Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE VIII (deel 4) volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.224 Willem Claesse van Bergen en Heenegouwen, ged. Rijswijk (Oud-Kath. Kerk) 12 februari 1678, woonde te Poeldijk in de buurt van Naaldwijk. Hij ondertr. 1e Monster 11 oktober 1704 met Leentje (Apolonia) Cornelisdr. van Es, dr. van Cornelis (Christiaansz.) van Es (zie 944), dit huwelijk bleef kinderloos. Hij huwde 2e Monster 20 november 1707 met:
225 Soetie Jans van Rijn.
  Kinderen uit het tweede huwelijk (vader: Willem (Wilm) Claes(se) 1-3,7,8, Willem Claese(n) van Bergenhenegouw 4-6, 9; moeder: Soetje 6-9, Soetje Jans 2,3, Soetje Jans van Rijn 4-5, - van Reyn 1):
 1. Arnoldus (Arent), geb. en ged. (R.K.) Poeldijk 20 augustus 1708 (Arius Jans, Engeltje Jans), overl. Poeldijk 27 oktober 1785, huwde Monster 16 juli 1730 met Jannetie Jacobs van der Knaap.
 2. Nicolaa (Claesje), ged. (R.K.) Poeldijk 26 mei 1710 (Claes Claesse, Leentje Claes), huwde Monster 9 mei 1734 met Govert Thijse van der Beek, geb. De Lier.
 3. Joannes, ged. (R.K.) Poeldijk 12 mei 1712 (Cornelis Jansse, Engel Jansse).
 4. Apolonia (Leuntje), ged. (R.K.) Poeldijk 18 maart 1714 (Marti Leenders van Rijn, Aeleert Claesse van Bergenhenegouw), overl. ald. 3 december 1799, huwde Monster 24 mei 1739 met Pieter Willemse van Dam.
 5. Johannes (Jan), geb. Naaldwijk, ged. (R.K.) Poeldijk 3 december 1716 (Cornelis Janse van Rijn, Engeltie Jans van Rijn), overl. ald. 13 januari 1780, huwde Dinther (N.B.) 17 maart 1743 met Adriaantje Anthonisse van Rooy.
 6. Jacobus (Jacob) (= 112), geb. Naaldwijk, ged. (R.K.) Poeldijk 25 augustus 1718 (Arie Janse van Rijn, Hillegond Willems van Rosendael).
 7. Cornelis, geb. 'bij Naeltwijk', ged. (R.K.) Poeldijk 1 januari 1721 (Grabel Janse van Rijn, Martje Cornelis van der Klije), overl. verm. ald. 30 oktober 1792, huwde Monster 12 oktober 1755 met Aaltie Hendriks Koenen, geb. Alphen in het Keulse.
 8. Anna, geb. 'bij Naeltwijk', ged. (R.K.) Poeldijk 17 mei 1724 (Cornelis Janse van Rijn, Engeltje Jans van Rijn).
 9. Gabriel, geb. 'omtrent Naeltwijk', ged. (R.K.) Poeldijk 31 december 1726 (Cornelis Janse van Rijn, Cornelia Piters van Es).

226 Gerrit Janse van der Knaep, huwde Naaldwijk en (R.K.) Poeldijk 21 mei 1724:
227 Trijntie Arends Kok (Cocq), overl. Monster 8 november 1729.
  Kinderen (vader: Gerrit Janse van der Knaep, moeder Trijntie Arends/Arent Kok, bij ger. huw. Cocq):
 1. Maria, ged. (R.K.) Poeldijk 10 juni 1725 (Jan Willemze, Marie Jonas).
 2. Arie, ged. (R.K.) Poeldijk 23 augustus 1726 (Arie Janse Kok, Trijntje Glijnen van Ruijven).
 3. Maria (= 113), ged. (R.K.) Poeldijk 30 december 1727 (Jan Willemze van der Knaep, Maria Jonas).

228 Lourens Franse van Luck (van Luijk), ged. (R.K.) Wateringen 8 april 1694, bouwman te Kwintsheul, overl. Wateringen 4 januari 1784 (R.K.: obiit Laurents Fransz. van Luyk) en begr. ald. 9 januari 1784 (Louwerens van Luijk); huwde 2e met Cornelia Overslooth; huwde 1e Wateringen 13 november 1718:
229 Maria Dirks van Sweth, ged. (R.K.) Wateringen 8 april 1696, begr. ald. 30 november 1722.
Op 24 oktober 1730 koopt Laurens Fransz. van Luk, wedr. van Cornelia Overslooth, wonende alhier, overl. voor 24 oktober 1730; zijn kinderen Maartje, Leendert en Marij Laurensz. van der Luk uit (A.R.A., Weesk. Wateringen 3).
(aanv. inf. brief H. Janssen).
  Zoon uit 1e huwelijk:
 1. Maarten Lauwen van Luyk (= 114), geb. 1719/22.
  Kinderen uit 2e huwelijk:
 2. Maartje.
 3. Leendert, overl. Wateringen 2 juni 1793.
 4. Marij.

230 Jan Damen van Dijck, geb. Monster-Ambacht, ged. (R.K.) Wateringen 7 augustus 1700, begr. ald. 6 mei 1744; huwde Monster 15 april 1725:
231 Catharina Jans van der Hoeven, ged. (R.K.) Wateringen 11 maart 1699, overl. ald. 12 september 1784.
Bezat van 1730 tot 1744 een perceel 'tuijn oft boomgaardland' groot 2 morgen 2 hond aan de Hollewatering in Monsterambacht, op 19 juni 1744 is deze tuin verkocht aan Marija Cornelis Verheul, laatst weduwe van Pieter Pieterse van der Hoeve voor 2/3 deel en aan Grietje Simons van Dijk, weduwe van Roelant Pieterse van der Hoeve voor 1/3, koopprijs 1600 gld. Volgens brief van 5 januari 1730 was dit in eigendom van Jan Damen van Dijk. Op dezelfde dag verkopen de beide weduwen het land aan Arent Goeijenbier voor een schuldbrief van 1600 gld. (R.A. Monster 33, ff. 198-199 en 199-199v).
(aanv. inf. brief H. Janssen). Ouders van 115.


232 Pieter Vranken van der Burg, ged. (R.K.) Kethel 8 februari 1702, won. Berkel, huwde Berkel 29 januari 1736 (impost classis van f. 6):
233 Grietje Jacobsdr. Croeser, j.d. van Berkel.

  Kinderen:
 1. Jana, ged. (R.K.) Berkel 25 januari 1737 (Arend Croeser, Jana Jacobs van Heul).
 2. Agje, ged. (R.K.) Berkel 27 december 1738 (Leendert Langelaan, Marie Franke van der Burg), in 1765 doopget. met Pieter van der Valk.
 3. Jacobus, ged. (R.K.) Pijnacker 4 juli 1741, in 1768 doopget.
 4. Franciscus (= 116), ged. (R.K.) Pijnacker 20 augustus 1744.
 5. Ariaantje, ged. (R.K.) Pijnacker 27 juli 1747, in 1768 doopget.
 6. Cornelis, ged. (R.K.) Pijnacker 11 januari 1750, in 1775 doopget.
 7. Catharina, ged. (R.K.) Pijnacker 5 april 1752, in 1775 doopget.

234? Cornelis Leendertsz. van Veen, geb. Tedingerbroek, bouwman, won. in Rijswijk (1736) en later Nieuweveen, huwde (als wedr.) Rijswijk 15 januari 1736:
235? Maria Jacobs van der Kamp, j.d. geb. Wassenaar, won. Rijswijk.
Cornelis van Veen, bouwman, won. onder de heerlijkheid van Nieuweveen is op 28 augustus 1742 schuldig aan de voogden van de minderjarige erfgenamen van Beatrix van Rijn, huisvrouw van Jan Loos, f. 800. Deze voogden zijn Maarten van Veen, won. te Voorburg, en Arij van Rijn, won. Naaldwijk. Aan Maarten van Veen is hij tevens f. 200 schuldig. Hij hypothekeert de helft in 6 morgen 1 hond 90 roeden land in de Plaspoelpolder in Rijswijk, belend O de Constanje, W de Molensloot, N de comp. en Z de Heer van der Dussen. De schuld is afgelost op 17 mei 1749 (A.R.A., R.A. Rijswijk 23, f. 46c-47v). Cornelis Leendertse van Veen, verkocht op 3 augustus 1744 een huis en erf in het Oosteinde van Rijswijk op de noordzijde van de hoek voor f. 360 aan vrouwe Anna Dincksté, wed. van mr. Francois Constantin Pielart de Blagny, belend ZW Jan Arentse van de Ruyt, NW Maria Leenderts van der Speck, wed. van Hendrick van der Lelij, ZO de gemeene Heerenstraat (idem, f. 135-135v) en op 23 augustus 1745 2,5 morgen land in de Oude Broek Polder onder Rijswijk en een woning met 2 morgen 1 hond land eveneens in de Oude Broekpolder, belend N mr. Hendrick D'Aquet, Z Maarten Graswinckel en Nicolaas van der Eemt?, W de Vaart en O de scheiding van Vrijenban en Rijswijk aan Cornelis van der Sman te Rijswijk voor f. 1000; op 9 januari 1749 veilde hij te zamen met Christoffel de Wend te Delft voor notaris Hendrik Halden? in de herberg de Gulde Zon voor de helft en op 16 januari 1759 verkocht aan Chrispinus Knol te Delft een partij wei- en hooiland, groot 6 morgen 390 roeden land in de Plaspoelpolder onder Rijswijk, belend O Cornelis Rotteveel, W Pieter Ammerlaan, N de Moolensloot en Z de Carstanje voor f. 1895 (idem, f. 289-290v, d.d. 17 mei 1749).
  Hun dochter is vermoedelijk:
 1. Maria (= 117), geb. Rijswijk.

236 Frans Thomasz. van Es, won. Poeldijk, overl. Naaldwijk 14 november 1751, begr. als. 19 november 1751, huwde Monster 5 mei 1720:
237 Elsie Jans van der Knaap, won. Poeldijk, overl. Naaldwijk 23 juni 1778. begr. ald. 30 juni 1778. (zie Van Es 2001).
  Kinderen:
 1. Jan, huwde 1e met Maria Pietersz. Tettero (test. 6 december 1752, A.R.A., R.A. wateringen 4), huwde 2e met Dina Cornelisse van Leeuwen (test. 27 januari 1784, A.R.A., R.A. Wateringen 5).
 2. Cornelis, won. te Rijswijk, aangesteld als voogd over de minderj. kinderen van zijn broer Jan.
 3. Willem (= 118), geb. 'onder Monster', ged. Naaldwijk 20 oktober 1732.

238 Arie Jansz. Sprinckhuysen, geb. Wateringen ca. 1689, tuinder, overl. Wateringen 4 augustus 1762; huwde (R.K.) Wateringen 28 augustus 1718:
239 Marijtje Cornelis van der Marel (bij huwelijk Van der Marck), overl. Wateringen 19 september 1770.
Arij Jansz. Sprinckhuijsen verkocht 1 maart 1742 aan Carel Joseph Baron D'Overschie enz. zijn huis, schuurtje enz. staande op het land van voorn. Baron in de Wippolder onder Wateringen (gelegen ter zijde de woning van Arij Leendertsz. van der Kleij's erven), groot 7 morgen 209 roeden tuinland, door Sprinckhuijsen en Jacob Gijsen van der Voort in huur gebruikt, voor f. 350, die in mindering zullen worden gebracht op zekere obligatie van f. 1000 d.d. 14 april 1687 voor notaris Cornelis Ouwendijk te Delft door zijn transportants voorganger Pieter Cornelisse van der Marel t.b.v. de heer IJsbrand D'Overschie (A.R.A., R.A. Wateringen 42, f. 116).
  Dochter:
 1. Antie (= 119), geb. 'onder Monster', ged. Loosduinen 29 augustus 1719.

240 Huibert Gijsbertze Middelkoop, ged. (Geref.) Hei- en Boeicop 12 februari 1708, j.m. van Heikoop, overl. Benschop 22 maart 1782 en met twee klokken beluid, op 28-3 in de kerk begraven (f. 6 juni ); huwde Benschop 8 maart 1744:
251 Margrietje Beijen, geb. Benschop, ged. (Geref.) IJsselstein 1 maart 1726.
  Kinderen:
 1. Dirk (= 120), ged. (Geref.) Benschop 4 december 1746 (Willemtie Willems de With).
 2. Willemtie, ged. (Geref.) Benschop 22 maart 1750 (Trijntie Pijl).
 3. Harmanus, ged. (Geref.) Benschop 3 december 1752 (Lijsbeth Beijen).
 4. Marrigje, ged. (Geref.) Benschop 18 mei 1755 (Trijntie Pijl).
 5. Willem, ged. (Geref.) Benschop 27 mei 1757 (Willemtie Vogel).
 6. Jan, ged. (Geref.) Benschop 27 december 1761 (Trijna Pijl).

242 Jan Kabel, huwde (R.K.) Vianen 22 november 1744 (met aant. 'Hagedijk'):
243 Marie van Linsbergen (volgens overl. akte van Cornelia: Maria van Rooyen).
  Kinderen:
 1. Boelitje, ged. (R.K.) Vianen 20 oktober 1745 (Meeseltje Kabel), als Beligi Kabel doopget. in 1781.
 2. Cornelia (= 121), ged. (R.K.) Vianen 6 maart 1750 (Joanna van Linsbergen).

244 Gerrit Mulder(s), ged. (R.K.) Sonsbeck (Htd. Kleef) 18 februari 1721, vertrok uit Sonsbeck 'der Werbung halber', bouwman, won. bij huwelijk te Jaarsveld, schepen van Zevender vanaf 6 februari 1750, overl. Lopik 17 april 1793; ondertr. 2e Zevender 27 april 1774 met Lijsje Dirks Verheul, wed. van Hendrik van Vuuren; huwde 1e Jaarsveld en (R.K.) Cabauw 12 oktober 1744 {G.N. 1971, 114-117}:
245 Lijsbeth de Laat, geb. Lopikerkapel, ged. (R.K.) IJsselstein 30 maart 1721, overl. Zevender 15 oktober 1757.
Bijlage bij huwelijk een brief met toestemming: Hermann Molders wird auf sein unterm 14 hujus gethanes Suchen, zur Resolution erthilet, dasz ob zwar auf seines Sohns Gerardus Mölders Wandel nicht tadelhalfts zu sagen ist, demselben jedoch kein Geburts brieff oder attest weil er der Werbung halber auszer landes gangen ist ertheilet werden darff zumahlen solches von Sr. Koningl. Mais. verboten ist, Sonsbeck d. 17 Septbr. 1744.
  Kinderen (vader: Gerardus Mulders 1,4; -Mulders 2,3-7):
 1. Anna Maria, geb. Zevender, ged. (R.K.) Cabauw 8 juli 1745 (Willem Mulders, Maria de Laat, te Jaarsveld).
 2. Arius, geb. Zevender, ged. (R.K.) Cabauw 3 juni 1747 (Catharina Gerrit?).
 3. Catharina, geb. Zevender, ged. (R.K.) Cabauw 5 mei 1749 (Catharina de Laat).
 4. Thomas Cornelius, geb. Zevender, ged. (R.K.) Cabauw 2 mei 1750 (Nobilis Domini Anna Francisca Toparcha in ...).
 5. Catharina, geb. Zevender, ged. (R.K.) Cabauw 18 januari 1752 (Catharina de Laat), doopget. in 1787.
 6. Joanna Maria, geb. Zevender, ged. (R.K.) Cabauw 18 juli 1754 (Gertrudis Mulder), overl. aangeg. Zevender 20 april 1757.
 7. Joannis (= 122), geb. Zevender, ged. (R.K.) Cabauw 7 maart 1756 (Maria Mulder).

246 Ari Gerritsz. Homburg(h), geb. Benschop, ged. (R.K.) Polsbroek/Benschop Neerende 6 september 1710, begr. verm. Benschop 18 augustus 1788 (Aart Homburg begraven in graf nr. 11 in 't ruim van de kerk, op naam van Frank van Homburgh, die er 22 februari 1768 in begr. werd); huwde Benschop en (R.K.) Cabauw 28 april 1748:
247 Aaltje Cornelisdr. Boef, geb. Zevender, ged. (R.K.) Cabauw 10 maart 1724, volgens huw. inschr. geb. te Lopik en won. te Benschop.
  Kinderen (spelling: Ari(us) Homburgh, Al(e)ydis (Cornelisd.) Boef):
 1. Quirina (= 123), geb. Cabauw, ged. (R.K.) ald. 28 juli 1754 (Elisabetha Boef).
 2. Willimina, geb. Cabauw, ged. (R.K.) ald. 24 januari 1757 (Cunera Homburgh), doopget. in 1793.
 3. Gerardus, geb. Cabauw, ged. (R.K.) ald. 1 februari 1759 (Joannes Homburgh).
 4. Cornelius, geb. Cabauw, ged. (R.K.) ald. 10 november 1761 (Cornelia Boef).

252 Adrianus Gerritsz. Hartevelt, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 14 april 1720, j.m. van Bergschenhoek; huwde Bleiswijk 4 augustus 1741:
253 Ariaantje Ariens Treurniet, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 22 oktober 1713, j.d. van Bleiswijk.
  Kinderen (vader: Adrianus (Gerritsz.) Hartevelt, moeder: Ariaentie (Arijens) Treurniet, maar bij 7 Ariaentje Meeze Treurniet):
 1. Neeltie, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 11 maart 1742.
 2. Gerrit, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 14 juli 1743.
 3. Ingetie, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 17 januari 1745.
 4. Arij, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 15 maart 1747 (Maertie Vranke).
 5. Andries, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 29 december 1748 ('s vaders zuster Lijsje Gerrits Hartevelt), jong overl. (aant. 'dood' in doopboek).
 6. Andries (= 126), ged. (Remonstr.) Bleiswijk 17 mei 1750 ('s vaders zuster Lijsje Hartevelt).
 7. Sara, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 8 juli 1753 (N.B. 2 1/2 week oud en geheft door de moeder zelve), doopget. 1780-1787.
 8. Elizabet, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 11 januari 1756 (Lijsbeth Kornelis Kraen, de vrou van Arij Hoflandt), doopget. in 1778, overl. 30 juli 1808 (aant. in doopboek).

254 Henricus van Borckloo, huwde:
255 Antonia Willems.
Het overl. boek van de Geref. gemeente te Oss en Heesch vermeldt o.a. nr. 13 Hendrick van Borkelo, alias den Vilder 21 september 1735 (in alf. index 'Van Borculo'); en nr. 14 Hendrick van Berkel, 1 februari 1804.
  Dochter:
 1. Henrica (= 127), ged. (R.K.) Oss 30 april 1758 (Catharina Joes van Geenen).
volgende