Genealogie
Van der KROGT en Van der KROFT

VAN DER KROFT 11de generatie

▲Naar ouders  
F-11.
Johannes van der Kroft/Krogt, ged. Den Haag (R.K. Oude Molstraat) 17 mei 1774, overl. Loosduinen 10 mei 1852. Landbouwer, wonend in Loosduinen aan het laantje, daar later zijn naam kreeg. Hij huwde 1e Den Haag 25 april 1802 (R.K. Loosduinen 25 april 1801 sic!) met Barbara van der Spek, ged. Den Haag (R.K. Oude Molstraat) 10 maart 1776, overl. Loosduinen 24 oktober 1815, dochter van Arij van der Spek en Helena van der Voort. Hij huwde 2e Hazerswoude 6 november 1817 met Cornelia van der Voort, ged. Hazerswoude 23 augustus 1786, overl. Loosduinen 13 maart 1861, weduwe van Gerrit Vinckesteijn, dochter van Claas van der Voort en Grietje Aris de Winter.

  Kinderen uit eerste huwelijk [1-6 gecontr.]:
 1. Nicolaas van der Kroft, ged. Loosduinen 25 februari 1803 (Nicolaas van der Kroft, Maria van den Bos). ▼Volgt F-111.
 2. Helena van der Kroft, ged. Loosduinen 28 februari 1805 (Nicolaas van der Spek, Adriana Vinkenstijn). Zij huwde Loosduinen 5 november 18[2?]5 ? met Jacobus Roefs.
 3. Arij van der Kroft, ged. Loosduinen 14 juni 1807 (Nicolaas van der Spek, Kornelia van der Voort wed. Gerrit Vinkensteijn), begr. Eik en Duinen 12 oktober 1807.
 4. Maria van der Kroft, ged. Loosduinen 20 augustus 1808 (Klaas van der Kroft, Marijtje van den Bosch), begr. Eik en Duinen 10 oktober 1808.
 5. Maria van der Kroft, ged. Loosduinen 26 oktober 1809 (Pieter van der Post, Maria Olyrook), overl. Den Haag 15 april 1876. Zij huwde Loosduinen 29 oktober 1831 met Antonie Cornelis van Eyk.
 6. Arie van der Kroft, ged. Loosduinen 6 december 1811 (Nicolaas van der Spek, Alida Verhoef), overl. ald. 5 december 1812.
 7. Arie van der Kroft, geb. Loosduinen 24 december 1812. ▼Volgt F-112.
 8. Clasina van der Kroft, geb. Loosduinen 26 september 1815, overl. Den Haag 22 juni 1885. Zij huwde Den Haag 13 augustus 1845 met Johannes de Kok (zie Gens Nostra 42, 1987, blz. 477).

  Kinderen uit tweede huwelijk:

 9. Bartholomeus van der Kroft [F-113], geb. Loosduinen 18 augustus 1818, overl. Den Haag 24 juni 1856. Broodbakker. Hij huwde Den Haag 4 oktober 1848 met Margaretha Geenemans, geb. Den Haag 24 juli 1813, overl. ald. 16 november 1902, dochter van Cornelis Geenemans en Johanna Theodora Kramer.
 10. Johannes Nicolaas van der Kroft, geb. Loosduinen 4 augustus 1824. ▼Volgt F-114.
 11. Grietje van der Kroft, geb. Loosduinen 4 augustus 1824, overl. ald. 24 mei 1862. Zij huwde 1e Loosduinen met Petrus Paulus de Winter. Zij huwde 2e Loosduinen 21 september 1872 met Jacobus van der Krogt (Genealogie Van der Krogt P-3).
 12. Nicolaas van der Kroft, geb. Loosduinen 15 maart 1827, overl. ald. 29 januari 1871, ongehuwd.

▲Naar ouders  
F-21.
Willem van der Kroft, ged. Stompwijk 15 december 1774, overl. Wassenaar 1 november 1811. Arbeider. Hij huwde Wassenaar 16 oktober 1796 met Antje Kortekaas, ged. Wassenaar 22 februari 1774, overl. ald. 17 maart 1818, dochter van Petrus Kortekaas en Huibertje Remmerswaal. Zij hertrouwde 1e met Gijsbertus Kortekaas en 2e met Hermanus Remmerswaal.

  Kinderen [gecontr.]:
 1. Gerritje van der Kroft, ged. Wassenaar 1 maart 1797, overl. ald. 15 januari 1859. Zij huwde Wassenaar 11 november 1822 met Martinus Pompe.
 2. Huibertje van der Kroft, ged. Wassenaar 14 juni 1798, overl. als. 5 februari 1880, ongehuwd.
 3. Cornelis van der Kroft, ged. Wassenaar 26 oktober 1799. ▼Volgt F-211.
 4. Petronella van der Kroft, ged. Wassenaar 12 juni 1802, overl. ald. 15 oktober 1802.
 5. Pieter van der Kroft, ged. Wassenaar 10 november 1803. ▼Volgt F-212.
 6. Neeltje van der Kroft, ged. Wassenaar 21 juli 1807, overl. Leiden 27 december 1843. Zij huwde Wassenaar 12 mei 1832 met Arnoldus van Tienen.
 7. Bartholomeus van der Kroft, ged. Wassenaar 5 augustus 1809, overl. ald. 18 september 1809.
 8. Bartholomeus van der Kroft, ged. Wassenaar 18 september 1810, overl. ald. 18 november 1810.
 9. Willemeijntje van der Kroft, ged. Wassenaar 22 januari 1812, overl. als. 11 augustus 1888. Zij huwde Wassenaar 26 april 1846 met Gerardus Konings.

▲Naar ouders  
F-22.
Jan van der Kroft, ged. Wassenaar (R.K.) 17 mei 1777, overl. Wassenaar 30 juni 1851. Arbeider.

Hij kocht op 15 oktober 1817 van Jan Hoogduin en Cornelis van der Kleij een huis en erf aan het Ooststraat 244 in het dorp Wassenaar voor een bedrag van 400 gulden (Not. Arch. 8373). Het huis ernaast, nr. 243, was ook van Jan van der Kroft, toen dat huis in 1832 verkocht werd werd bepaald dat Jan en zijn zoon Cornelis van der Kroft hun leven lang een vrij en onbelemmerd overpad met wagen en paarden moest hebben door de tuin ven het verkochte huis. Kennelijk oefenden zij een bedrijf uit waarbij paard en wagen noodzakelijk waren.
Hij huwde Wassenaar 25 mei 1806 met Aaltje van Wissen, ged. Wassenaar (R.K.) 26 mei 1782, overl. ald. 23 juni 1843, dochter van Arie Hermansz. van Wissen en Cornelia Andriesdr. Remmerswaal.
  Kinderen:
 1. Cornelis van der Kroft, ged. Wassenaar (R.K.) 23 maart 1807. ▼Volgt F-221.
 2. Jan van der Kroft, ged. Wassenaar 18 juni 1808. ▼Volgt F-222.
 3. Cornelia van der Kroft, ged. Wassenaar (R.K.) 21 november 1810, overl. ald. 29 december 1891. Zij huwde Wassenaar 4 mei 1838 met Gerrit Laarmans, geb. Wassenaar 30 juni 1805, tapper, overl. Wassenaar 23 april 1887, zoon van Jacobus Laarmans en Wendelina Streur.
 4. Gerrit van der Kroft, ged. Wassenaar 15 februari 1813. ▼Volgt F-223.
 5. Huibertje van der Kroft, geb. Wassenaar 25 december 1815, overl. ald. 20 juni 1878. Zij huwde Wassenaar 7 mei 1841 met Cornelis van Kuijen, geb. Wassenaar 10 augustus 1814, tuindersknecht, overl. Wassenaar 26 november 1891, zoon van Jan van Kuijen en Cornelia Groenewegen.
 6. Anna van der Kroft, geb. Wassenaar 14 mei 1818, overl. ald. 26 februari 1890. Zij huwde Wassenaar 14 april 1850 met Cornelis Johannes Jacobus Kouwenhoven. [Volgens Visser ongehuwd overleden].
 7. Arie van der Kroft, geb. Wassenaar 15 september 1819, overl. ald. 18 januari 1820.
 8. Arie van der Kroft, geb. Wassenaar 29 januari 1822. ▼Volgt F-224.
 9. Hendrik van der Kroft, geb. Wassenaar 24 februari 1823, overl. ald. 10 september 1823.
 10. Henderijntje van der Kroft, geb. Wassenaar 26 april 1824, overl. ald. 24 juli 1824.
 11. Jacobus van der Kroft, geb. Wassenaar 17 december 1827, overl. ald. 16 november 1830.

▲Naar ouders  
F-23.
Pieter van der Kroft, ged. Wassenaar 14 augustus 1779. Arbeider; hij diende in 1814 als remplaçant voor Pieter Kersbergen, waarvoor hij f 600 ontving, te betalen f 50 ineens en verder f 1 per week, na zijn overlijden te betalen aan zijn enig kind (Not. Arch. 8386, d.d. 22 januari 1814). Hij huwde Wassenaar 27 april 1804 met Jannetje van der Klauw, ged. Wassenaar 25 juni 1774, overl. ald. 3 februari 1811, dochter van Jasper van der Klauw en Barbara Jansdr. Groenewegen.

  Kinderen [gecontr.]:
 1. Gerritje van der Kroft, ged. Wassenaar 10 december 1806, overl. Den Haag 17 juni 1874. Zij huwde Wassenaar 27 april 1834 met Andries Kloosterman.
 2. Jas van der Kroft, ged. Wassenaar 19 februari 1808, overl. ald. 15 april 1809.
 3. Batje van der Kroft, ged. Wassenaar 12 oktober 1809, overl. ald. 7 februari 1811.
 4. Cornelia van der Kroft, ged. Wassenaar 29 december 1810, overl. ald. 29 januari 1811.

▲Naar ouders  
F-31.
Joannes Gerritsz. van der Kroft, ged. Den Haag (R.K. Oude Molstraat) 13 april 1776, overl. Wassenaar 30 juni 1851. Bouwman, woonde tot 1805 op de hofstede Waalsdorp te Wassenaar, huis nr. 33, daarna op de hofstede Eijkenhorst, nr. 100. Hij huwde 1e Wassenaar 20 mei 1798 met Apolonia Vinck, ged. Wassenaar 26 maart 1777, overl. ald. 14 september 1817, dochter van Cornelis Vinck en Elisabeth van der Maarel. Hij huwde 2e Wassenaar 1 mei 1835 met Trijntje Verbeek, ged. Noordwijkerhout 28 juni 1798, overl. Wassenaar 23 juli 1836, weduwe van Quirinus Ruygrok, dochter van Thijs Verbeek en Aaltje Wijmans. Hij huwde 3e Wassenaar 1 mei 1840 met Maria Barbara Sangers, ged. Coevorden 15 augustus 1789, overl. Wassenaar 29 november 1882, weduwe van Adrianus Remmerswaal, dochter van Anthonie Sangers en Johanna Schollier.

Informatie uit Ms. 1959: "Beroep: landbouwer en grondeigenaar. Naar hem is de ook vandaag nog bestaande Laan van der Kroft, gelegen tussen de Haagweg en de Houtweg, genoemd. Deze weg was oorspronkelijk slechts een wandelpad, die over het land van Johannes van der Kroft liep."

Dit pad is door nieuwbouw verdwenen, maar ongeveer op dezelfde plaats heeft een nieuwe Haagse straat de naam "Laan van der Kroft" gekregen.
  Kinderen uit eerste huwelijk [1-6 gecontr.]:
 1. Cornelia Wilhelmina van der Kroft, ged. Den Haag (R.K. Casuaristraat) 8 maart 1799, begr. Haagambacht 20 december 1800.
 2. Elisabeth van der Kroft, ged. Den Haag (R.K. Casuaristraat) 25 april 1800, overl. Wassenaar 1 oktober 1865. Zij huwde Wassenaar 17 juni 1825 met Adrianus van der Wansum.
 3. Gerardus van der Kroft, ged. Den Haag (R.K. Casuaristraat) 9 februari 1802. ▼Volgt F-311.
 4. Cornelia van der Kroft, ged. Wassenaar 27 juli 1804, overl. ald. 31 januari 1865. Zij huwde Wassenaar 20 april 1827 met Johannes van der Kley.
 5. Cornelis van der Kroft, ged. Wassenaar 25 september 1806, overl. ald. 21 september 1809.
 6. Pieter van der Kroft, ged. Wassenaar 25 juli 1808. ▼Volgt F-312.
 7. Cornelis van der Kroft, ged. Wassenaar 14 mei 1810.
 8. Willem van der Kroft, ged. Wassenaar 27 augustus 1812. ▼Volgt F-313.
 9. Leendert van der Kroft, ged. Wassenaar 15 september 1814, overl. ald. 22 december 1814.
 10. Leendert van der Kroft, ged. Wassenaar 31 december 1815. ▼Volgt F-314.

▲Naar ouders  
F-32.
Willem van der Kroft, ged. Den Haag 29 november 1781, overl. ald. 21 mei 1817. Landbouwer. Hij huwde Wassenaar 21 februari 1808 met Jannetje (Johanna) Verhoek, ged. Wassenaar 9 april 1786, overl. Den Haag 23 mei ..., dochter van Adrianus Verhoek en Ariaantje van der Kleij. Zij hertr. met Dirk Waterreus.

  Kinderen:
 1. Gerrit van der Kroft [F-321], ged. Wassenaar 30 oktober 1808, overl. Den Haag 15 april 1851. Arbeider. Hij huwde Den Haag 9 augustus 1837 met Femme Maria Engbers, ged. Denekamp 15 augustus 1796, overl. Den Haag 22 december 1857, dochter van Harmen Engbers en Berendina van Ulsen.
 2. Arie van der Kroft, ged. Wassenaar 21 oktober 1809. ▼Volgt F-322.
 3. Cornelia Wilhelmina van der Kroft, geb. Voorburg 11 mei 1812, overl. Den Haag 9 februari 1897. Zij huwde Den Haag 27 oktober 1847 met Pierre Leon van der Putte.
 4. Adrianus van der Kroft, geb. Voorburg 8 augustus 1813. ▼Volgt F-323.

▲Naar ouders  
F-51.
Hannes (Joannes) van der Kroft, ged. Wassenaar 23 februari 1783, overl. als. 22 september en begr. 26 februari 1808 ???. Arbeider, wonende Laanhoek. Hij huwde Voorschoten 20 april 1804 met Maartje Peet, ged. Valkenburg (ZH) 26 mei 1782, dochter van Abraham (van der) Peet en Marijtje Gravenkamp. Zij hertr. met Pieter van der Wansum.

  Kinderen:
 1. Jacobus van der Kroft, ged. Wassenaar 28 oktober 1804. ▼Volgt F-511.
 2. Klaas van der Kroft, ged. Wassenaar 11 juni 1806. ▼Volgt F-512.
 3. Cornelia van der Kroft, ged. Wassenaar 23 december 1807, overl. ald. 13 december 1818.

▲Naar ouders  
F-52.
Nicolaas van der Kroft, ged. Wassenaar 26 december 1787, overl. Rijswijk 2 februari 1871. Boerenknecht. Hij huwde 1e Rijswijk 9 mei 1819 met Elisabeth van Luik, ged. Wateringen 25 oktober 1795, overl. Rijswijk 24 maart 1826, dochter van Laurens van Luik en Adriana Tetterode. Hij huwde 2e Den Haag 22 oktober 1818 met Geertrui Staal, ged. Harmelen 1 juni 1790, overl. Rijswijk 2 april 1871, werkster, dochter van Johannes Bernardus Staal en Cornelia van Schaik. Volgens tweede huwelijksakte heette hij Nicolaas van der Krogt, hij tekent ook met van der Krogt.

  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Geertje van der Kroft, geb. Rijswijk 25 oktober 1819, overl. Den Haag 16 april 1905. Zij huwde Den Haag 29 mei 1844 met Ruurd Leyendekker.
 2. Laurens van der Kroft, geb. Rijswijk 15 februari 1821. ▼Volgt F-521.
 3. Johanna Maria van der Kroft, geb. Rijswijk 10 februari 1824, overl. Den Haag 3 februari 1905. Zij huwde 1e Den Haag 15 mei 1844 met Pieter Streur. Zij huwde 2e Den Haag 20 augustus 1851 met Leendert Born.

© Peter van der Krogt