Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman door Peter van der Krogt

Familiewapen Van der Krogt (*) Huwelijksfoto Rein van der Krogt en Toos van der Sman, 17 juni 1942 Familiewapen Van der Sman (*)

Wie denkt aan de duizenden en nogmaals duizenden,
die geleefd hebben en gestorven zijn,
zonder eenige andere herinnering na te laten,
dan een oprechten traan van een enkelen vriend,
dan een' grafsteen,
die na weinige jaren door mos en slingerplanten
aan het oog der menschen onttrokken wordt?
Zij zijn geboren, zij hebben geleefd, zij zijn gestorven, vergeten,
het zijn de
naamloozen der geschiedenis.*

Inleiding

In het begin van de jaren zeventig begon ik de kwartierstaat van mijn broers en zussen en mezelf samen te stellen. De laatste tien jaar kan ik er geen tijd meer voor vinden, maar omdat het resultaat tot dan toe wellicht ook anderen van dienst kan zijn, heb ik de kwartierstaat op 1 december 2001 op het web gezet. Het is dus een kwartierstaat waarvan de laatste echte bijwerkingen zeker tien jaar oud zijn, en de samenstelling nog geheel zonder gebruik van internet gebeurd is. Het is dan ook wel zeker dat er sedertdien de nodige genealogische artikelen e.d., zowel in druk als op het www, verschenen zijn die verbeteringen, aanvullingen en verfijningen op deze kwartierstaat bevatten. Kent U zo'n verbetering e.d., laat het me weten (e-mail peter@vanderkrogt.net) Als ik weer eens tijd heb zal ik zo nu en dan nieuwe gegevens verwerken.
N.B. Ik ben ook nog bezig de verklaring van de voor bronnen gebruikte afkortingen samen te stellen!

De eerste versie van de kwartierstaat is gepubliceerd in Kwartierstatenboek IV (Delft: Genealogische Vereniging Prometheus, 1982), blz. 109-132, met aanvullingen in Kwartierstatenboek V (idem, 1984), blz. 114-126.

De gegevens Van der Krogt staan ook op de pagina Genealogieën Van der Krogt en Van der Kroft voor de periode ná 1800 en de oudere generaties in mijn artikel "Twee geslachten Vercroft in Delfland, waaruit families Van der Kroft en Van der Krogt," in Ons Voorgeslacht 54e jaargang, nr. 501 (maart 1999), blz. 81-111, en nr. 502 (april 1999), blz. 125-151.

(*) De wapens zijn gemaakt met digitaal knip- en plakwerk uit de gemeentewapens van Naaldwijk en Velsen van de website Nederlandse Overheidswapens.


Zoeken

Type een naam in (naam, plaatsnaam of beroep) en klik op "Search" (weet U de naam niet precies, zet de opties dan op "Search ANY Word" of "Search ALL Words") (N.B. Ook resultaten uit de genealogieën Van der Krogt en Van der Kroft worden gegeven):

PicoSearch
  Help

BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.
Aanvullingen en correcties zijn altijd welkom.


GENERATIE I-II
2 Reinier Antonius van der Krogt, geb. Vrijenban 23 juli 1920, werkleider Delftse Stichting Sociale Werkvoorziening, overl. Delft 25 februari 1995; hij huwde Delft 17 juni 1942 met:
3 Antonia Maria van der Sman, geb. Delft 18 januari 1915, overl. Delft 29 juni 2000.
  Kinderen:
 1. Machtilda Johanna Maria, geb. Delft 1 december 1944, overl. Delfgauw (gem. Pijnacker) 9 november 1994. Zij huwde Delft 25 augustus 1965 met Leonardus Johannes Maria Kluiters, geb. Delfgauw (gem. Pijnacker) 25 augustus 1940, elektriciën, zoon van Christiaan Kluiters en Suzanna Halverhout.
 2. Johannes Reinier Joseph, geb. Delft 21 juni 1946, constructeur machinebouw. Hij huwde Amsterdam 13 juli 1970 met Elisabeth Hendrika Maria Duncker, geb. Amsterdam 6 april 1948, dr. van Hendrikus Duncker en Catharina van Duivenvoorde.
 3. Maria Antonia Petronella, geb. Delft 23 januari 1948. Zij huwde Delft 5 september 1968 met Johannes Martinus Antonius Jutte, geb. Delft 23 november 1939, postbode, zoon van Adrianus Jutte en Alida Brinkhof.
 4. Eva Johanna Maria, geb. Delft 8 juni 1949. Zij huwde Delft 23 april 1970 met Gerardus Johannes van der Meyden, geb. Hilversum 21 januari 1945, fijninstrumentmaker, zoon van Lambertus van der Meyden en Theodora Zuijl.
 5. Reinier Antonius Jozef, geb. Delft 21 december 1951, manager.
 6. Petrus Cornelis Jozef, geb. Delft 15 januari 1956, kaarthistoricus.

GENERATIE III

4 Johannes van der Krogt, geb. Rijswijk 4 mei 1889, woonde direct na huwelijk aan de Laan van Overvest nr. 35 te Hof van Delft, na jan. 1916 tuinder aan de Tweemolentjesvaart te Vrijenban (later gem. Delft), Johannes woonde vanaf 21 december 1967 bij zijn zoon Reinier in Delft. In juli 1970 is hij opgenomen in de Verpleeginrichting Solglytt te Leiden, overl. Leiden (Academisch Ziekenhuis) 21 juli 1970. Hij huwde Delft 22 september 1915 met:
5 Machtilda Johanna Maria van Zwet, geb. Delft 14 april 1883, overl. ald. 25 juni 1962.
  Kinderen:
 1. Leonardus Johannes, geb. Vrijenban 24 augustus 1916, tuinder te Delfgauw, overl. Delft 17 februari 1986.
 2. Johannes Reinier, geb. Vrijenban 26 augustus 1917. Hij huwde Delft 2 februari 1949 met Johanna Hörters, geb. Delft 23 juni 1921, dr. van Corstianus Hörters en Margaretha Sophia Maria Sedee.
 3. Eva Antonia, geb. Vrijenban 15 juni 1919, overl. ald. 7 mei 1920.
 4. Reinier Antonius, geb. Vrijenban 23 juli 1920 (= 2).
 5. Antonius Gerardus, geb. Delft 1 augustus 1921, overl. ald. 28 januari 1922.
 6. Hendrikus Antonius, geb. Delft 2 februari 1923, overl. ald. 29 maart 1923.
 7. Eva Antonia, geb. Delft 8 mei 1924, overl. ald. 2 juni 1924.
 8. Maria Petronella, geb. Delft 26 maart 1926. Zij huwde Delft 27 februari 1957 met Johannes Maria Steyger, geb. Delft 25 april 1933, zoon van Laurentius Antonius Steyger en Johanna Maria Ruigrok.


6 Joannes van der Sman, geb. Pijnacker 25 februari 1883, (chef-)stoker aan de Ned. Gist- & Spiritusfabriek, woonde achtereenvolgens Willemstraat (Hof van Delft) tot ca. 1911, daarna aan de Delfgauwseweg te Vrijenban tot ca. 1913 en later in de Van der Madestraat te Delft, eerst nr. 24 en na 1930 op nr. 7. Hij huwde 2e 's-Gravenhage 20 augustus 1941 met Gerardina M. van Geest, geb. 's-Gravenhage 2 oktober 1883, overl. Delft 11 maart 1969. Hij huwde 1e Vrijenban 21 april 1909:
7 Maria Antonia van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban 9 juni 1884, overl. Delft 24 april 1940.
  Kinderen:
 1. Cornelia Maria (Cor), geb. Hof van Delft 28 februari 1910, overl. Delft 4 juni 1988. Zij huwde Delft 24 oktober 1934 met Petrus Philippus Tetteroo, geb. Delft 5 februari 1907, overl. ald. 14 oktober 1976, zoon van Petrus Philippus Tetteroo en Elizabeth Holterman.
 2. Johanna Annetta Jacoba (Jo), geb. Hof van Delft 14 maart 1911, overl. Delft 24 november 1993. Zij huwde 1e Delft 23 augustus 1939 met Dominicus Franciscus Joseph de Bruijn, geb. Delft 8 september 1914, overl. ald. 23 oktober 1943, zoon van Dominicus Franciscus Joseph de Bruijn en Johanna M. Kok. Zij huwde 2e Delft 15 juni 1950 met Izaac Rontberg, geb. Delft 25 februari 1904, overl. ald. 13 maart 1975, zoon van Leonardus Rontberg en Helena Horree.
 3. Maria Geertruida (Rie), geb. Vrijenban 26 mei 1912, overl. Delft 6 maart 1992. Zij huwde Delft 31 december 1934 met Theodorus van der Voort, geb. Delft 9 augustus 1910, zoon van Hugo van der Voort en Theodora C. van Wissing.
 4. Johannes Gerardus (Jan), geb. Delft 6 december 1913, overl. ald. 7 december 1983. Hij huwde Delft 24 april 1935 met Petronella Maria Nadorp, geb. Delft 29 maart 1908, dochter van Andries J.J. Nadorp en Cornelia H.M. Meelberg.
 5. Antonia Maria (Toos), geb. Delft 18 januari 1915 (= 3).
 6. Adrianus Hugo (Aad), geb. Delft 8 januari 1916, overl. ald. 18 december 1990. Hij huwde Delft 25 juni 1941 met Martina M. Nadorp, geb. Delft 28 mei 1919, dochter van Andries J.J. Nadorp en Catharina J. van Oosten.
 7. Gerardus Petrus, geb. Delft 2 april 1917, overl. ald. 13 januari 1918.
 8. Gerardus Petrus Maria, geb. Delft 8 september 1918, overl. ald. 17 november 1918.
 9. Wilhelmus Jacobus (Wim), geb. Delft 7 februari 1920, overl. ald. 22 januari 1994. Hij huwde Delft 17 december 1941 met Johanna J.M. van Velzen, geb. Delft 12 september 1921, dochter van Petrus A. van Velzen en Maria Gitte.
 10. Petrus Leonardus (Piet), geb. Delft 6 februari 1921, overl. Groningen 2 april 1989. Hij huwde Delft 24 mei 1944 met Anna M.C. van Domburg, geb. Delft 14 september 1920, dochter van Petrus C. van Domburg en Catharina A. Kwant.
 11. Jacoba Petronella (Co), geb. Delft 13 januari 1922. Zij huwde Delft 7 juli 1943 met Theodorus Franciscus Maria Kersbergen, geb. Delft 1 april 1921, overl. ald. 1 november 1994, zoon van Franciscus Reinier Kersbergen en Catharina Petronella Kleis. Voor verder voorgeslacht, zie de kwartierstaat van hun kleinzoon Frits van Leeuwen.
 12. Gerardus Cornelis (Gerard), geb. Delft 19 april 1924. Hij huwde Delft 16 maart 1949 met Adriana M. van Mil, geb. Delft 2 juni 1926, dochter van Petrus H.C. van Mil en Clara M.A. van Steenbeek.
 13. Geertruida Cornelia (Truus), geb. Delft 10 januari 1926, overl. ald. 7 maart 1991. Zij huwde Delft 14 februari 1951 met Lucien Robert van Ophem, geb. Antwerpen 31 mei 1925, zoon van Gaston L. van Ophem en Antonia W. Hertogs.
 14. Cornelis Leonardus (Kees), geb. Delft 8 augustus 1930. Hij huwde Delft 12 juli 1956 met Elisabeth C.M. van Adrichem, geb. Schipluiden 6 november 1932, dochter van Hendricus A. van Adrichem en Catharina A. Arkesteijn.GENERATIE IV

 
8 Leonardus van der Krogt, geb. Nootdorp 27 maart 1848, boerenknecht, tuinder, overl. Rijswijk 25 januari 1936. Hij huwde 1e Hof van Delft 14 mei 1873 met Leentje Buijing, geb. Voorburg 12 oktober 1847, overl. Hof van Delft 7 april 1879, dr. van Jan Buijing en Clara van der Berg. Hij huwde 2e Wateringen 14 november 1879 met:
9 Eva van Spronsen, geb. Wateringen 1 augustus 1851, overl. Rijswijk 6 januari 1915.
Zij woonden eerst in Den Hoorn, gemeente Hof van Delft (wijk 2 nr. 35) en na 1881 aan de Noordhoorn (wijk 2, nr. 66). Op 9 mei 1887 vertrokken zij naar Sion, gemeente Rijswijk.
  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Johannes Andries, geb. Hof van Delft 7 september 1874, tuinder te Sion (gem. Rijswijk), gemeenteraadslid en wethouder van Hof van Delft, overl. Zierikzee 9 december 1957. Hij huwde 1e Hof van Delft 11 mei 1898 met Wilhelmina Petronella van Starrenburg, geb. Vlaardingerambacht 20 februari 1873, overl. Schipluiden 15 augustus 1905, dr. van Joseph Wilhelmus van Starrenburg en Anna van Rhijn; hij huwde 2e Maasland 4 mei 1906 met Agatha Hendrika Oosterveer, geb. Maasland 18 oktober 1880.
 2. Clara Petronella, geb. Hof van Delft 13 maart 1876, overl. Delft 20 december 1965. Zij huwde 1e met Johannes Herman Smit. Zij huwde 2e Hof van Delft 18 april 1917 met Johannes Oosterbaan, geb. 's-Gravenhage 1 februari 1894, overl. Delft 7 oktober 1969.
 3. Petronella, geb. Hof van Delft 2 augustus 1877, overl. Kwintsheul (gem. Wateringen) 8 april 1961. Zij huwde met Theodorus Johannes van den Ende, geb. Wateringen 22 juli 1879, overl. Kwintsheul (gem. Wateringen) 22 februari 1964.
 4. Adriana Johanna, geb. Hof van Delft 28 januari 1879, overl. ald. 1 april 1879.
  Kinderen uit het tweede huwelijk:
 5. Leonardus, geb. Hof van Delft 31 augustus 1880, overl. ald. 11 juli 1881.
 6. Johanna, geb. Hof van Delft 30 augustus 1881, overl. Blaricum 10 juni 1963. Zij huwde Hof van Delft 1 augustus 1906 met Albertus Zwaard, geb. Maassluis 4 juni 1872, overl. ald. 17 maart 1945.
 7. Leonardus Andreas, geb. Hof van Delft 10 januari 1883, overl. ald. 15 mei 1884.
 8. Agatha, geb. Hof van Delft 12 maart 1884, overl. Delft 7 november 1962. Zij huwde Hof van Delft 12 mei 1926 met Christiaan Josef Maria van Meurs.
 9. Antonius, geb. Hof van Delft 5 augustus 1885, koetsier, overl. Hof van Delft 13 november 1911. Hij huwde 1e met Geertruida de Swaaf, geb. Rotterdam 18 augustus 1884, overl. Hof van Delft 18 december 1909, dr. van Petrus de Swaaf en Johanna Maria Trots. Hij huwde 2e Hof van Delft 29 september 1910 met Katharina Jansen, geb. Kethel en Spaland 19 juli 1880, dr. van Petrus Jansen en Margretha Beerenbrink.
 10. Anna Maria, geb. Hof van Delft 13 september 1886, overl. Rijswijk 2 juni 1887.
 11. Johannes, geb. Rijswijk 4 mei 1889 (= 4).
 12. Catharina, geb. Rijswijk 11 april 1892, overl. Den Hoorn (gem. Schipluiden) 4 juli 1961. Zij huwde met Lambertus Duifhuis, geb. 7 januari 1896, overl. Delft 3 december 1988.

10 Johannes van Zwet, geb. Delft 21 november 1833, stoker aan de gasfabriek, overl. Delft 6 mei 1909. Hij huwde 1e Delft 5 mei 1858 met Johanna Maria van Veen, geb. Delft 16 april 1832, overl. ald. 16 juni 1864. Hij huwde 2e Delft 31 oktober 1866:
11 Maria Pieternella Leeuwenstein, geb. Delft 4 februari 1838, overl. ald. 6 december 1927.
Zij woonden te Delft in de Doornikstraat (wijk 2, nr. 218).
  Kinderen uit het eerste huwelijk:
 1. Alida Geertruida Maria, geb. Delft 20 januari 1859, overl. ald. 31 oktober 1922, zij huwde met Thomas Johannes van der Heijden, geb. 28 februari 1859, overl. Delft 20 april 1924.
 2. Petronella Francisca Maria, geb. Delft 18 juni 1860, overl. ald. 10 maart 1942, zij huwde 1e met Evert Evers; zij huwde 2e met Josephus Smelter, geb. Delft 10 juni 1857, overl. ald. 25 december 1913.
 3. Johannes, geb. Delft 24 augustus 1861.
 4. Johannes Franciscus, geb. Delft 19 oktober 1862.
  Kinderen uit het tweede huwelijk:
 5. Maria Johanna, geb. Delft 30 december 1867, overl. ald. Zij huwde met Albert Jan Joannes Josephus Reumer, geb. Delft 8 juli 1867, overl. ald. 13 november 1933.
 6. Reinier, geb. Delft 17 november 1869, overl. ald. 9 december 1873.
 7. Anna Maria, geb. Delft 19 november 1871, overl. Oosterbeek.
 8. Reinier, geb. Delft 18 januari 1874, missionaris in China, pastoor te Algiers, sedert 1927 aalmoezenier der zusters en de hospitalen van Stanleyville, overl. Stanleyville (Belgisch Congo) 14 december 1958.
 9. Cornelis Theodorus, geb. Delft 13 april 1876, overl. Zeelst (gem. Veldhoven) 20 juli 1958. Hij huwde met Alida Wilhelmina Maria de Vries, geb. Hoorn 20 februari 1875, overl. Zeelst (gem. Veldhoven) 15 februari 1946.
 10. Henricus Bernardus, geb. Delft 13 maart 1879, oud-hoofdbestuurslid van de R.K. Transportarbeidersbond 'St. Bonifacius' en drager van het ere-kruis 'Pro Ecclesia et Pontifice', overl. Laren (N.H.) 28 februari 1955. Hij huwde met Maria Gerarda Kool, geb. Utrecht 31 augustus 1875, overl. Laren (N.H.) 21 maart 1944.
 11. Machtilda Johanna Maria, geb. Delft 14 april 1883 (= 5).


12 Adrianus van der Sman, geb. Berkel en Rodenrijs 30 mei 1853, landarbeider, kwam op 16 maart 1881 van Berkel naar Pijnacker, overl. Pijnacker 6 februari 1934. Hij huwde Pijnacker 13 mei 1882:
13 Cornelia Bes, geb. Kethel en Spaland 6 februari 1859, vertrok op 18 september 1935 naar het St. Petrusgesticht te Berkel, overl. Berkel en Rodenrijs 7 maart 1939.
Zij woonden aan de Nieuwkoopseweg (wijk B, nr. 32).
  Kinderen:
 1. Johannes, geb. Pijnacker 25 februari 1883 (= 6).
 2. Gerardus, geb. Pijnacker 3 juni 1884, overl. Den Haag 24 april 1907 [overlijdensakte Pijnacker] aan blindedarmontsteking op weg in een boerenkar naar Leiden.
 3. Helena (Leentje), geb. Pijnacker 28 september 1885, overl. Pijnacker 5 maart 1891.
 4. Maria, geb. Pijnacker 25 december 1886, kloosterlinge, overl. Amsterdam zes weken na het intrekken in een klooster aldaar.
 5. Petrus (Piet), geb. Pijnacker 7 april 1888, boerenarbeider, overl. Berkel ca. 1950, ongehuwd.
 6. Geertruida, geb. Pijnacker 7 september 1889.
 7. Maria (Mie), geb. Pijnacker 20 november 1890, overl. Schiedam 10 juni 1978. Zij huwde Pijnacker 4 februari 1911 met Joris Johannes van Rijn, geb. Overschie 1883/84, zoon van Gerardus van Rijn en Petronella van der Ende.
 8. Helena, geb. Pijnacker 6 maart 1892, overl. Pijnacker 31 mei 1893.
 9. Cornelia, geb. Pijnacker 6 mei 1893, ingetreden in het klooster van de Goede Herder, overl. Batavia.
 10. Helena (Leentje), geb. Pijnacker 9 september 1894. Zij huwde Pijnacker 4 april 1924 met Petrus Wilhelmus van Heyningen, geb. 1880/81, zoon van Anthonius van Heyningen en Alida Bakker.
 11. Jacoba (Co), geb. Pijnacker 18 juni 1896, overl. Delft 10 juni 1974. Zij huwde met Philippus Gerardus Arnoldus van Rijt.
 12. Johanna (Anna), geb. Pijnacker 16 november 1898, overl. Delft 18 februari 1977. Zij huwde 1e met Johannes Cornelis van der Donk. Zij huwde 2e met Hendrikus van den Hoeven.
 13. Adrianus, geb. Pijnacker 5 maart 1901, overl. Pijnacker 16 augustus 1901.
 14. Adrianus (Arie), geb. 12 januari 1903, overl. 27 februari 1978. Hij huwde met Elisabeth Cornelia Reule (Betsy).
  Dochter: Hannie van der Sman


 
14 Johannes van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban (Delfgauw) 27 februari 1852, bouwknecht, overl. Delft 7 oktober 1917. Hij huwde Vrijenban 28 mei 1879:
15 Johanna Annetta Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 29 augustus 1854, woonde na ca. 1920 in de Van der Madestraat te Delft bij haar dochter, overl. Delft 3 oktober 1939.
Zij woonden tot ca. 1920 aan de Delfgauwseweg (gem. Vrijenban, wijk 3, nr. 10).
  Kinderen:
 1. Cornelis Hubertus, geb. Vrijenban 5 april 1880.
 2. Wilhelmus Hubertus, geb. Vrijenban 28 september 1881, tuinder, concierge van het parochiehuis aan de Oostlaan te Pijnacker, overl. Pijnacker 10 juli 1944. Hij huwde 1e Delft 11 juli 1906 met Jacoba Maria Halkes, geb. 1880/81, overl. Pijnacker 21 april 1936. Hij huwde 2e met Maria Francina Cornelia Dobbe.
 3. Maria Antonia, geb. Vrijenban 9 juni 1884 (= 7).
 4. Antonia Maria Cornelia, geb. Vrijenban 19 november 1886, overl. Pijnacker 25 mei 1947. Zij huwde met Gerardus Franciscus Maris van der Burg, garagehouder, rijwielhandelaar en eigenaar busdienst.
 5. Jacoba Cornelia Alida, geb. Vrijenban 25 november 1889, overl. Honselersdijk (gem. Naaldwijk) 27 juli 1964. Zij huwde met Petrus Joannes van der Burg, geb. Bleiswijk 22 juli 1879, kruidenier, overl. Honselersdijk (gem. Naaldwijk) 9 februari 1933.
 6. Cornelis Hendricus Marinus, geb. Vrijenban 15 oktober 1892, tuinder, overl. Delft 19 juli 1963. Hij huwde met Johanna Catharina Maria Jansen.
 7. Geertruida Johanna, geb. Vrijenban 23 mei 1895, overl. Delft 15 maart 1950. Zij huwde met Willem Leendert Cornelis Sprenger, geb. Delft 27 juli 1902, timmerman, aannemer; hij hertr. met Johanna Goverdina Verstraaten.
 8. Johannes Martinus Petrus, geb. Vrijenban 23 september 1898, eigenaar busonderneming Delft-Zoetermeer, overl. Noordwijkerhout 31 juli 1967. Hij huwde met Anthonia Elisabeth Tholens.
volgende
Noot
* H.W. Bulkley, Leidsche Studentenalmanak voor het jaar 1875. Geciteerd door W. de Vries, De Nederlandsche Leeuw 78 (1961): 26.