Genealogie
Van der KROGT en Van der KROFT

Email! Naar de Beginbladzijde

Krogt en Kroft op bordjes

Op deze pagina vind U foto's van naambordjes e.d. waarop de namen Krogt of Kroft in allerlei variaties staan. Soms hebben ze wel en soms hebben ze geen enkele relatie met onze familienaam.

Krogt

Kroft


Huisnaam, Jacoba van Beierenweg 128a, Voorhout. In deze omgeving is een "krogt" een weiland aan de voorzijde van een boerderij, dus meestal tussen de boerderij en de weg. Dit huis is in 1959 gebouwd op zo'n krogt en toen zo genoemd.


 
Samensteller dezes bij het plaatsnaambord van een dorp waar de familie niet vandaan komt! Dit Crochte ligt in het Franse gedeelte van Vlaanderen in de buurt van Duinkerken.

Straatnaam in Haarlem.
Krocht betekent een 'hooggelegen, zandige akker'. In Cartularium St. Jan komen begin 14de eeuw al 'landen op die Croft' (1300) en 'aen de Crocht' (1303) voor. Binnen de stad was dus toen nog bouwland te vinden.
De Krocht omvatte de tegenwoordige Krocht en de Nieuwe Groenmarkt, aangeduid als Cleyne Croft en Brede of Groote Croft. De Kleine Krocht, de tegenwoordige Krocht, was weer verdeeld in Voircroft bij de Kruisstraat en Aftercroft bij de Zoetestraat.
Op de plattegrond van Haarlem door Petrus Wils uit 1646 (in Joan Blaeu's Toneel der steden) staat voor Grote en Kleine Krocht samen 'Kroft ofte Verckenmerckt'.
Een verzoek van de bewoners om een welluidender staatnaam is in 1904 door de gemeenteraad afgewezen, omdat men de historische naam Krocht wenste te behouden. [een pluim voor de Haarlemse gemeenteraad van 1904! P.v.d.K.]
Uit: G.H. Kurtz en J.J. Temminck, De straat waarin wij wonen: Alle Haarlemse straatnamen verklaard. Haarlem: Schuyt & Co., 1999, blz. 137.

Café aan de Haarlemse Krocht. Gefotografeerd in 1984. Nu (2002) is dit café er niet meer.


De Grote Krocht en Kleine Krocht, straten in Zandvoort (foto's door Peter van Geijlswijk, homepage)

Straatnaam in Den Haag. Genoemd naar Joannes Gerritsz. van der Kroft (1776-1851) (F-31), landbouwer en grondeigenaar. Oorsponkelijk was de Laan van der Kroft slechts een wandelpad, die over het land van Johannes van der Kroft liep. Later werd de laan, gelegen tussen de Haagweg en de Houtweg, zo genoemd. Deze laan is bij de nieuwbouw volledig verdwenen, maar een van de straten daar is toen Laan van der Kroft genoemd.
Kruft

Kruft in Duitsland lijkt alleen maar op Van der Kroft.Bodega bij Jerez de la Frontera in Spanje (dat ben ik, daar aan de rechterkant, terwijl ik de foto maak die voor de website bedoeld was, maar aangezien mijn zus een foto van mij maakte terwijl ik die foto maakte, heb ik haar foto geplaatst.) Over de Croft wijn.

Een van de gebouwen op het Corus (was Hoogovens) terrein. Klik op de foto voor een overzicht (foto door A.A. van der Krogt, G-211.131.5)


Van een website over Lara CroftWat moet je hier nu van zeggen? De site, http://www.lecouac.org/vol5no05.html, is er niet meer.


© 1999-2002Peter van der Krogt