Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE IX (deel 2) volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.324=828 Cornelis Ariensz. Reijneveen, geb. Zoetermeer, overl. voor 1708 [G.N. 1978, 260]; huwde Pijnacker 12 oktober 1681:
325=829 Aaltje Cornelis van der Wel, (mog. Aaltje Lucas), j.d. van Rijswijk. Zij huwde 2e met Franciscus van Pleijzieren.
(zie: Genealogiepagina van George Reurings, Stamreeks Rijneveen).
  Kinderen:
 1. Jan Cornelis Reijneveen, geb. ca. 1679, overl. 14 december 1773, 94 jaar oud. Hij huwde 1e Berkel 2 juli 1708 met Maria Cornelisdr. Hoogenboom, overl. Berkel en Rodenrijs 19 januari 1717, dochter van Cornelis Jansse Hoogenboom. Hij huwde 2e Berkel en Rodenrijs 30 juli 1719 met Cornelia Cornelisdr Crooneveen, ged. Berkel 10 december 1694, dochter van Cornelis Cornelissen Crooneveen en Neeltje Willemsdr de With; weduwe van Cornelis Jacobus Wensveen.
 2. Lauwrens Reijneveen, huwde Bergschenhoek 11 augustus 1715 met Pietertje Ariens de Roos, geboren te Bergschenhoek.
 3. Arnoldus (Arie) Reijneveen. Hij huwde Nootdorp 8 juli 1735 met Maria Pieterse van der Chijs. Hij kocht 26 mei 1714 een huis (R.A. Pijnacker 17).
 4. Cornelis Cornelis Reijneveen (= 162).
 5. Jacob Cornelisz Reijneveen (= 414).
 6. Anna Reijneveen. Zij huwde 1e Berkel en Rodenrijs 19 november 1704 met Pieter Jans Munnick, van Pijnacker, overl. aangeg. 1 september 1727. Zij huwde 2e (otr. Pijnacker 24 april 1729 met Pieter Symont Slickenburg, uit Den Haag.
 7. Maria.
 8. Lauwrens.

326 Aalbert Cornelisz. Glimmerveen, Glimmerveen VI.6, ged. Stompwijk 1 augustus 1677, ondertr. Stompwijk 13 december 1698:
327 Aaltie Ariens van der Post, Aaltie Ariens.
Als Albertus Cornelisse en Aldegondis Arents doopget. in 1723.
Op 5 augustus 1699 kocht Aelbert Corns. Glimmerveen met Jan Pietersz. Kerckvliet van Johan van der Goes, raad, vroedschap en oud-burgemeester van Rotterdam, 4 stukken land, met els beplant, in de polder Schieveen onder Overschie, belend W de Gaech, O en Z de heer van Baertwijck en N de heer Hallings Lande, te zamen groot of te verongelden tegen 5 morgen 4 hond 47 roeden, voor f. 400 ineens en een schuldbrief van f. 3620. Aelbert voldeed de schuld op 27 april 1704 (G.A.R., arch. Overschie 298, f. 65-66v). Op 8/18-1699 leenden dezelfden, Aalbert wonende te Schieveen en Jan te Stompwijk, met als principaal Reijnier Arents Glimmerveen, te Stompwijk als borg, van Jacob Pijnacker, te Delft, 700 gld., gehypothekeerd op de op 5-8 gekochte stukken land en Jan Pietersz. nog op land te Stomwpijk (ide, f. 69-69v).
Op 10 augustus 1701 wordt geschreven dat Aelbregt Cornelisse Glimmerveen met al zijn meubelen en losse goederen was vertrokken, niets achterlanden dan de helft in enige turf en het land in de Polder van Schieveen. De secretaris van Overschie wordt als curator van de boedel aangesteld, het bleek echter niet nodig een staat of inventaris op te maken (G.A.R., arch. Overschie 441, nr. 174).
  Ouders van 163
.
328 Franck Harmense Delfgau. Hij huwde (R.K.) Schipluiden 5 februari 1708:
329 Annetie (Jannitge) Jans van den Bos.
  Zoon:
 1. Hermannus (= 164), geb. 'op de Ghaghe', ged. (R.K.) Schipluiden 28 april 1709 (Arie Hermen Delfgau, Grietje Ariens Delfgau). (ouders: Franck Hermen Delfgau en Jannitge Jans van den Bos).

330 Leendert Leendertz. Romeijn, geb. Abtswoude, won. onder Hof van Delft, overl. 1718/21; huwde Hof van Delft ('Getrout op 't Raethuis') en (R.K.) Schipluiden 15 november 1705:
331 Geertie Arends Ruichrock, won. Abtswoude, (bij R.K. huwelijk als Roeghroeck); ondertr. 2e Delft 1 november 1721 met Arij Heijmens van der Hoeven.
Zij testeerden 31 augustus 1712 te Delft (G.A. Delft, Not.Arch.); kinderen vermeld in weeskamer Hof van Delft, ca. 1721 (nr. 4, f. 268ff).
  Kinderen (vader: Leendert/Leonardus Leenders(e) Romeijn 2-7, Leendert Franke Romeijn 1; moeder: Geertie Arends Roeghroeck 1, -Rooghroeck 2, Gerritie Arens Reughrock 3,4. Gertrudis Arentse Reughrock 5-8):
 1. Magteldje (bij doop) of Rachel(tje) (in weesk. en bij huw.), geb. 'Papsou', ged. (R.K.) Schipluiden 8 juli 1706. Zij huwde Hof van Delft 11 juni 1730 met ....
 2. Arent, geb. 'Papsou', ged. (R.K.) Schipluiden 9 oktober 1707 (Theunis Arends Rooghrock, Magdalena Arends Rooghrock).
 3. Cornelia, geb. 'Papsou', ged. (R.K.) Schipluiden 14 februari 1709 (Magdaleentje Arens Reughrock, Teunis Arens Reughrock), overl. voor 1721.
 4. Anna, geb. 'Papsou', ged. (R.K.) Schipluiden 12 september 1710 (Dirck Willems, Maria Cornelis), overl. voor 1721.
 5. Leonardus (Leendert), geb. 'Papsou', ged. (R.K.) Schipluiden 5 september 1712 (Claes Leenderse Romeijn, Mensje Arens).
 6. Cornelia (Neeltge), geb. 'Papsou', ged. (R.K.) Schipluiden 5 september 1712 (Antonius Arentse Reughrock, Pieternella Arentse Reughrock).
 7. Joes, geb. 'Papsou', ged. (R.K.) Schipluiden 9 juli 1715 (Joes Leenderse Romeijn, Mensje Arentse van Dam), overl. voor 1721.
 8. Leentje (Helena) (= 165), geb. 'Papsou', ged. (R.K.) Schipluiden 23 februari 1718 (Jan Leenderse Romeijn, Rachael Leenderse Romeijn).

332 Jan (N.N. van Capelle), verm. overl. voor 1733, hij huwde mogelijk met:
333 Kaatje Simons van Wijk.
Arij Jansz. van Capelle (= 166) was erfgenaam van Annetie Cornelis Uijttenbroek, bejaarde ongehuwde dochter, wonende ten huize van Leendert Heijdra op Polderenburg in de Kethelpolder, zij overl. in april 1735. Zij prelegateerde (1) Aritie, Neeltie, Arij, Annetie en Kaetie Jans van Coppelle 3000 gld., later verhoogd tot 4000 gld., (2) haar zusters kinderen Annetie en Maritie Maartens van Coppelle 100 gld. en (3) Arijaentie en Cornelia, kinderen van Cornelis Uijtenbroek 100 gld. Ergenamen zijn verder Cornelis, Jan en Maritie Simons van Wijk elk voor 1 hand, Pouwels van der Pols voor een hand en Maritie, Neeltie, Arij, Annetie en Caetie Jans van Coppele voor 1 hand; van de boedelscheiding wordt rekening gedaan door Maritie Simons van Wijk, wed. van Joris Tas, wonende in het ambacht Berkel voor 1/3 van 2/3; en door Neeltie Jans van Coppelle, wed. van Arent Lantman, Arij Janse van Coppelle wonende onder Ackersdijck, en Jan van Gelderen in huwelijk hebbende Annetie van Coppelle, wonende alhier, elk voor 1/5 in 1/4 van 1/3. (G.A. Schiedam, Not. Arch. 869, f. 219, 24 maart 1733 testament, f. 735, 11 november 1733, codicil en id. 872, f. 117ff, boedelscheiding);
Procuratie-akte d.d. 3 juni 1745 ONA Schiedam 877 fol. 487 (e-mail Leo Heinsbroek): Kaatje Jans van Koppelle verzoekt om rekening en bewijs van de erfenis, nagelaten door haar grootmoeder Maartie Cornelis Uijttenbroek, in haar leven weduwe van Simon Ariens van Wijk. In dezelfde akte vraagt zij ook rekening en bewijs van de nalatenschap van haar oudtante Annetie Cornelis Uijttenbroek. Deze heeft tot haar dood ingewoond bij de zus van Kaatje Jans, n.l. bij Annetie Jans en haar man Leendert Cornelisz Heijdra op de woning Polderenburg in Kethel Ambacht.
  Kinderen van Jan N.N. van Capelle zijn:
 1. Marijtie Jans van Cappelle. Zij huwde (Kethel?) 13 mei 1731 met Leendert Cornelisz. Heijdra, beiden zijn doopget. in 1740, zij woonden op Polderenburg in Kethel.
 2. Neeltie Jans van Capelle. Zij huwde met Arent Lantman, overl. voor april 1735.
 3. Arij Jansz. van Capelle (= 166).
 4. Annetie Jans van Capelle, doopget. in 1745. Zij huwde met Jan van Gelderen.
 5. Kaetie Jans van Capelle.

334 Cornelis Arentse Lantman, won. in Oud-Mathenesse even buiten de Overschiese Poort van Schiedam, overl. voor 1747; huwde (R.K.) Schiedam 13 oktober 1722:
335 Lena Hendrikse Heusdam (Heusdans), overl. na 1751.
Zij testeerden 23 oktober 1733 te Schiedam (Not.Arch. 875).
  Kinderen (vader: Cornelis (Arentse) Lantman 1-5,7, -Landtman 6,8; moeder: Lena (Hendri(c)kse/Hendrick(x)) Heusdam 1-5, Helena Heusdans 6-8):
 1. Maria (= 167), geb. 'buijten Overschiese Poort', ged. (R.K.) Schiedam 4 december 1722 (Piternella Arentse Lantman).
 2. Petronella, geb. 'buijten Overschiese Poort', ged. (R.K.) Schiedam 17 januari 1724 (Piternella Lantman loco Cathrin Dirckx).
 3. Joanna, geb. 'buijten Overschiese Poort', ged. (R.K.) Schiedam 16 januari 1726 (Maritie Poeck loco Harmijntie Heusdam).
 4. Theodora, geb. 'buijten Overschiese Poort', ged. (R.K.) Schiedam 11 februari 1728 (Piternel Arentse Lantman).
 5. Piternella, geb. 'buijten Overschiese Poort', ged. (R.K.) Schiedam 19 maart 1720 (Pieternel Lantman loco Caet Dircken).
 6. Margareta, geb. 'buijten Overschiese Poort', ged. (R.K.) Schiedam 21 juni 1732 (Petronella Landtman).
 7. Henrica, geb. 'buijten Overschiese Poort', ged. (R.K.) Schiedam 25 augustus 1735 (Huijgh van der Hoeve, Hermina Heusdans).
 8. Adriana, geb. 'buiten Rott. poort', ged. (R.K.) Schiedam 10 juli 1738 (Catharina Roomerenburgh).

352 Arij Evertsz. Leeuwesteijn, ged. Delft (Oude Kerk, Geref.) 26 oktober 1661, metselaar, buskooldrager van de goud- en zilver- smeden, in 1684 turfdrager en sedert 28 juni 1713 turfdrager aan de stadsschuur tot 29 juni 1736, toen hij dit ambt moest neerleggen wegens ouderdom, woonde in de Rijsselstraat (voormalige zijstraat van de Gasthuislaan), overl. Delft 21 september 1739. Hij ondertr. 1e Delft 26 mei 1685 met Annetge Vrerix de Heuiter (ook geschreven als: de Neuter), begr. Delft (Nieuwe Kerk) 19 januari 1689. Hij huwde 2e Delft 30 mei 1689 met Dirckge Jans van Noorden, begr. Delft (Nieuwe Kerk) 5 december 1721; en hij huwde 3e Delft 17 augustus 1722 met:
353 Grietje Theunisdr. van der Zande, j.d. in 't Rietveld (1713), begr. Delft 22 september 1743; zij ondertr. 1e Delft 11 november 1713 met Wouter van der Gaach, j.m. in de Gasthuislaan. Zij was in 1724 waarnemend turftonster. Na Arij's overlijden bleek bij de boedelscheiding dat de lasten groter waren dan de effecten (o.a. twee huizen, maar geen contanten), zodat de voogden besloten hun pupil (Evert, 7) en de 'innocente' (1) van de boedel te onthouden.
[zie ook: Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen].
  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Cornelia, ged. Delft (Nieuwe Kerk, Geref.) 3 juni 1686 (Evert Ariensz. Leeuwestein, Annetien Evers, Maartie Claas), 'innocent', begr. Delft (Nieuwe Kerk) 5 november 1751 (als 'bejaarde vrijster').
 2. Catharijna, ged. Delft (Oude Kerk, Geref.) 1 juni 1688 (Everd Arijensze Leeuwestein, Katharina Evertze, Maartje Claas), ondertr. Delft 20 maart 1723 met Gerrit van der Kouwe.
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 3. Evert, ged. Delft (Nieuwe Kerk, Geref.) 12 oktober 1692 (Evert Leeuwestein, Neeltie Pieters, Trintie Leeuwestein), verm. jong overl.
 4. Neeltie, ged. Delft (Nieuwe Kerk, Geref.) 12 februari 1696 (Evert Leeuwestein, Neeltie Pieters), begr. Delft (Oude Kerk) 25 maart 1757, ondertr. Delft 17 april 1728 met Matthijs Roos, begr. Delft (Oude Kerk) 19 juli 1777.
 5. Joannis, ged. Delft (Nieuwe Kerk, Geref.) 8 april 1700 (Evert Leeuwestein, Neeltie Pieters van Dijck), begr. Delft (Oude Kerk) 28 december 1775, hij huwde met Abigael Daamen, begr. Delft (Nieuwe Kerk) 18 april 1781.
  Kinderen uit derde huwelijk:
 6. Pieternella, ged. Delft (Nieuwe Kerk, Geref.) 26 januari 1723 (Jannetie Vieleers), begr. Delft (Nieuwe Kerk) 9 januari 1725.
 7. Evert (= 176), ged. Delft (Nieuwe Kerk, Geref.) 9 november 1724 (Jannetie Vieleers).
  Zoon uit eerste huwelijk Grietje van der Sande:
 8. Teunis, ged. Delft (Oude Kerk, Geref.) 29 september 1716 (Daniel, Ida, Susannetie van der Gaagh).

354 Arij Bolckesteijn. Hij huwde:
355 Lijsbeth Joosten.
  Dochter:
 1. Anna (= 177), ged. Delft (Oude Kerk, Geref.) 16 februari 1721 (Annetje van Ellenburgh).

356 Pieter Jansen Staalwijk, geb. Delfshaven, begr. impost ald. 2 december 1719 (pro deo); huwde Delfshaven 22 november 1705:
357 Leena Christiaansen Hopman, geb. Utrecht, won. Delfshaven.
  Kinderen (vader: Pieter Janssen Staalwijk 1, Pieter Staelwijk 2, Pasgier (sic!) Reine 3; moeder: Le(e)na (Christiaansen) Hopman):
 1. Jacomijntje, ged. (Geref.) Delfshaven 3 november 1706 (Lijsbeth Janssen Boesveld, Pieter Janszen Staelwijk).
 2. Reinier (= 178), ged. (Geref.) Delfshaven 24 mei 1711 (Abram Nobel, Lijsbeth Jans).
 3. Christiaen, ged. (Geref.) Delfshaven 30 september 1712 (Pietertje Reine, Magteld Reine).

358 Reinier Pietersse Staalwijk, ged. (Geref.) Delfshaven 22 oktober 1684, overl. impost ald. 2 juni 1746 (pro deo); huwde Delfshaven 29 april 1708:
359 Sara Leenderts de Munnick, ged. (Geref.) Delfshaven 5 december 1683, overl. impost ald. 4 september 1742 (pro deo).
  Kinderen (vader: Reinier Pieters(z)e 1,2, Reinier Pieterse Staalwij(c)k 3,4, Reijnier Staalwijck 5; moeder: Sara Leender(t)s 1,2, --de Munnik 3,4, Sara de Munk 5):
 1. Geertruij, ged. (Geref.) Delfshaven 26 december 1709 (Gerrit Kriek, Marijtje Jans, Trijntje Engelen).
 2. Geertruijd, ged. (Geref.) Delfshaven 7 december 1710 (Trijntje Engelen, Magtel Reine).
 3. Leendert, ged. (Geref.) Delfshaven 5 januari 1716 (Leendert Gerritse de Munnik, Grietje Leenderts, Neeltje Cornelis).
 4. Catrina, ged. (Geref.) Delfshaven 11 juni 1717 (Grietje Leenderts de Munnik, Neeltje Cornelis, Leendert Gerritse), begr. impost Delfshaven 24 september 1717 (kind van Reijnier Staelwijk, f. 3).
 5. Catrina (= 179), ged. (Geref.) Delfshaven 30 juni 1720 (Grietje de Munk, Neeltje Bouter, Leendert de Munk).

360 Barent Bouwmeester, j.m. aan de Dertienhuizen, begr. Delft 14 augustus 1729 (aan de Zuijdzijde van de Vlamingstraat); huwde Delft 1 december 1715 (gerecht en R.K. Josephkerk):
361 Petronella van Jouw, j.d. aan de 'Lakegragt', begr. Delft 6 april 1753 (in de Drie Akersteeg).
  Kinderen (spelling bij 2 in kerkarchief: Bernardus Bovendester):
 1. Johanna, ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 9 februari 1717 (Joannes Beeckhuijsen).
 2. Gerardus (= 180), ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 17 december 1718 (Joannes Beeckhuijsen).
 3. Gertrudis, ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 24 juli 1720 (Hermanus Dijckman).
 4. Maria, ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 16 september 1721 (Hermanus Dijckman).
 5. Georgius, ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 7 juli 1725 (Georgius Dijckman).

362 Sylvester Freij (Vrij), 'soldaet onder de Comp. van de Marquis de Touars, guarnisoen houdende in sGravenhage' (1711), 'soldaet ondert regiment garde te voet, in compagnie van de heer commandant Weeke' (1729), 'soldaet onder de invalide (1743), begr. Delft 9 januari 1743 (in de Molenstraat); huwde 2e Delft 26 januari 1729 met Barentje van Kampe, wed. van Jan Theunisz. Akkerboom; ondertr. 1e Delft 21 februari 1711:
363 Annetjge Lodewijcks (Zewal), j.d. in de 'Langebrugsteeg', fam. naam alleen bij huwelijksinschrijving, begr. Delft 24 oktober 1728 (in de Vlouw in de Timmermanspoort).
  Kinderen (vader: Sijlvestrus Freij/Frey 1,4, Sijlvester Freij/Frey 2,6, Sylvester Frij 3,5; moeder: Anna N: 1,3, Anna Loduwix, -Ludovix, Lodewijx, Ludovicx, Lodowick, Ludowijck, ov. kerkarchief en ander doopboek; Verder begr. Nieuwe Kerk 23 juli 1720 en 4 oktober 1724 Baarkind van Annetje de Vrij (armkind tot ca. 1 jaar, baarkind 1-12 jaar).
 1. Magdalena, ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 30 november 1711 (Joannes Tom).
 2. Cornelia, ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 15 oktober 1714 (Cornelia Bergers), begr. Delft (Nieuwe kerk) 8 januari 1716 (kind van Annetje Vrij).
 3. Wilmina, ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 30 november 1717 (Joannes Tom, Jacomina van den Bergh).
 4. Maria (= 181), ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 30 november 1718 (Joannes Scheer, Maria van Sirenen).
 5. Sylvester, ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 23 januari 1720 (Wilmina Hulstman), begr. Delft (Nieuwe Kerk) 30 mei 1720 (armkind van Anna Vrij).
 6. Gertrudis, ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 30 mei 1721 (Gertrudis Kalckhuijsen/Calckhoven).

366 Alexander (Sander) Jansz. Meijer, begr. Delft 1 juni 1728 (in de Poppesteeg); huwde Delft (R.K.) 30 mei 1683:
367 Pieternella Franse.
  Kinderen (vader: Alexander (Jansz.) Meijer 1,3-6, Sander (Jansz.) Meijer 2,7, Sandert Meijer 8; moeder: Pieternella Frans/Franzen 1-4,7, Petronella Franse/Franzen 5,8, Petronille Franze 6):
 1. Adriana Clara, ged. (R.K.) Delft (Jez. Bagijnh.) 4 mei 1684 (Juffr. Johanna van Haarlem).
 2. Anna Catharina, ged. (R.K.) Delft (Jez. Bagijnh.) 24 augustus 1686 (Maria Frans), begr. Delft 8 september 1687 (kind van Sander Meijer).
 3. Franciscus, ged. (R.K.) Delft (Jez. Bagijnh.) 17 augustus 1688 (Marij Frans).
 4. Anna Catharina, ged. (R.K.) Delft (Jez. Bagijnh.) 4 november 1690 (Wijve Simons).
 5. Elizabeth, ged. (R.K.) Delft (Jez. Bagijnh.) 9 december 1692 (Marie Franse).
 6. Johanna (= 183), ged. (R.K.) Delft (Jez. Bagijnh.) 14 september 11694 (maria Franse).
 7. Hermanus, ged. (R.K.) Delft (Jez. Bagijnh.) 22 maart 1693 (Catharina van Zuijlen), begr. Delft 1 juni 1697 (armkind van Sander Meijer).
 8. Maria, ged. (R.K.) Delft (Jez. Bagijnh.) 24 oktober 1698 (Gaudens Gardin).

376 Gijsbert Cornelisz. van der Veer, j.m., won. Culemborg. Hij huwde Culemborg 27 september 1687 (ten overstaan van wederzijdse vaders):
377 Sijgje Ariensz. van Wijkersloot, j.d. won. Culemborg.
  Kinderen (R.K. doopboek begint in 1710):
 1. Cornelius (= 188).
 2. Lucia, doopget. 1730, 1734.
 3. Gertrudis, doopget. 1738, 1744.

378 Adriaen Pieck, won. te Beesd, overl. tussen 27 oktober 1704 en 12 mei 1711. Hij huwde met:
379 Lijsbet van Alem, zij huwde 2e voor 12 mei 1711 met Dirk Florisse van Rode.
[van Klaveren, 1916, blz. 16-17, nr. VI.2].
  Kinderen:
 1. Daniel, geb. 17 oktober 1698,
 2. Everantia (= 189), geb. 28 oktober 1700.
 3. Everardus, geb. 20 november 1703, verm. jong overl.

382? Jacobus van Kerssenbroeck (van Korstenbroeck), geb. Deil. Hij huwde Waardenburg 1 januari 1709 en (R.K.) Varik 16 juni 1709:
383? Mechtildis (Meijntje) Schenck, j.d. tot Meteren, R.K. huw. Varik als Wilhelmina, gerecht Waardenburg Meijntje..
Catharina Dejonghe is gehuwd met Andraeas van Kerssenbroeck, laten dopen Gertrudis op 28 februari 1709, get. Joannes Nicolai van Kerssenbroock en Clementia Schenck.
Op 30 mei 1697 huwen te Varik (R.K.) Henricus Jansen van Corsstenbroeck en Gertrudis Roelf.
  Zoon (ouders: Jacobus van Kerssenbroeck, Mechtildis Schenck).:
 1. Nicolaus, geb. Waardenburg, ged. (R.K.) Varik 11 oktober 1709 (Catharina Dejonghe).
  Mogelijk ook ouders van 191.
volgende