Delft in foto's / Delft in photos

Index www.vanderkrogt.net

 


Op het web zijn weinig foto's te vinden van de stad Delft, toch de vierde toeristenstad van Nederland. Om in deze lacune te voldoen hebben we deze webpagina gemaakt. De foto's op deze website mogen gebruikt worden voor webpagina's en gedrukte publikaties, in de meeste gevallen zonder kosten. De voorwaarden zijn:
  • Vooraf aan ons toestemming vragen voor het gebruik van een foto, onder opgave van het doel waarvoor u de foto wilt gebruiken.
  • Naamsvermelding "Foto: René & Peter van der Krogt" met een verwijzing of link naar deze webpagina.
  • Tijdschriften en kranten: een bewijsexemplaar.
  • Voor gebruik in boeken is een fotokopie van titelpagina en pagina('s) waarop de foto('s) staat/staan voldoende (maar een exemplaar van het boek wordt natuurlijk wel op prijs gesteld).
  • In geval van zeer commerciële toepassingen - bijvoorbeeld ansichtkaarten, kalenders en fotoboeken - wordt een bescheiden reproductierecht gerekend.
Omdat het te veel webruimte kost zijn de hoge resolutiebeelden niet op deze pagina's te vinden. De originele grootte staat er steeds naast.
 
On the web there are only few photos available of the town of Delft in the Netherlands, although it is a major tourist town. To fill this gap we made this web page. The photos on this websie may be used for web pages and printed publications, usually without any fee. The conditions are:
  • Asking our permission to use a photo and indicate what you want to do with the photo.
  • Mentioning of the name "Photo: René & Peter van der Krogt" with a reference or link to this web page.
  • Journals, magazines and newspapers: a copy.
  • For use in books a photocopy of the title page and the page(s) with our photo(s) is sufficient (although a copy of the book is appreciated).
  • only for very commercial use - as post cards, calendars and coffee-table books - a modest fee is charged.
Because to much serverspace was need, the high resolution images are not on these web pages. The original size is indicated.


eXTReMe Tracker
Als je een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van fotonummer.
If you want to use one or more photos, contact us through the contact form and mention the photo number.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt