Delft in foto's / Delft in photos

Index www.vanderkrogt.net
 

Indien u een foto wilt gebruiken geeft u dan het fotonummer op en het doel waarvoor u de foto wilt gebruiken.
When you want to use a photo mention the photonumber and the purpose for what you want to use the photo  

N.B. Wij werken uitsluitend met door onszelf gemaakte foto's; aanbiedingen om foto's te sturen, hoe aardig en vriendelijk ook, wijzen we daarom altijd af.  

Uw naam/Your name:

Uw email-adres/Your email-address:
Stuur een kopie naar mij/Send me a copy of the message

Bericht/Message:

Dit bericht wordt verzonden van het ip-adres: (This message is send from the ip_address:) 54.90.185.120