Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE X (deel 1) volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.528 IJsbrant Claesz. Vercroft, ook Correct, geb. Maassluis, woonde ten tijde van zijn huwelijk in Ackersdijk en direct daarna in Heenvliet. In 1671 vermeld als voerman te Vlaardingen. Overl. voor 1 juli 1701. Hij huwde Maassluis 12 april 1656 (gerecht) en Pijnacker 17 april 1656 met:
529 Maertgen Michiels (Chiellen) van Lijser, won. Ackersdijk, overl. Vlaardingen febr. 1709 (Isbrandt Claes Verkrogts wed.).
Zij testeerden te Delft op 7 augustus 1656, terwijl ze woonden in het dorp Heenvliet.
[zie Genalogie Vercroft, en Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen].
  Kinderen (in volgorde van hun huwelijk):
 1. Michiel (= 264).
 2. Maria, geb. Vlaardingen. Zij huwde 's-Gravenhage 25 februari 1691 (als Maria IJsbrantsz. van der Croft, j.d. van Vlaardingen) met Gerard van der Staar, overl. voor 19 mei 1727. Zij was als weduwe samen met Willem Hoogh, schoenmakersbaas te Loosduinen f. 1000 schuldig aan Jacobus de Roo, korenmolenaar te Rotterdam.
 3. Annetje. Zij huwde Vlaardingen 9 december 1692 met Arij Pieters Roubosch, zij testeerden te Delft 2 april 1720. Hun zoon erfde 14 december 1772 van Maria van der Krogt, dochter van Claes.
 4. Lijsbeth, begr. Vlaardingen 23 maart 1740. Zij huwde Vlaardingerambacht 30 december 1696 met Gerrit Ariensz. Bleijswijck. Hun kinderen erfden van Maria van der Krogt, dochter van Claes.
 5. Claes. Hij huwde 's-Gravenhage 22 december 1697 met Catharina van Beelen, dr. van N.N. Bole en Catharina van der Mark. Zijn naam werd meestal geschreven als Van der Krocht of Crogh(t).
 6. Trijntje, testeerde te Delft 1 juli 1701, haar moeder zal erven. Zij huwde Delft 20 mei 1705 met Frans van den Bergh, samen testeerden zij te Delft 11 augustus 1720.
 7. Claasje. Zij huwde 's-Gravenhage 28 november 1705 met Frederik Base.

530 Joris van Straaten. Hij huwde:
531 Clasijntje van Noord, Clasijntje, overl. voor 16 mei 1737.
De erfgenamen van Clasijntje, die volgens test. 22 juli 1703 enig erfgenaam van haar man was, is Cornelis Arentse van Noord, bijgenaamd Vlieger.
  Kinderen, vermeld in boedelscheiding Vlaardingen 16 mei 1737:
 1. Claas.
 2. Arriaantje, won. Vlaardingen.
 3. Willem, heeft procuratie van zijn vader.
 4. Jan, won. Schiedam.
 5. Annetie, won. Charlois.
 6. Marijtie, won. Delft.
 7. Cornelia (= 265), in haar plaats haar zoon IJsbrant Michielse Verkrogt, won. Nootdorp.
 8. Lena, overl. voor 16 mei 1737. Zij huwde met Theun N.N. van Hamont, dochter Jannetie Theune van Hamont, die huwde met Cornelis Jorisse Quack (die comp. in de boedelscheiding).

532 Willem Pieters van der Merwe, vermoedelijk ged. Woudrichem 7 november 1660, arbeider te Nieuweveen, overl. aangeg. Nootdorp 6 november 1701 (heeft Gerritje Gerrits Hogervorst, wed. van Willem Prs. van der Merwe, arbeyder, aangebracht het lijk van haar voorn. man als arm en onvermogend, pro deo). Hij huwde Nootdorp 19 april 1693 (op attestatie van Woudrichem) met:
533 Gerritje Gerritsdr. Hogervorst, ged. (Geref.) Nootdorp 3 januari 1666, j.d. van Nieuweveen.
  Kinderen:
 1. Jannetje, ged. (Geref.) Nootdorp 16 augustus 1693.
 2. Jannetje, ged. (Geref.) Nootdorp 7 november 1694 (Marijtje Gerridsdr. Hogervorst).
 3. Gerrit (= 266), ged. (Geref.) Nootdorp 20 november 1695.
 4. Jannetje, ged. (Geref.) Nootdorp 3 februari 1697, overl. aangeg. Nootdorp 2 juni 1697 (Willem Pieters van der Merwe, arbeider te Nieuweveen, aangebr. als arm en onvermogend het lijk van zijn kind Jannetie).
 5. Soetje (Sura), ged. (Geref.) Nootdorp 22 juni 1698, j.d. van Nieuweveen. Zij huwde Zoetermeer 22 juni 1726 met Ary Sutens van Raffa, wdr. van Heyltje Willems van Tylingen.
 6. Jannetje, ged. (Geref.) Nootdorp 23 augustus 1699, j.d. van Nieuweveen, huw. aangeg. (Jannetje van der Merruwe) Nootdorp 4 december 1728 met Pieter van der Swan, j.m. van Bleiswijk.
 7. Willem, ged. (Geref.) Nootdorp 2 juli 1702.

534 Pouwels Mighielsz. Verhage, ged. Pijnacker 29 september 1658. Hij huwde met:
535 Ariaentje Leenders van der Borst, Leenders, overl. na 11 november 1726.
  Kinderen:
 1. Maria (= 267).
 2. Leendert Poulusz. Verhaage, j.m. van Nootdorp. Hij huwde aangeg. Pijnacker/Nootdorp 22 januari 1723 met Magteltje Corn. Croneveen, j.d. van Berkel.
 3. Magdalena.
 4. Cornelia.
 5. Annetje.
 6. Magteltje.

542 Willem Dircksz. Engelen, hij huwde Heeze 17 oktober 1683 (inv. 21.10 fol. 29v.):
543 Aeghje (Agte) Dielis.
[Bron: e-mail van Ferry Rollema].
  Kinderen (getuigen bij kinderen 271):
 1. Grietje (= 271), ged. Heeze 27 februari 1689.
 2. Fransintje, ged. Heeze 27 februari 1689.
 3. Maria Willems (in 1720)
 4. Egidius Willems Engele (in 1721, '23, '28, '36).
 5. Anna Willems van Engelen (in 1723).

554 Jacob Hubertsz. van Tetrode, won. Voorschoten. Hij huwde Voorschoten 26 november 1690 met:
555 Annetje Cornelis Adegeest, won. Voorburg.
  Kinderen (vader: Jacob Hubertse; moeder: Anna Cneelis 1, -Cornelis 2):
 1. Anna (= 276), ged. (R.K.) Voorschoten 19 september 1693 (Willem Cneelis, Dirckje Cneelis).
 2. Maria, ged. (R.K.) Voorschoten 25 augustus 1696 (Leentje Cornelis, Claes Cornelisze).

564 Blaseris Govertsz. van der Meer, geb. Stomwpijk. Hij huwde 1e Stomwpijk 13 november 1651 met Ariaentje Cornelisdr. Hij huwde 2e met Grietje Rochus van Wouw, geb. Wassenaar. Hij huwde 3e 23 september 1674 met:
555 Pieterge Ariens van Immerseel, geb. Zoeterwoude; zij huwde 1e met Cornelis Jacobsz. Bosch.
[Pr. II, 318].
  Ouders van 282.

566 Joris Pietersz. Colijn. Hij huwde 1e Stompwijk 7 december 1653 met Claesgen Chielen, overl. Stompwijk 21 februari 1669. Hij huwde 2e Stomwpijk 27 november 1674 met:
567 Aeftie Jans. Zij huwde 1e met Claes Cornelisz. Verkade.
[Pr. II, 318].
  Ouders van 283.

576 Laurens Arijens (Arents) (van) Spron(s)sen, geb. ca. 1650, compareerde 10 januari 1683 als knecht van marktschipper Leendert van der Zalm, later zelfstandig marktschipper, Overl. voor 1 februari 1730. Hij huwde Monster 15 mei 1683 met:
577 Geertje Arijens Vos, overl. na 1 februari 1730.
Hij kocht als mede-erfgenaam van zijn moeder op 5 januari 1693 van zijn broer Anssum Arentsz. van Spronssen en Gijsbrecht Arentsz. van IJperen, echtgenoot van Gooltje Burwers van der Mijde als andere erfgenamen, 2/3 deel van het huis aan de Vaert te Monster en van een marktschuit met toebehoren, die voordien door Anssum gebruikt was.
Op 1 februari 1730 verkocht Geertie Ariens Vos, wed. van Laurens Arentse van Spronssen, won. te Monster, aan haar zoon Cornelis Laurense van Spronsen, een huis en nog een klein huis en erf, in het dorp Monster aan de WZ van de Vaert, belend O de voorsz. vaart, Z Adam van Dijk (= 460) en Dirck Joosten Zijtregtop, W de Schougreppel en N de erfgen. van Jan Joosten Zijtregtop, en tevens een marktschuit met zijn zeilagie en al het geen daar toe behoort, het huis is door de verkoopster bewoond, laatste brief d.d. 17 januari 1683, voor f. 600 (A.R.A., R.A. Monster 32, f. 165v).
[zie ook: Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen].
  Kinderen (vader: Laurens Spronssen 1,7; -van Spronssen 2-6,8; moeder: Geertje Vos):
 1. Lijsbetje, ged. (Geref.) Monster 3 april 1684.
 2. Marijtje, ged. (Geref.) Monster 30 september 1685.
 3. Arent, ged. (Geref.) Monster 11 januari 1688. Hij huwde Monster 24 april 1688 met Geertje van Spronsen, ged. (Geref.) Monster 21 februari 1706, dr. van Willem van Spronsen (zoon van V-1) en Lijntje Jans Vergoude.
 4. Jan (= 288), ged. (Geref.) Monster 11 januari 1690.
 5. Arij, ged. (Geref.) Monster 4 november 1691.
 6. Magtelt, ged. (Geref.) Monster 7 november 1694. Zij huwde Maasland 25 april 1723 met Thijs Hendriksz. Mostert, ged. Maasland (Geref.) 10 augustus 1695, zoon van Hendrik Dirxe Mostert (= 578) en Geertje Tijsse Dijkshoorn.
 7. Cornelis, ged. (Geref.) Monster 16 november 1700, marktschipper, kocht 1 februari 1730 huis en marktschuit van zijn moeder.
 8. Pieter, ged. (Geref.) Monster 19 februari 1702.

578 Hendrik Dirxe Mostert, geb. verm. Vlaardingerambacht, bouwman en sluiswachter aan de Boonersluis bij Maasland [O.V. 1981, 18], overl. tussen 12 november 1717 en 5 oktober 1718. Hij huwde Maasland 18 november 1685 met:
579 Geertje Tijsse Dijkshoorn, van Maasland.
  Kinderen (vader: Hendri(c) (Dirks/Dirxs) Mostert; moeder: Geertje Tijsse Dijxhoorn 6, Geertje Tijsse 7, onvermeld 1-5):
 1. Grietje, ged. (Geref.) Maasland 3 maart 1686.
 2. Trijntje (= 289), ged. (Geref.) Maasland 24 augustus 1687.
 3. Aeghtje, ged. (Geref.) Maasland 4 september 1689.
 4. Neeltje, ged. (Geref.) Maasland 23 december 1691.
 5. Matthijs, ged. (Geref.) Maasland 10 augustus 1695.
 6. Dirk, ged. (Geref.) Maasland 8 december 1697 (Lijsbeth Gerrits).
 7. Maartje, ged. (Geref.) Maasland 22 augustus 1700 (Trijntje Tijsse).

580 Wouter Jacobs Adrias, j.m. van Zevenhoven. Hij huwde aangeg. Nieuwkoop 26 september 1698 met:
581 Jannitje Claes Cats, ged. (Geref.) Nieuwkoop 28 november 1666.
Doopboek Geref. gemeente Nieuwkoop begint in 1721.
  Ouders van 290.

584 Willem Cornelisz. Loij, ged. (Geref.) Ter Heyde 23 december 1665, overl. in 1706 (9e kind ged. 14 november 1706 vader is dan 'zalr.'). Hij huwde Ter Heyde 23 mei 1694 (met att. van Maasland) met:
585 Ariaentje Olivierse Jonker, geb. ca. 1669.
  Kinderen (vader: Willem Corn(elisz.) Loij; moeder: Arijaantie Oliviers Jonker 1, -Olivierse Joncker 2-9):
 1. Cornelis, ged. (Geref.) Ter Heyde 11 september 1695 (Grietje Phillips Dop).
 2. Josijntje, ged. (Geref.) Ter Heyde 9 september 1696 (Magtel Oliviers Jonker).
 3. Grietje, ged. (Geref.) Ter Heyde 7 september 1698 (Corn. Phillipse Dop, Barber Corn. Loij).
 4. Cornelis, ged. (Geref.) Ter Heyde 8 augustus 1700 (Maartie Cornelis Loij).
 5. Neeltje, ged. (Geref.) Ter Heyde 28 augustus 1701 (Arij Oliviers Jonker, Magtel Oliviers Jonker).
 6. Neeltje, ged. (Geref.) Ter Heyde 1 oktober 1702 (Olivier Arense Jonker, Magtel Olivierse Jonker).
 7. Neeltje, ged. (Geref.) Ter Heyde 7 oktober 1703 (Magtel Oliviers Jonker).
 8. Maarten (= 292), ged. (Geref.) Ter Heyde 7 december 1704 (Barber Corn. Loij).
 9. Willem, ged. (Geref.) Ter Heyde 14 november 1706 (Philps Corn. Loij, Barber Corn. Loij).

586 Daniel Cornelisz. Coppenol, lidmaat te Hoogvliet 1 juli 1678 en 30 juni 1685 [O.V. 1966, 439]. Hij huwde met:
587 Neeltje Olivier Jonker, ged. Monster 21 februari 1672, lidmaat als huisvrouw van Daniel Cornelisz. Koppenol met attestatie van Blankenburg, 18 december 1694 [O.V. 1966, 441].
  Kinderen (vader: Daniel (Cornelisz.) Coppenol; moeder Neeltje Oliviers Jonker(s)):
 1. Cornelis, ged. (Geref.) Hoogvliet 26 juni 1695 (Trijntje Cornelis, Gerrit Cornelis).
 2. Josijntje (= 293), ged. (Geref.) Hoogvliet 24 mei 1699 (Machteld Oliviers Jonker).

588 Arij Clase Storm of Van Leeuwen. Hij huwde 1e Ter Heyde 15 mei 1695 (als Arij Klaasse Storm) met Japickje Classe Konings. Hij huwde 2e Ter Heyde 18 juni 1702 (als Arij Clase van Leeuwen) met:
589 Trijnie Jans (of Arents) van der Burg, won. te Monster.
Arij Klaase van Leeuwen kocht op 1 april 1702 van de gasthuismeesters Ter Heij (nl. Olivier Joncker (= 1170), Cornelis Jeroenen Ruijghrock en Jan Teunisse Koen, zich sterk makende voor Cornelis Burwertsz. Koning en Klaas Jansz. van der Heyde), een huis in het dorp Ter Heyde, belend O Bastiaan Arentsze Storm, Z Jan Klase van der Heyde, W Jan Lourense en N 't Wageslagh, voor f. 200 (A.R.A, R.A. Monster 30, f. 284).
  Kinderen uit eerste huwelijk (vader: Arij Clase Storm 1, --van Storm Leeuwen (het laatste woord is doorgehaald) 2, --van Leeuwen 3-6, Arij van Leeuwen 2; moeder 1: Jaapie/Jacobje Claas Koning; moeder 2: Trijntie Jans 5, Trijntie Arents/Arentz. 2):
 1. Claas, ged. (Geref.) Ter Heyde 14 oktober 1696 (Arijaantie Claas Koning).
 2. Leentie, ged. (Geref.) Ter Heyde 19 oktober 1698 (Claas Hendrickse Storm, Aagie Claas Storm).
 3. Leentie, ged. (Geref.) Ter Heyde 8 november 1699 (Claas Hendrickse, Aagie Claas).
 4. Pietertie, ged. (Geref.) Ter Heyde 21 november 1700 (Jaapie Jospe Hennenberg).
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 5. Jan, ged. (Geref.) Ter Heyde 20 maart 1707 (Marij Claas Storm).
 6. Leendert (= 294), ged. (Geref.) Ter Heyde 28 oktober 1708 (Leentie Claas).
 7. Gerrit, ged. (Geref.) Ter Heyde 12 augustus 1714 (Marij Cornelis Schelvis).

590 Huig Willemse Burger, overl. na 18 oktober 1750. Hij huwde Ter Heyde 4 mei 1705 met:
591 Bettie Korse Hogenraad(t), ged. (Geref.) Ter Heyde 19 oktober 1680, overl. na 1 december 1748.
Kinderen (vader: Huig/Huijg Willemse/-ze Burger; moeder:Bettie Korse Hogenraad 1, Betje Corsse Hogenrat 2):
 • Fijtie, ged. (Geref.) Ter Heyde 14 november 1706 (Fijtie Frederiks).
 • Annetje (= 295), ged. (Geref.) Ter Heyde 14 januari 1714 (Annetie Cornelis).
  598 Abraham Matheusz. van der Schot, ged. (Geref.) Leiden 16 mei 1655, rietmaker, won. Oude Vest, begr. Leiden 31 december 1684/6 januari 1685; ondertr. Leiden 17 februari 1680:
  599 Maria Lamse, won. Oude Vest. Zij huwde 1e met Guillames Debout. Zij wordt bij huw. geassisteerd door zus Claesge Lamse en nicht Cathalijntge Micx.
   Kinderen (vader: Abraham van der Schot; moeder: Maria Lamse):
  1. Cornelia (= 299), ged. (Geref.) Leiden 9 maart 1681 (Mattheus van der Schot, Maertje Gerrits van Winterwijk).
  2. Cornelis, ged. (Geref.) Leiden 31 januari 1683 (Lodewijk van Vremse, Katharina Smit, Elisabeth Martijn).
  3. N.N., begr. kinderen van Abr(ah)am van der Schot, Leiden 3/10 oktober 1685 en 17/23 juni 1685.

  602 Jillis (Egidius) Andries Vorendonck, geb. Leende, overl. voor 30 augustus 1728. Hij huwde Capelle aan den IJssel 24 november 1678 met:
  603 Joanna (Jannigje) Goovertsdr. Verwaardig, geb. Leende, begr. Kralingen 30 augustus 1728.
  [brieven: C.J. van Hunnik, Ede, en J. Veenman, Naaldwijk].
   Ouders van 301.

  608 Pieter Pietersz. van der Arent, j.m. won. in het ambacht van Spaland, overl. verm. Abtsrecht in okt. 1682. Hij huwde Abtsrecht 5 mei 1682 met:
  609 Ariaentje Jorisdr. Noordervliet, won. in Papsouw onder Abtsrecht. Zij huwde 1e met Cornelis Pietersz. van Leeuwen. Zij huwde 3e Hof van Delft 2 september 1691 met Frank Cornelis Slobbe, meerderj. jongman.
  Weeskamer Hof van Delft 3, f. 184ff, betr. het nog ongeboren kind van Pieter Pietersz. van der Arent, boedel opgemaakt door de secr. van Abtsrecht 11 november 1682; krijgt voogden op 20 maart 1683, oud 2 maanden, nl. Leendert Jansz. Ackersdijck, schepen alhier, en Jacob Pietersz. van der Arent, won. aan de Haegsewegh onder Abtswoude.
  Op 17 april 1683 verklaarden Ariaantje Joris, wed. eerst van Cornelis Pietersz. van Leeuwen en nu van Pieter Pietersz. van der Arent, geass. met Mees Jorisz. Noordervliet, haar broer, en Pieter Zieren Cleijwegh, haar oom, ter eenre, en Leendert Jansz. Ackersdijck en Adriaen Dircx Zuycker als voogden van Pieter Pietersz. van der Arent, van welk kind de voorn. weduwe na haar voorn. mans overlijden is bevallen, ter andere zijde, de boedel door voorn. Van der Arend met de dood ontruimd in okt. 1682, te hebben geexamineerd en getaxeerd, en komen tot overeenstemming i.v.m. uitkoop. Het kind krijgt bij het meerderjarig worden f. 1800, verder zijn er de volgende aktien: f. 1850 ten laste van Marijtje Rochusdr., wed. van Pr. Pouwelsz. van der Arent (= 1216) volgens obligatie onder de hand d.d. 6 juli 1670 en nog f. 500 ten laste van Jan Pietersz. van der Arent bij obligatie die gezegd wordt te berusten onder Arij Dircxz. Wielemaecker in Kethel, en nog f. 70 ten laste van Gerrit Cortendijck.
  Op 4 augustus 1696 wordt in plaats van Arij Dircksz. Suycker als voogd aangesteld Vranck Cornelisz. Slobbe, won. Abtsrecht.
  Op 2 maart 1693 stelden Franck Cornelisz. Slobbe, bouwman, en Arijaantje Joris Noordervliet, echtelieden won. in Abtsrecht, tot voogden aan van zijn kant zijn broer Willem Cornelisz. Slobbe, won. Wateringen, en Jacob Jacobsz. Verheul, goede bekende, won. Pijnacker, en van haar kand Mees Jorisz. Noordervliet, broer, won. in Maasland, en Jan Jacobsz. de Jongh, won. op Schie.
   Zoon:
  1. Pieter (= 304).

  610 Cornelis Gerritse Reijgersbergh (Reggersbergh), j.m. won. onder Hof van Delft in 'Papsouw', overl. voor 18 februari 1717; ondertr. Hof van Delft 16 april 1662:
  611 Marijtje Leenderts van der Hoeve, won. in het ambacht van De Lier.
  Marijtje Leenderts van der Hoeve, wed. van Cornelis Gerritse Reijgersbergh, wonende te 'Papswoude' onder Hof van Delft, testeerde 18 februari 1717 te Delft. Haar vier gehuwde kinderen hebben reeds 800 gld. als huwelijksgift gehad, haar drie ongehuwde kinderen krijgen dan ook vooruit deze 800 gld, en tevens nog 500 gld. voor hun getrouwe diensten in het helpen waarnemen van haar boedel en de ingebrachte 'huyrloonen' (G.A.D., Weeskamer Hof van Delft 4, f. 223f, afschrift).
  [zie ook G.N. 1975].
   Kinderen:
  1. N.N., gehuwd.
  2. N.N., gehuwd.
  3. N.N., gehuwd.
  4. Grietie (= 305).
  5. Gerrit Cornelissen Reijgersbergh.
  6. Maarten Cornelissen Reijgersbergh.
  7. Cornelis Cornelissen Reijgersbergh.

  612 Gerrit Cornelisz. Holierhoek, j.m. van Maasland, won. in de Korte Buijrt, overl. na 30 januari 1710. Hij huwde Schipluiden 12 januari 1670 met:
  613 Ariaantje Pietersdr. van der Vaart, j.d. van Schipluiden, overl. na 30 januari 1710.
  Zij testeerden 23 mei 1695 te Maasland, waarbij o.m. als voogd aangesteld wordt zijn broer Leendert Cornelis Holierhouk.
  [o.a. br. J. Heemskerk].
   Kinderen:
  1. Annetje, ondertr. Vlaardingen 15 april 1703 met Cornelis Gerrits van den Bergh.
  2. Claasje. Zij huwde Vlaardingen 8 november 1711 met Jan Leendertsz. van Es.
  3. Govert (= 306), in diens testament van 30 januari 1710 (Not.Arch. 2609) worden zijn ouders vermeld.

  614 Jan Jacobs de Vette, won. in 1680 op het huis 'Keenenburch' onder Sint Maartensrecht, kreeg 24 juni 1700 commissie tot marktschipper van Schipluiden [O.V. 1966, 404], overl. voor 11 juni 1707. Hij huwde met:
  615 Trijntje Simons van de Bosch.
  Hij wordt vermeld als oom van de kinderen van Dirck Simonsz. Groenewegen (O.V. 1978, 217).
  Jan Jacobs de Vette en Trijntje Sijmons van de Bos, won. te Schipluiden op 't huis 'Keenenburch' onder Sint Maartensrecht, zij ziek, testeerden op 6 maart 1680 te Delft. Als evt. voogden worden aangesteld Dirck Jacobsz. de Vette, te Zouteveen, en Arij Jansz. Bronswijck, te Schipluiden (G.A.D., Not. Arch. 2126, f. 2265).
   Kinderen:
  1. Jacob. Hij huwde Hoog en Woutharnasch 11 juni 1707 met Trijntje Leenderts Ammerlaan, daarbij geass. door moeder en Klaas Jacobs de Vette, oom [br.:Oortman].
  2. Maertie (= 307).

  616 Harper Ariens van der Helm, geb. ca. 1641-1645, in 1666 nog minderjarig.
  [br. R. van der Helm].
   Vader van 308.
  volgende