Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE IX (deel 1) volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.264 Michiel IJsbrantsz. Vercrocht, verm. geb. Vlaardingen, woonde in 1682 en 1692 te Maassluis. Hij huwde 1e Maassluis 29 maart 1682 met Geertruijt Heijndericz. van der Plaet. Hij huwde 2e Vlaardingerambacht 26 oktober 1692 met:
265 Cornelia Jans (= Jorisdr.) van Straten, overl. voor 16 mei 1737.
  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Susanna. Zij huwde Stompwijk 4 augustus 1709 (als Susanna Chiele Verkrogt, j.d. van Watering, dr. van Chiel IJsbrantse van Wateringe, bij haar ondertr. staat zelfs Susanna Ghiele Vermeer van Wateringh, verm. moet hier Vlaardingen gelezen worden) met Cornelis Maertens van den Ende.
 2. (verm.) Maartje, begr. Vlaardingen jan. 1689.
  Zoon uit tweede huwelijk:
 3. IJsbrand (= 132).

266 Gerrit Willemse van der Murve (van Merwe, van Merruwe), ged. (Geref.) Nootdorp 20 november 1695, bleker, overl. impost Nootdorp 27 mei 1758 (Maria Verhaege heeft aangebracht het lijk van haar man Gerrit van Merwe); huwde Den Haag (R.K. Oude Molstraat) 7 februari 1717:
267 Maria Paulisse van Hage (Verhaegen), overl. Nootdorp 1 augustus 1758, impost 5 augustus 1758 (heeft Willem van Merruwe aangebracht het lijk van zijn moeder Maria Verhaegen).
Gerrit van Merruwe, wonende te Nieuweveen, kocht op 6 mei 1733 van Pieter Hoogeveen, te Nieuweveen, een blekerij met huis, drie schuren, veld en water aan de 's-Gravenweg, strekkende van deze weg af noord op tot het eigendom van Jacob van Borde, belend W de wed. Pieter Suijdenhoeck en O de voorn. Jacob van Borde, te verongelden voor 100 roeden, en een partij gebroken slagturfland en water in Nootdorp, strekkende van het eigendeom van Pieter Sloth oost tot Claes Coster toe, belend Z de wed. Arij Geus en N Pieter Sloth, te verongelden in het molen- en sluisgeld voor 375 roeden en in de 100ste of 200ste penning voor 175 roeden, en vervolgens nog een partij gebroken slagturfland en water in Hoogeveen, te verongelden voor 1 hond, belend O, Z en W Theunis Hoogervorst en N Gerrit Coster c.s., totaal voor f. 170 (R.A. Nieuweveen 7, 6 mei 1733). Op de zelfde dag leende hij van Arij Joosten Groenewegen te Nootdorp f. 250, tegen 3 % en gehypothekeerd op zijn blekerij (idem).
  Kinderen (vader: Gerardi van der Murbel, 2, - Meurbel 3, - Murve 5,7-14, - Meurve 4, - Morve 6, en Gerrit Willemse Merrewe 15; moeder: Mariae Paulis(se) 2,15 - Pouwels 6, Pauwels(e) 3-5,10 en Mariae Pauwlesse van Hage 7, resp. Mariae van Hage 8,11-14, - van Haage 9):
 1. Joanna, doop onbekend.
 2. Cornelius, ged. (R.K.) Nootdorp 29 september 1720 (Guilielmus van der Murbel, Gertrudis Hogervorst).
 3. Joannes, ged. (R.K.) Nootdorp 20 september 1721 (Gerardus Groenewegen, Adriana van der Borst).
 4. Petrus (Pieter), ged. (R.K.) Nootdorp 4 februari 1723 (Wilhelmus van der Murve, Adriana Lenders), doopget. in 1745, 1749.
 5. Sura (= 133), ged. (R.K.) Nootdorp 17 mei 1724 (Kors Dene, Adriana Leenders).
 6. Hubertus, ged. (R.K.) Nootdorp 21 oktober 1725 (Hubert van de Ruyt, Maria ... preanominati Huberti).
 7. Adriana, ged. (R.K.) Nootdorp 11 november 1726 (Adriana Leenders, leonardus Claes).
 8. Gertrudis, ged. (R.K.) Nootdorp 28 januari 1728 (Gerrittie Gerrits, Wilhelmus van der Murve).
 9. Paulus, ged. (R.K.) Nootdorp 16 augustus 1729 (Reijert Rodermeer, Cornelia van Hage).
 10. Adriana, ged. (R.K.) Nootdorp 1 november 1731 (Petrus de Haes, Magdalena Pauwels).
 11. Gertrudis, ged. (R.K.) Nootdorp 28 december 1732 (Petrus de Haes, Gerarda Hogervorst).
 12. Maria, ged. (R.K.) Nootdorp 22 februari 1735 (Joes Langevelt, Maria Huyge).
 13. Leonardus, ged. (R.K.) Nootdorp 21 september 1735 (Reijer Noordermeer, Cornelia van Hage).
 14. Quirinus (Crijn), ged. (R.K.) Nootdorp 22 juli 1728 (Simon Kreyn de Bruyn, ...), doopget. in 1755.
 15. Paulus, ged. (R.K.) Nootdorp 4 december 1741 (Willem Merrewe, Joanna Merrewe), doopget. in 1758.

270 Hendrik Janse van Brussel, geb. Mierlo, overl. tussen 1739 en 1749; huwde Heeze 16 januari 1718:
271 Margarita Willems (van) Engele, ged. Heeze 27 februari 1689, overl. impost Nootdorp 6 mei 1758 (heeft Willem van Brussel aangebracht het lijk van zijn moeder Grietje van Engele).
Heijndrick van Brussel kocht 29 januari 1722 een huis met 'gedamde' land en water aan de Veenweg in Tedingerbroek, groot 3 morgen 250 roe, belend O Claas Engels de Geus, Z de Veenweg, W wed. van Jacob Cornelis de Groot en N Joost Visser en Crijn Joppe van Veen, te verongelden voor 5 hond 50 roe met hengel- en molengeld voor 3 morgen 2 hond 50 roe, voor f. 550 (A.R.A, R.A. Stompwijk 31, f. 41).
Op 16 mei 1736 kocht hij samen met Pieter van Alphen en de erfgenamen van Maarten van Alphen, elk voor een derde deel, van de erfgenamen van Crijn Cornelisz. de Bruijn en de erfgenamen van Maria Cortendijk (waaronder IJsbrand Ghiele Verkrogt namens zijn eerste vrouw), een partij wei- of hooiland in Nieuweveen, te verongelden 1 morgen 225 roe, belend O de Scheydwatering tussen Nieuweveen en Zoetermeer, Z Jacob Outshoorn, W Frank van Wijck en N de Schouwbaere Watering aan de Achterweg, voor f. 500 (A.R.A., R.A. Nieuweveen 7, f. 112).
En vervolgens op 8 mei 1739 kocht hij een huis, schuur enz. in Nieuweveen, belend O Cornelis Burgerse van der Meer, Z en W Pieter Douw (= 134) en N de Veenweg, voor f. 400 (idem, f. 147v).
Grietje van Engele, weduwe van Hendrik van Brussel, voor 1/3, en Adriaan van Alphen voor 2/3 deel verkochten op 2 mei 1749 aan Cornelis Burgersz. van der Meer een stuk 'puijcs puijk veenland' in Nieuweveen, van ouds genaamd de Veenkant, strekkende van het eigendom van jacob Outshoorn tot op de schouwbare watering, belend O de scheidwatering tussen Zoetermeer en Nieuweveen en W Leendert van Conijnenburgh, schout van Nootdorp enz., voor f. 600 (idem, f. 190).
  Kinderen (vader: Henricus van Brussel 1, Henrici Jans(e) 3-7, - (Jans) van Brussel 8-11; moeder: Wilhelmina (moet m.i. Margriet zijn) Engelen 1, Margaritae Willems 3-7,9,10, - Willems Engele 8, - van Engele 11):
 1. Willem Hendriks van Brussel, ged. Heeze 2 april 1718 (Theodorus Wilhelmus Engelen en Petronella van Brussel). Hij huwde Nootdorp ca. 1742 met Anna Huyge van Vliet.
 2. Willemina (= 135), geb. voor 1719 (doopboek begint 1719).
 3. Maria, ged. (R.K.) Nootdorp 19 januari 1720 (Joannes Janse, Maria Willems).
 4. Joannes, ged. (R.K.) Nootdorp 19 april 1721 (Egidius Willems, Anna Ariens).
 5. Joannes, ged. (R.K.) Nootdorp 2 maart 1723 (Egidius Willems, Anna Willems van Engelen).
 6. Aldegondis, ged. (R.K.) Nootdorp 27 februari 1725 (Conrardus vant Hof, Margarita Jans).
 7. Aldegondis, ged. (R.K.) Nootdorp 6 juli 1726 (Conrardus vant Hof, Margarita Jans).
 8. Petronilla, ged. (R.K.) Nootdorp 7 juni 11728 (Egidius Willems Engele, Petronella Jans).
 9. Christianus, ged. (R.K.) Nootdorp 22 november 1729 (Martinus van Brussel, Fransintje Willems).
 10. Joanna, ged. (R.K.) Nootdorp 24 juni 1732 (Joes van Bakel, Maria Jans van Brussel).
 11. Petronella, ged. (R.K.) Nootdorp 5 juli 1736 (Egidius Willems Engele, Petronella Jans).

276 Teunis Jacobse van Duijn, overl. impost Wassenaar 18 juli 1746 (heeft Jacob van Duijn aangegeven het lijk van zijn vader Teunis van Duijn); huwde Wassenaar 7 juni 1722:
277 Annetje Jacobs Tettero, ged. (R.K.) Voorschoten 19 september 1693, won. te Wassenaar.
  Kinderen (spelling: Tunis Jacobs 1, Tunis van Jacobs 6, Tunis van Duyn 2-5; moeder: Antie Jacobs 1-3,6, - Tettero 4, Tetro 5):
 1. Jacob (= 138), ged. (R.K.) Wassenaar 22 juli 1723 (Jan en Maria Jacobs).
 2. Jacomijntje, ged. (R.K.) Wassenaar 2 maart 1725 (Huyben Jans, Marijtje Jacobs).
 3. Antie, ged. (R.K.) Wassenaar 22 september 1728 (Huijben en Maria Jacobs).
 4. Mensie, ged. (R.K.) Wassenaar 17 december 1729 (Job Gardijn, Ja.. van Duyn).
 5. Mensie, ged. (R.K.) Wassenaar 10 mei 1733 (Job Gardijn, Ja.. van Duyn).
 6. Japie, ged. (R.K.) Wassenaar 17 mei 1735 (Ari Piterze, Magdaleentje Piters).

282 Jan Blase van der Meer, ged. (R.K.) Stompwijk 26 oktober 1675, overl. ald. 13 mei 1722, ondertr. Stompwijk 10 januari 1699:
283 Marijtje Jorisdr. Colijn, ged. (R.K.) Stompwijk 2 oktober 1675.
[Pr. II, 318].
  Ouders van 141.

288 Jan Louwen van Spronsen, ged. Monster (Geref.) 11 januari 1690. Hij huwde Naaldwijk 19 april 1722 met:
289 Trijntje Henderiks Mostert, ged. Maasland (Geref.) 24 augustus 1687; zij huwde 1e Maasland 2 mei 1717 met Gerrit Pietersz. Broekhoven, j.m. geb. te Monster.
  Kinderen (spelling: Jan Louwe van Spronse 1,4, Jan Spronsen 2,3; moeder Trijntje (Mens) Mostert):
 1. Lourentz (Laurens) (= 144), ged.) (Geref. Naaldwijk 25 oktober 1722.
 2. Tijs (Matthijs), ged. (Geref.) Naaldwijk 25 maart 1725. Hij huwde 1e Naaldwijk 7 november 1756 met Maartje Jacobs Roodenburg, geb. Zandambacht, ged. 's-Gravenzande 23 april 1730, dr. van Jacobus Rodenburg en Trijntje Pieterse van Dorp; hij huwde 2e Naaldwijk 20 december 1772 met Johanna Swaanswijk, ged. Maasland (Geref.) 16 maart 1727, dr. van Jan Chielen Swaanswijk en Annetje Jans Valkenburg.
 3. Pieter, ged. (Geref.) Naaldwijk 22 december 1726.
 4. Geertje, ged. (Geref.) Naaldwijk 18 februari 1728.
  Kinderen uit eerste huwelijk Trijntje Mostert:
 1. Geertje, ged. (Geref.) Naaldwijk 26 maart 1719.
 2. Hendrik, ged. (Geref.) Naaldwijk 8 december 1720.

290 Jacob Wouterse Adrias, won. te Nieuwkoop. Hij huwde voor 1726:
291 Geertje Abrahams Zebedéé.
  Kinderen (vader: Jakob/Jacob Wouterze Adrias, moeder: Geertje Abrams Zebede 1, Geertge Zebedé 2, Geertje Abrahams Zebedéé, 3-6)
 1. Jannetje, (Geref.) Nieuwkoop 19 mei 1726 (Immegje Wouters Adrias).
 2. Abram, (Geref.) Nieuwkoop 11 januari 1728 (Jannetje Goverts Boschman).
 3. Wouter, (Geref.) Nieuwkoop 9 oktober 1729 (Emmetje Wouters Adrias).
 4. Pieter, (Geref.) Nieuwkoop 30 september 1731 (Cornelia Klaas Kats).
 5. Leuntje (= 145), (Geref.) Nieuwkoop 26 april 1733 (Cornelis Klaasd. Kats).
 6. Annetje, (Geref.) Nieuwkoop 4 december 1735 (Dirk Boetekaas).

292 Maerten Willemz. Loij, ged. (Geref.) Ter Heyde 7 december 1704; huwde Ter Heyde 3 juni 1731:
293 Josijntje Daniels Koppenol, ged. (Geref.) Hoogvliet 24 mei 1699; huwde 1e Ter Heyde 3 maart 1720 met Arij Willemz. Burger, wedr.
Kinderen uit het eerste huwelijk van Josijntje Koppenol, allen ged. (Geref.) Ter Heyde 1. Jillis 9 februari 1721, 2. Magdalena 22 oktober 1724, 3. Rusje 24 februari 1726, 4. Cornelis 10 augustus 1727 (doopget. in 1780) en 5. Daniel 25 september 1729.
  Kinderen:
 1. Arendje, ged. (Geref.) Ter Heyde 30 september 1736 (Magtelt Olivierz. Jonker).
 2. Arij, ged. (Geref.) Ter Heyde 24 januari 1740 (Neeltje Arenz. Burger).
 3. Willem (= 146), ged. (Geref.) Ter Heyde 10 februari 1743 (Beletje Wouterz. Dijkhuijsen).

294 Leendert Arenz. Storm (gezegt van Leeuwen), ged. (Geref.) Ter Heyde 28 oktober 1708; huwde (als Leendert Arenz. Storm) Ter Heyde 16 mei 1734:
295 Annetje Huijge Burger, ged. (Geref.) Ter Heyde 14 januari 1714.
  Kinderen (vader: Leendert Arenz(e) Storm 2-6,9,10, -Storm, gezegt/gesegt van Leeuwen 8,9,11; moeder Annetje Huigen/Huijgen Burger):
 1. Trijntje, ged. (Geref.) Ter Heyde 16 januari 1735 (Neeltje Ariens Storm).
 2. Arij, ged. (Geref.) Ter Heyde 26 augustus 1736 (Neeltje Arenz. Storm).
 3. Huig, ged. (Geref.) Ter Heyde 13 oktober 1737 (Feijtje Huigen Burger).
 4. Neeltje, ged. (Geref.) Ter Heyde 18 oktober 1739 (Leendeert Dirkz. van der Bij, Ariaantje Gabrielz. Hogendam).
 5. Arij, ged. (Geref.) Ter Heyde 22 januari 1741 (Jacoba Wouterz. Dijkhuijsen).
 6. Fijtje (= 147), ged. (Geref.) Ter Heyde 21 oktober 1742 (Leendert van der Bije, Grietje Huijgen Burger).
 7. Betje, ged. (Geref.) Ter Heyde 28 februari 1745 (Grietje Huigen Burger).
 8. Betje, ged. (Geref.) Ter Heyde 13 november 1746 (Greitje Huijgen Burger).
 9. Annetje, ged. (Geref.) Ter Heyde 1 december 1748 (Huijg Willemz. Burger, Betje Corze Hogenraad).
 10. Arie, ged. (Geref.) Ter Heyde 18 oktober 1750 (Huijg Willemze Burger, Jacoba Wouterze Duijkhuijsen).
 11. Antje, ged. (Geref.) Ter Heyde 20 februari 1752 (Jacoba Wouterze Dijkhuijsen).
 12. Gerrit, ged. (Geref.) Ter Heyde 1 januari 1758 (Jacoba Wouters Dijkhuijsen).

298 Hendrik de Braeck, geb. Borculo ca. 1669, won. 's-Gravenhage, overl. impost 's-Gravenhage 9 december 1744 (75 jaar oud, pro deo); huwde 's-Gravenhage 6 september 1711:
299 Cornelia van der Schot, ged. (Geref.) Leiden 9 maart 1681, won. 's-Gravenhage.
  Kinderen (vader: Hendrik de Brak, 1, -de Braak 2; moeder: Cornelia van der Schot 2, -van der Socht (sic!) 1):
 1. Johannes, ged. (Geref.) 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 2 juni 1713 (Joost Hassehorst, Gijsje de Brak).
 2. Maria Jakoba (= 149), ged. (Geref.) 's-Gravenhage (Grote Kerk) 9 september 1714 (Jakobus van der Kleysse, Agatha van Deenmarken).

300 Frederick Veenman, overl. Kralingen 19 mei 1763 en begr. ald. 24 mei 1763, ondertr. Capelle aan den IJssel 5 november 1712 en huwde (R.K.) Kralingen 5 november 1712:
301 Jannetje Gillis Vorendonck, ged. (R.K.) Kralingen 26 augustus 1689, legde op 18 juni 1715 een verklaring af (G.A.R. Not. Arch. 3927, Kralingen), die zij ondertekende met 'Jannitie Gyls Voreldonck', overl. Kralingen 26 augustus 1751 en begr. 3 september 1751 [brief C.J. van Hunnik].
  Kinderen (vader: Fredericius Veenman, moeder: Joanna Voordoenck 1, -Voorendoenckx 2, -Voorendonckx 3, Vorendonck 4):
 1. Jan (= 150).
 2. Baartje, geb. Kralingen. Zij huwde ald. 8 februari 1738 met Kornelis Dirksz. van Velsen.
 3. Willemina, ged. (R.K.) Kralingen 31 maart 1719 (Jan Veenman, Antonie Wouters). Zij huwde Kralingen 14 januari 1749 met Cornelis Jans Dekker.
 4. Joanna, ged. (R.K.) Kralingen 4 oktober 1721 (Claas Voorendonckx, Maria van Rijn).
 5. Antonius, ged. (R.K.) Kralingen 17 januari 1724 (Joannes Veenman, Antonia Wolters).
 6. Egidius, ged. (R.K.) Kralingen 18 september 1726 (Gerardus van Galen, Maria van Galen).

302 Gerdt Athmer (Oidmer, Authmar), geb. ca. 1680, overl. 2 oktober 1740 en begr. Schwagstorf 3 oktober 1740 (60 jaar, Gerardus Oitmer); huwde Schwagstorf (Gerdt Oidmer) 29 januari 1709:
303 Anna Margaretha von den Benken, geb. ca. 1681, begr. Schwagstorf 18 juni 1756 (75 jaar, Margaretha vom Benken genannt Ahtmer).
[brief: Herbert Schuckmann, Eschstrasse 19, D-4574 Badbergen]
  Kinderen:
 1. Joes Henrich Aitmer, geb. ca. 1710, keuterboer (kötter), overl. 14 december 1787 (77 jaar). Hij huwde Schwagstorf 22 januari 1737 met Margaretha Duncker; Henricus Admer get. te Monster in 1754.
 2. Johan Albert Admer, ged. Schwagstorf 14 januari 1714 (Johan Admer, Albert Admer, Gerardus ufn Benken), gevormd 19 september 1731 (Joan Albertus Authmar auffn Bencken), overl. 24 juli 1733 (Joes Albertus Authmar).
 3. Margaretha Authmar auffn Bencken, geb. ca. 1717, gevormd 19 september 1731 (14 jaar).
 4. Gesina Aleyd Ahtmer, ged. Schwagstorf 8 december 1719 (Praenobili Domina Gesina von Grüüter, Theodoro Ahtmer, Aleyde vom Bencken). Zij huwde Monster (Aaltie Gerrits Oltmuts) 16 november 1743 met Evert Verbeek.
 5. Gerhard Authmar auffn Bencken, geb. ca. 1723, gevormd 19 september 1731 (9 jaar).
 6. Maria Authmar auffn Bencken, geb. ca. 1725, gevormd 19 september 1731 (6 jaar).
 7. Joannes Matthias, ged. Schwagstorf 4 juli 1728 (Joan von der Beeke, Albert Authmar, Helene Schulte). Hij huwde Schwagstorf 12 januari 1755 met Catharina Maria Vosseberg.
 8. Anna Gertrud Authmar (= 151), ged. Schwagstorf 8 juni 1732 (Helena Catharina Gertrud Lampen, Anna Margaretha Authmar, Joan Berndt Sundt).

304 Pieter Pietersse van der Arent, geb. Abtsrecht jan. 1683, bij huwelijk geassisteerd door zijn voogden Mees Joris Noordervliet en Jan Jacobsz. de Jongh. Hij huwde Abtsrecht (Hof van Delft) en (R.K.) Schipluiden 26 oktober 1704:
305 Grietie Cornelisz. Reij(g)ersbergh, bij huw. geass. met haar moeder en voogd Cornelis Leenderts van der Hoeven, het consent van de voogden van vaderszijde, Leendert Jansz. Ackersdijck en Vranck Cornelisz. Slobbe, werd gegeven op 15 oktober 1704, won. Hof van Delft.
Hij wordt vermeld op 20 juni 1720 betreffende verkoop van land (G.A.D., Not. arch. 2589).
  Kinderen (vader: Pieter Pieters van der Arent; moeder: Grietie Cnelis Reijersbergh 1, Margaretha Cornelisz. Reijersberg 2,3, -Reijgerberg 4):
 1. Pieter, geb. 'Papsau', ged. (R.K.) Schipluiden 19 januari 1707 (Jacob Pieters, Maritgen Claes) (zie bij 608).
 2. Cornelis (= 152), geb. 'Papsau', ged. (R.K.) Schipluiden 17 december 1709 (Martinus Cornelis Reyersbergh, Marietje Leenders).
 3. Adriana, geb. 'Papsau', ged. (R.K.) Schipluiden 26 februari 1712 (Meeus Jorisse Nodervliet, Maritje Cornelisse van Leeuwen).
 4. Maria, geb. 'Papsau', ged. (R.K.) Schipluiden 22- juni 1714 (Cornelis Cornelisse Reijgersbergh, Maria Leenders).

306 Govert Gerritse Oliroock [Holierhoek], bouwman, won. Zouteveen. Hij huwde (R.K.) Schipluiden (Goevaert Gerrits Oliroeck) 2 februari 1705:
307 Maertie Jans de Vette, begr. Schipluiden 28 maart 1761.
Maria Jansdr. de Vette en Govert Gerritsz. Holiekhoek testeerden 30 januari 1710 (GAD NA 2609 f. 53). Zijn ouders erven. Voogden over minderj. erfgen. Cornelis Leenderts Holierhoek, bouwman in de Duifpolder, zijn neef, en Jacob Jansz. de Vette, schipper, wonende te Schipluiden, haar broer.
  Kinderen (vader: Goevaert ... Oli 1, Goevaert Gerisse Oliroeck 2, Govert Gerritse Holiehouck 3, -Holierouck 4, -Olieroeck 8,9, Govert Gerze Olierhoek 7, Govert Olierhouck 5, -Olierhoek 6; moeder: Maria Jans de Vette 1-4,8,9; Martie- 5-7):
 1. Leentje, geb. 'Kene', ged. (R.K.) Schipluiden 11 februari 1705 (Grietie).
 2. Joanna, geb. 'Kene', ged. (R.K.) Schipluiden 20 februari 1707 (Cobus Jans de Vette, Trintie Simons).
 3. Cornelia, geb. 'op de Veen', ged. (R.K.) Schipluiden 13 april 1709 (Trijntje de Vette).
 4. Johannes, geb. 'op de Veen', ged. (R.K.) Schipluiden 8 november 1711 (Jacobus Jans de Vette, Trijntje Sijmons van den Bosch).
 5. Dirrick, ged. (R.K.) Kethel 1 april 1714 (Claas Jacobs de Vette).
 6. Caatie [Catharina, Trijntje] (= 153), ged. (R.K.) Kethel 22 augustus 1716 (Sijmize Jans de Vette, Trijntie Zijmeze de Vette).
 7. Gerrit, ged. (R.K.) Kethel 18 februari 1719 (Arie Gerritze Olierhoek).
 8. Jacobus, geb. 'op de Gaagh', ged. (R.K.) Schipluiden 1 oktober 1721 (Trijntje Leenders Ammerlaen, Jacobus Janse de Vette).
 9. Simon, geb. 'op de Gaagh', ged. (R.K.) Schipluiden 5 augustus 1724 (Simon Janse de Vette, Anna Ariens Bruijnswijck).

308 Arij Harpersz. van der Helm, overl. Wateringen 31 augustus 1761 en begr. ald. 4 september 1761 (beide: Arij van der Helm); huwde 1e (R.K.) Wateringen (Arij Harpersz.) 8 mei 1695 met Arentie Heyments; huwde 2e (R.K.) Wateringen 5 juni 1705:
309 Marijtje Claes van Gorcum, bij huw. Marijtje Claes, overl. Wateringen 23 juli 1758 (Marij Claes van Gorcum) en begr. ald. 28 juli 1758 (de huisvrouw van Arij Harperse van der Helm).
[brieven: Ronald van der Helm, 's-Gravenhage].
  Kinderen uit eerste huwelijk (vader: Arij Harperse 1, -Herber(t)s(e) 2-9; moeder Arentje Heymens/Hijmens en Marijtje Claes):
 1. Catharina, ged. (R.K.) Wateringen 23 februari 1696 (Arij Arentse, Harpertie Harpers).
 2. Jacoba, ged. (R.K.) Wateringen 29 maart 1702 (Jan Janssen, Trijntje Hijmens).
 3. Heriberta, ged. (R.K.) Wateringen 3 februari 1705 (Ansem Teunis, Cornelis Joris).
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 4. Arnolda, ged. (R.K.) Wateringen 3 oktober 1706 (Jan Janse, Trijntje Hijmens).
 5. Heribertus, ged. (R.K.) Wateringen 27 oktober 1710 (Ansem Teunis, Cornelia Joris).
 6. Nicolaus, ged. (R.K.) Wateringen 16 mei 1708 (Claes Claessen, Neeltje Claes).
 7. Nicolaus, ged. (R.K.) Wateringen 25 februari 1713 (Claes Claessen, Neeltje Claes).
 8. Adrianus (= 154), ged. (R.K.) Wateringen 25 maart 1716 (Claes Claessen, Neeltje Claes).
 9. Arnoldus, ged. (R.K.) Wateringen 17 september 1718 (Jan Joris Oomen, Catrijntje Ariens).

310 Jan Roele Kerckhof. Hij huwde (R.K.) Schipluiden 3 maart 1715:
311 Maria Leenderse Hijdra.
[geg. van P. Oortman, Delft].
  Kinderen (vader: Jan Roele, moeder: Maria Leenderse):
 1. Leonardus, ged. (R.K.) Delft 24 november 1716.
 2. Maria, ged. (R.K.) Delft 3 april 1718 (Agje de Bie).
 3. Agatha (= 155), ged. (R.K.) Delft 9 augustus 1719 (Cornelia Leenders Hijdere).
 4. Martina, ged. (R.K.) Delft 2 oktober 1721 (Jannetie Willems Heijdra).
volgende