Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE X (deel 3) volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.768 Huybert Corsz. van der Sman, geb. Stompwijk ca. 1652, overl. tussen jan. 1717 en 18 december 1720. Hij huwde 1e Stompwijk (voor schepenen en R.K.) 13 april 1676 (ondertr. 27-3) met Claesje Burger, wed. van Cornelis Cornelisz. Veerman, dr. van Aelbrecht Burger en Maartje Pieters. Hij huwde 2e Stompwijk (voor schepenen) 17 november 1694 en R.K. 15 november 1694 (ondertr. 29-10):
769 Leydewey Overmeer, ged. (R.K.) Stompwijk 15 juli 1670, overl. Overschie 13 juni 1739. Zij ging met een akte van indemniteit van 18 december 1720 met vier kinderen van Stompwijk naar Pijnacker (O.V. 1950, 105).
[O.V. 1969, 94-95].
  Kinderen uit het eerste huwelijk:
 1. Christianus, ged. (R.K.) Stompwijk 10 mei 1677 (Leendert Corsz., Annetie Cornelis Groenewegen).
 2. Petronella, ged. (R.K.) Stompwijk 18 augustus 1678 (Jannetie Cornelis). Zij huwde Stompwijk 14 augustus 1712 (R.K. 15-8) met Dirck Japixse Groeneweghe.
 3. Ariaentje, geb. Stompwijk, overl. Overschie ca. 3 januari 1714. Zij huwde (Geref.) Nootdorp 5 februari 1702 (aangeg. Stompwijk 14-1) met Leendert van 't Sloth, ged. (Geref.) Nootdorp 12 maart 1679, vervener in de polder Schieveen, overl. Schieveen 7 juni 1736, zoon van Dirck van 't Sloth en Grietgen Maertens. Hij huwde 2e Overschie 16 december 1714 met Lena de Bruyn.
 4. Alyda, ged. (R.K.) Stompwijk 13 mei 1686 (Maartie Pieters).
 5. Apolonia, ged. (R.K.) Stompwijk juni 1689 (Jan Jans, Marytie Jans).
 6. Nicolaas, ged. (R.K.) Stompwijk 19 juni 1693 (Trijntie Cornelis).
  Kinderen uit het tweede huwelijk:
 7. Nicolaä, ged. (R.K.) Stompwijk 20 februari 1695 (Gerrit Cornelis, Treyntie Cornelis), overl. aangeg. Stompwijk 3 maart 1696.
 8. Nicolaä, ged. (R.K.) Stompwijk 7 augustus 1696 (Pieter Aelbreghts, Neeltie Aelbreghts). Zij huwde Pijnacker met Cornelis Jacobse Groeneweg.
 9. Maria, ged. (R.K.) Stompwijk 11 januari 1698 (Mareytie Ariens), overl. aangeg. Stompwijk 8 april 1698.
 10. Christianus, ged. (R.K.) Stompwijk 12 oktober 1699 (Leendert Corse, Ariaantie Huybers).
 11. Maria, ged. (R.K.) Stompwijk 17 oktober 1701 (Mareytie Arens). Zij huwde Pijnacker 9 september 1725 met Jan Jansz. Brands, geb. in de Meierij van 's-Hertogenbosch.
 12. Anna, ged. (R.K.) Stompwijk 11 oktober 1703 (Elias Jacobse, Pleuntie Arens).
 13. Petrus (= 384), ged. (R.K.) Stompwijk 21 oktober 1704 (Elis Jacobse, Pleuntie Arens).
 14. Anna, ged. (R.K.) Stompwijk 29 augustus 1705, overl. 1708.
 15. Anna, ged. (R.K.) Stompwijk 15 maart 1710. Zij huwde Overschie (Geref.) 8 september 1741 met Ary Wensveen, wedr. van Willemijntje Kelder.
 16. Helena, ged. (R.K.) Stompwijk 12 oktober 1713. Zij huwde Overschie 16 oktober 1733 met Cors Clase van Rijn, wedr. van Ariaantje Louwe van Rhijn.

770 Louris Willemsz. van Rijn, begr. Stompwijk 9 juli 1724. Hij huwde Stompwijk 2 mei 1684 met:
771 Dieuwertje Cornelis van Cole, won. Stompwijk.
Hij kocht op 8 mei 1692 van Jan Vrancken een partij teelland van 2 morgen 2 hond en 68 1/2 roeden in de Damhouderspolder onder Stompwijk, belend O Dirck van der Horst, Z de Stompwijckse Wateringe, W Arij Pieters van der Werff c.s. en N Willem Jansz. van der Werff, belast met erfpacht van 10 stuivers per jaar aan de Hooglandse Kerk te Leiden, voor 4100 gld., betaalt 1000 gld. ineens en de rest in 6 jaarlijkse termijnen (A.R.A., R.A. Stompwijk 28, f. 300).
  Kinderen (ouders: Laurens Willems, Divertie Cornelis):
 1. Joanna, ged. (R.K.) Stompwijk 22 juni 1686 (Jacob Cornelisse, Hillegond Willems).
 2. Cornelius, ged. (R.K.) Stompwijk 1 september 1689 (Claas Cornelisse, Maartie Cornelis).
 3. Guilhelmus, ged. (R.K.) Stompwijk 30 september 1692 (Dirck Jacobs, Mareijtie Willems).
 4. Nicolaus, ged. (R.K.) Stompwijk 29 mei 1695 (Willem Jans, Divertie Claas).
 5. Maria, ged. (R.K.) Stompwijk 20 juli 1699 (Willem Janse, Leuntie Cornelis).
 6. Aaltje (= 385).

772 Jan Thomasse. Hij huwde met:
773 Niesje Cornelis.
Zij laten op 11 april 1684 te Bergschenhoek (R.K.) hun zoon Reijer (= 386) dopen. Bij diens kinderen o.m. doopgetuige Maria Jans Braverswijk.


778 Cornelis Pietersse Evenblij. Hij huwde verm. 1e (R.K.) Bergschenhoek 14 februari 1688 met Claasje Cornelis van Adrichem. Hij huwde 2e (R.K.) Bergschenhoek met Maria Chielen de Groot. Hij huwde 3e (Geref.) Bleiswijk 16 maart 1704 (att. van Hillegersberg 28 december 1703) met:
779 Maertje Gerrits de Jong.

  Kinderen uit het tweede huwelijk (vader: Cornelis Pietersse 1-5, --Evenblij 7-9, Corn. Evenblij 6; moeder1: Maertje/Mari Chiele(n); moeder2: Mari Gerrits 5,7; geen naam 6-9):
 1. Pleuntje, ged. (R.K.) Bergschenhoek 13 december 1694 (Jan Gerritse, Anna Jans).
 2. Maria, ged. (R.K.) Bergschenhoek 3 september 1696 (Dirck Pieterse Berckel, Anna Jans).
 3. Marie, ged. (R.K.) Bergschenhoek 1 juni 1698 (Pleuntje Willems).
 4. Mari, ged. (R.K.) Bergschenhoek 17 juni 1700 (Pleuntje Willems).
  Kinderen uit het derde huwelijk:
 5. Jan, ged. (R.K.) Bergschenhoek 17 december 1704 (Hillebrand en Anna Jans).
 6. Grietje (= 389), ged. (Geref.) Bleiswijk 31 januari 1709 (Grietie Corn. Klein).
 7. Gerrit, ged. (R.K.) Bergschenhoek 8 maart 1710 (Anna Jans).
 8. Gerrit, ged. (Geref.) Bleiswijk 14 oktober 1711 (Grietie Cornelis).
 9. Pieter, ged. (R.K.) Bergschenhoek 15 juli 1714 (Ariaantje Pieters).

780 Pieter Maertensz. Koij. Hij huwde met:
781 Jaepje Cornelis Ridder, ged. (Geref.) Berkel 16 december 1657.
  Kinderen (vader: Pieter Maertens/nsz. Koij 3-4; moeder: Ja(e)pje Cornelis(d.) Ridder 3-4):
 1. Maerte. Hij huwde Overschie 1 december 1715, won. te Schiebroek.
 2. Cornelis (= 390).
 3. Leentje, ged. (Geref.) Overschie 17 februari 1692 (Marijtje Leenders).
 4. Pieter, ged. (Geref.) Overschie 22 augustus 1700 (Barber Maertens Koij).

782 Jan Willemsz. Vermolen. Hij huwde Bergschenhoek 28 februari 1683 met:
783 Claesje Arijens Groenewegh.
  Kinderen:
 1. - ged. (Geref.) Bergschenhoek 2 juni 1686.
 2. - ged. (Geref.) Bergschenhoek 20 augustus 1690.
 3. Cornelia (= 391), ged. (Geref.) Bergschenhoek 24 augustus 1692 (Neeltje Willems Vermolen).
 4. - ged. (Geref.) Bergschenhoek 27 november 1695.
 5. - ged. (Geref.) Bergschenhoek 25 mei 1698.

790? Cornelis Claesz. van der Plas. Hij huwde met:
791? Marietje Claes van Teylingen, Marietje Claes, overl. verm. Hillegersberg ca. 1692.
7 maart 1692 uitkoop van het weeskind van Marietje Claes van Teylingen door de vader Cornelis Claesz. van der Plas (G.A.R., inv. Hillegersberg door Renting, nr. 908).
  Mogelijk ouders van 395.

792? Sijmon Schrevelsz. Versijde, ged. (R.K.) Berkel 20 mei 1646, gezworene van Berkel, overl. voor 3 mei 1725. Hij huwde Berkel 27 september 1679 (att. van Hillegersberg 25 september 1679) met:
793? Annitje Adriaens Borst (bij huw. Aeltge; in R.K. Annetje Jacobs), overl. tussen 3 mei 1725 en 26 maart 1726. Zij huwde 1e met Maerten Cornelisz. Kaeter.
  Kinderen:
 1. Schrevel Simonsz. Versijden. Op 3 mei 1725 verkl. Annitje Arijens Borst, wed,. van Simon Versijde, dat haar zoon Schrevel haar goederen zal administreren (G.AR., Not.Arch. 4916, H'berg); verhuurde als een van de erfgenamen van de wed. van Sijmon Versijde een huis (idem).
 2. Arjaantje Simons Versijden. Zij huwde met Jan Jacobse van Koppen, won. aan de Hooge Heul; stelde als wed. op 12 april 1726 haar broer Schrevel als haar voogd aan (G.A.R., Not.Arch. 4916).
 3. verm. Arij (= 396).
 4. Jan, doopgetuige bij kinderen Arij.
 5. Jannetje, doopgetuige bij kinderen Arij.
 6. Leena, doopgetuige bij kinderen Arij.
 7. Marijtje, doopgetuige bij kinderen Arij.

794? Crijn Arentsz. van der Helm, won. Monster. Hij huwde met:
795? Margeretha Joosten van Leeuwen. Zij deed attestatie op 23- augustus 1693 i.v.m. de woning van Dirck Louwe Luck (A.R.A., Not. Arch. 6051, Monster).
  Mogelijk ouders van 397.

800 Leendert Cornelisz Noordermeer, ged. (R.K.) Berkel 22 juni 1660, bezat enige partijen veenland (4). Hij huwde Berkel 16 mei 1682 met:
801 Marietje Pieters Droogh, geb. ca. 1657, overl.aangeg. Berkel 28 augustus 1719.
  Kinderen (vader: Leendert Cornelisse/isz. 1-6; moeder: Marietje/Maertje Pieters 5-6, Marie(tje) Pieters Droog(h) 1,3,4, Maria Droogh 2):
 1. Dirck, ged. (R.K.) Berkel 17 januari 1683 (Cornelis Jacobsz., Leentje Cornelis), jong overl.
 2. Dirck (= 400), ged. (R.K.) Berkel 26 december 1683 (Cornelis Jacobsz., Leentje Cornelis).
 3. Marietje, ged. (R.K.) Berkel 13 oktober 1685 (Pieter Aelbregths, Ariaentje Pieters).
 4. Jan, ged. (R.K.) Berkel 12 oktober 1688 (Dirck Cornelisse, Neeltje Cornelis).
 5. Lyduwe, ged. (R.K.) Berkel 12 oktober 1689 (Neeltje Cornelis).
 6. Lijduwe, ged. (R.K.) Berkel. 6 januari 1692 (Jacob Cornelisse, Ariaentje Cornelis).

802 Claes Adriaensz. van der Juyst (Yuyst), j.m. op de Noorthoorn, bezat partij veenland te Berkel, bediend 1 juni 1719; ondertr. Hof van Delft 16 januari 1677 (aangeg. Berkel 17 januari 1677) en huwde (R.K.) Berkel 1 februari 1677 met:
803 Annettie Claes (van) Berckel (Annetje Claes Janssen), geb. Berkel, bediend Berkel 29 september 1714.
Hij erfde op 31 januari 1709 na de dood van Maertie Claes van Berckel, wed. van Jan Pietersz. van der Arent, leen nr. 24 van de leenkamer van de Burch te Rijswijk, gelegen onder Zouteveen (O.V. 1965), op 6 juni 1709 droeg hij dit land voor 1850 gld. over. Hij testeerde te Nootdorp 18 mei 1730 (A.R.A., Weesk. Berkel 9).
  Kinderen (ouders: Claes Ariens en Annetje Claes):
 1. Annetje, ged. (R.K.) Berkel 18 juli 1682 (Jan Pieters van der Arent, Maertje Claes).
 2. Grietje, ged. (R.K.) Berkel 5 december 1684 (Cornelis Ariens, Grietje Ariens).
 3. Claessie, ged. (R.K.) Berkel 4 juni 1687 (Marietje Claes).
 4. Jan, ged. (R.K.) Berkel 15 februari 1689 (Jan Leendertse, Marietje Claes).
 5. Rijsseltje (= 401), ged. (R.K.) Berkel 23 maart 1691 (Claes Leendertse, Maertje Claes).

808 Job Cornelisz. Tuijnebreijer, ged. (Geref.) Bergschenhoek 4 maart 1663. Hij huwde 1e Bergschenhoek 5 november 1681 met Maartje Cornelis van Zuijlen, j.d. van Zevenhuizen. Hij huwde 2e Bergschenhoek 7 maart 1700 met:
809 Marijtje Willems Hogerwaart, van Bergschenhoek.
  Kinderen uit het eerste huwelijk (vader: Job Cornelis Tuynebreyer 1, Job Cornelisz./lisse Tuijnebreijer 2-10,12-19, Job Tuijnebreijer 11; moeder 1: Maria Cornelis van Suylen 1, Maertje (Cornelis) van Zuijlen 2-8; moeder 2: Marijtje/Maartje Willems(d.) Hogerwaart 10-17, Maritie Willems Hogervaert 9):
 1. Cornelis, ged. (Geref.) Berkel 26 juli 1682 (Jan Cornelis van Suylen, Neeltje Cornelis van Suylen).
 2. Neeltje, ged. (Geref.) Bergschenhoek 22 december 1686 (Meijnje Cornelisz. Tuijnebreijer).
 3. Cornelis, ged. (Geref.) Bergschenhoek 27 juni 1688 (Lijtje Cornelisd. Tuijnebreijer).
 4. Henrick, ged. (Geref.) Bergschenhoek 2 oktober 1689 (Leendert Crijnz. Jonck, Meijnsje Cornelisse Tuijnebreijer).
 5. Jan, ged. (Geref.) Bergschenhoek 8 april 1691 (Maertje Jansdr.)
 6. Hendrick, ged. (Geref.) Bergschenhoek 21 maart 1694 (Jan Hendricksz. Tuijnebreijer, Maertje Jansdr.)
 7. Neeltje, ged. (Geref.) Bergschenhoek 26 februari 1696 (Sara Cornelisz. Tuijnebreijer).
 8. Leena, ged. (Geref.) Hillegersberg 19 december 1698 (Meijnsje Cornelis Tuijnebreijer).
  Kinderen uit het tweede huwelijk:
 9. Willem, ged. (Geref.) Bergschenhoek 23 januari 1701 (Neeltie Willems Hogervaert).
 10. Cornelis, ged. (Geref.) Bergschenhoek 5 maart 1702 (Sara Cornelis Tuijnebreijer).
 11. Cornelis. ged. (Geref.) Bergschenhoek 11 maart 1703 (Sara Cornelis Tuijnebreijer).
 12. Marij, ged. (Geref.) Bergschenhoek 16 oktober 1704 (Maartje Willemsd.)
 13. Claas, ged. (Geref.) Bergschenhoek 14 februari 1706 (Ariaantje Willemsd. Hogerwaart), ondertr. Schiebroek 18 februari 1734 met Maria Leenderts Wensveen, ged. (Geref.) Moerkapelle 30 juni 1715, dr. van Leendert Wensveen en Dirkje Leendertdr. Langelaen (810 en 811).
 14. Meijnsje, ged. (Geref.) Bergschenhoek 1 april 1708 (Meijnsje Cornelis Tuijnebreijer).
 15. Seijtje, ged. (Geref.) Bergschenhoek 1 april 1708 (Ingetje Daniels van den Berg) drieling!
 16. Teuntje, ged. (Geref.) Bergschenhoek 1 april 1708 (Willemtje Elders Dullaart).
 17. Teuntje, ged. (Geref.) Bergschenhoek 21 juli 1709 (Ariaantje Willemd. Hogerwaart).
 18. Teunis (= 404), ged. (Geref.) Bergschenhoek 12 oktober 1710 (Willemtje Eldertsd. Dullaart).
 19. Willemtje, ged. (Geref.) Bergschenhoek 3 december 1711 (Willemtje Eldertsd. Hogerwaart).

810 Leendert Wensveen. Hij huwde 22-10-1702:
811 Dirkje Leendertdr. Langelaen.
(Correcties 10-4-2003 van Fred Wensveen uit Zevenaar)
  Kinderen:
 1. Leena (Helena) (= 405), geb. ca. 5-1707, ged. Delft 15-5-1707.
 2. Maertje, geb. 18-8-1712. Zij huwde Claas Joppe Tuinebrejer (acath), zoon van 808 en 809.
 3. Geertie, geb. Schiebroek ca. 1720. Huwde 26-04-1740 Arie Jansze Keijser, uit Zoetermeer.
 4. Jan, geb. en ged.(R.K.) Schiebroek/Bergschenhoek 4-3-1720.

812 Willem Jansz. de Knegt, ged. (Geref.) Bergschenhoek 10 juni 1674 j.m. van Hillegersberg. Hij huwde Bergschenhoek 22 januari 1702 (att. van Zevenhuizen 21 januari 1702) met:
813 Hester Leenderts Ouweneel, j.d. van Zevenhuizen.
  Kinderen (vader: Willem Jansz. 1, Willem Janse/Janz de Knegt 2,4, --de Knecht 3; moeder: Hester Leendertse 1, Hester Leenderts Ouweneel 2,3, Esther Leenders Ouweneel 4):
 1. Jan, ged. (Geref.) Bergschenhoek 17 juni 1703 (Ingetie Jansd.).
 2. Maarten, ged. (Geref.) Bergschenhoek 10 september 1705 (Ingetie Leenderts Ouweneel).
 3. Cornelis (= 406), ged. (Geref.) Bergschenhoek 6 mei 1708 (Annetje Leenderts Ouweneel).
 4. Trijna, ged. (Geref.) Bergschenhoek 12 april 1716 (Annetje Leenders Ouweneel).

822 Willem Teunisse van Oirschot ('Willem klompjes'), in 1715 en 1727 vermeld als lidmaat van de Geref. kerk te Langerak. Hij huwde met:
823 Maria Teunisse, niet als lidmaat genoemd.
Na 21 november 1726 comp. voor schout en schepenen van de heerlijkheid Langerak Aalbertie Damen, bevorens wed. van Pieter Willemsz. Oorschot, en nu gehuwd met Aalbert Hendriksz. Maurik, die haar assisteert, enerzijds, en Engel Koetsier, in huwelijk hebbende Anniti Willemsz. Oorschot, en uit dien hoofde oom en bloedvoogd over het onmondig kind bij gem. Pieter Willemsz. Oorschot nagelaten en verwerkt aan de voorn. Aalbertie Damen, anderzijds (akte niet voltooid) (A.R.A., R.A. Langerak 27).
[br. H. de Bruin, Boxmeer].
  Kinderen (bij dopen vader een maal Willem klompjes):
 1. Teunis, ged.(Geref.) Langerak 1-11691.
 2. Annigje (= 411), ged. (Geref.) Langerak 6 november 1692.
 3. Pieter, ged. (Geref.) Langerak 11 december 1695, overl. voor 21 november 1726, ondertr. Langerak 11 februari 1719 met Aalbertje Dame, j.d. van Ameide.
 4. Neeltje, ged. (Geref.) Langerak 21 augustus 1697.
 5. Neeltje, ged. (Geref.) Langerak 24 juli 1701.
 6. Geertje, ged. (Geref.) Langerak 15 februari 1705.

824 Steven Willeboortsz. Verburg, ged. (R.K.) Berkel 31 augustus 1663, deed nering, won. in het Kerkestok te Berkel, bediend 18 november 1722 en overl. Berkel 24 november 1722 (Steve Willibrords Verburg, obiit 24 nov.), overl. aangeg. Berkel 26 november 1722 (bij de wed. van Steven Verburg aangeg. het lijk van haar man, f. 3); ondertr. Berkel 5 februari 1692:
825 Ariaentje Cornelis Bleyswijck, gewoond hebbende onder Capelle aan den IJssel (in 1692).
  Kinderen (vader: Steven Willeboorts 1,2,4-6,8, -Willeboordse 3,7; moeder: Ariaentje Cornelis 1-8):
 1. Cornelia, ged. Berkel 27 oktober 1692 (Gerrit Jacob, Marietje Cornelis Bleyswijck).
 2. Maria, ged. Berkel 17 april 1694 (David Claesse, Lijduwe Cornelis).
 3. Willeboord, ged. Berkel 23 mei 1695 (Arien Willeboordse, Jaepje Cornelis).
 4. Catharijntje, ged. Berkel 23 juni 1697 (Gerrit & Marietje).
 5. Willeboord, ged. Berkel 18 november 1698 (Willeboord Ariens, Cornelia Willeboords).
 6. Jaepje, ged. Berkel 26 april 1700 (Cornelia Willeboorts).
 7. Franciscus (= 412), ged. Berkel 7 januari 1702 (R.D. Franciscus Verburgh, Marietje Ariens).
 8. Laurentius, ged. Berkel 10 augustus 1703 (David Claesse, Lijduwe Cornelis).

826 Willem Cornelisz. van de Rotte, ged. (R.K.) Berkel 11 december 1642, won. te Zegwaard. Hij huwde 1e met Aryaentge Jans. Hij huwde 2e Zegwaard 4 augustus 1676 met Catarina Jansdr. Hij huwde 3e Berkel 1 november 1684 (aangeg. 14-10) met Sara Benschop, wed. van Gregorius Thoen, geass. door haar broer de Heer Nicolaas Benschop (pastoor van Berkel). Hij huwde 4e Zegwaard 27 juni 1701 met:
827 Jannetie Hendricks den Hals, j.d. laatst gew. hebbende te Voorburg.
  Zoon uit het eerste huwelijk:
 1. verm. Cornelis, ged. (R.K.) Berkel 8 november 1669 (vader: Willem Cornelisse in Seghwaert).
  Kinderen uit het vierde huwelijk (vader: Willem van de Rotte, moeder: Jannetje den Hals):
 2. Marietje (= 413), ged. (R.K.) Berkel 2 juli 1702 (Hendrik van de Rotte, Aefje Cornelis).
 3. Ariaentje, ged. (R.K.) Berkel 13 januari 1704 (Maeyckjen den Hals).

830 Cornelis Pauwels Berckel. Hij huwde (R.K.) Berkel 17 februari 1689 met:
831 Maria Jans Groenwal, overl. Bergschenhoek 5 mei 1752.
  Kinderen (vader: Cornelis Pauwels Berckel 4-5; moeder: Maria Jans Groenwal 4-5):
 1. Marietje, ged. (R.K.) Berkel 26 november 1689 (Marietje Pauwels).
 2. Marietje (= 415), ged. (R.K.) Berkel 4 april 1692 (Willem Jansen, Ariaentje Jans).
 3. Machteltje, ged. (R.K.) Berkel 1 november 1694 (Willem Jansen, Lena Jans).
 4. Paulus, ged. (R.K.) Bergschenhoek 4 oktober 1696 (maria Pauwels Berckel).
 5. Anna, ged. (R.K.) Bergschenhoek 8 augustus 1706 (Hillebrand Pontanus, Cijtje Claes).

836 Pieter Abrahamsz. de Heij, ged. Bleiswijk 16 december 1645, kleermaker, overl. Hillegersberg impost 12 april 1715. (Genealogie Carel Pieterse [de Heij], nr. IV-a). Hij huwde Bleiswijk 6 januari 1669 met:
837 Aaltje Jans, begr. Hillegersberg 23 sept. 1705.
  Kinderen:
 1. Crijntje, geb. verm. ca. 1671, overl. impost Hillegersberg 20 jan. 1718
 2. Catharina, geb. verm. ca. 1673, overl. impost Hillegersberg 4 aug. 1712.
 3. Abram, geb. verm. ca. 1675.
 4. Annetje, ged. Bergschenhoek 7 okt. 1683, overl. impost Hillegersberg 4 okt. 1705.
 5. Joannes (= 418), ged. Bergschenhoek 23 aug. 1687.

840 Adriaen Jans Schenck, won. Nootdorp, overl. tussen 4-6 en 25 oktober 1680. Hij huwde Nootdorp 27 september 1667 met:
841 Petronella Leenderts van Eeckelenburgh, j.d., wonende omtrent de 'oude tholbrugge in Tedingerbrouck onder den Banne van Stompwijck', overl. Nootdorp 7 mei 1720. Zij huwde 2e met Claes Jacobs Verheul.
Adriaen Jansz. Schenck en Petronella Leend: van Eeckelenburgh, echtelieden won. in het dorp Nootdorp testeerden 21 december 1669 voor de schepenen van Nootdorp, hij ziekelijk, zij gezond (A.R.A., Weesk. Nootdorp 1, f. 5-6, afschrift d.d. 25 oktober 1680).
Adriaen Jansz. Schenck kocht 4 juni 1680 3 hond slagturfland en water in Vrijenban aan de noordzijde van de Nootdorpse kade, belend O Claes Cornelisz. Coster, Z de Delffkade, W het weeshuis der stad Delft en N de Molekade, met het recht om te verven enz. van Marijtge Abramsdr. van Schie, wed. van Pieter Corsz. van der Klesij, voor 350 gld. (G.A. Delft, O.R.A. Vrijenban 18, f. 201).
Op 25 juli 1684 verkochten Petronella Leenderts van Eeckelenburgh, wed. van Adriaen Jansz. Schenck te Nootdorp, die testamentair voogd van de kinderen van Cornelis Dircxs Huijsman was, en Jannetje Jans Klover enz. (A.R.A., weesk. Nieuweveen 2, f. 31; ook G.A.D., O.R.A. Vrijenban 19, f. 65v).
Op 24 april 1720 verkocht Petronella Leenders van Eklenburgh, wed. van Claes Jacobs Verheul haar huis, erf, bakkerij, loodsje en barg, bepotinge, in het dorp Nootdorp, belend O Jacob Pieters Verdijde, Z de Schouwbare Waeteringe en W en N de Hrn. Dorpwegh, aan Jan Ariensz. Schenck (= 420).
Pieternelletje Leenderts van Ekelenburg, laatst wed. van Claes Jacobs Verheul, won. te Nootdorp, ziekelijk, testeerde 2 mei 1720, zijn prelegateerd haar zoon Jan Ariens Schenck de meubelen en huisraad (G.A.D., Not. Arch. 2623).
Een broer is wellicht: Dirck Jansz. Schenck, die op 20 juni 1654 de eed als schepen van Nieuweveen deed (A.R.A., R.A. Nieuweveen 12, laatste blz.).
  Kinderen:
 1. Jan (= 420).
 2. Maarten, overl. voor 2 mei 1720, zijn kinderen zijn Pieternelletje en Adriana Schenk.

842 Bastiaen Leenderts van der Borst, won. Nootdorp, overl. Zoeterwoude, overl. aangeg. Nieuweveen 6 april 1698 (ontv. van de wed. van Bastiaen Leend. van der Bergh (!) uit handen van Jan Blaserusz. Sman 3 gld. voor het middel van begraven van den selven van der Bergh, overl. onder Soeterwoude'). Hij huwde Nieuweveen 1 mei 1680 (ondertr. 12-4 geass. door Neeltje Simons, zijn moeder) (A.R.A., R.A. Nieuweveen 12, f. 57 en 58) met:
843 Jopje Claes Jongelam, won. in Nieuweveen, geass. met haar broer Cornelis Claes.
  Dochter:
 1. Claesje (= 421).

856 Johannis van Mierloo. Hij huwde met:
857 Elisabetha Daems.
  Zoon:
 1. Joes (= 438), ged. (R.K.) Leende 20 september 1707 (Arnoldus Mathijs Daems, Maria van Mierloo huius nomine Anna Strijbosch).

860? Johannes Schaffjaer, geb. Lonu (?) bij Maastricht, ondertr. Leiden 28 december 1693:
861? Maria Goblo(t), geb. Leiden, geass. door haar moeder Trijntje Goblo(t)
[Brief P. van Markus, 's-Gravenhage].
  Mogelijk ouders van 430.

862 Derck van Kempen. Hij huwde Zevenaar 17 februari 1699 met:
863 Geertruidt Willhelmssen (get. bij huw. Jan Willhelm Drijssen, Dersken Willhelmssen).
  Kinderen (vader: Derck van Kempen 1-3,5; Theodorus-- 4; moeder: Ge(e)rtrui(d)t Willhelmssen 1-3, Gertrudis Willemsen 4, Gertruij 5):
 1. Theodorus, ged. (R.K.) Zevenaar 19 september 1700 (Tönnis Gerritsen, Gritjen Mörkens).
 2. Maria (= 431), ged. (R.K.) Zevenaar 13 april 1703 (Peter Heinen, Engel Brouwers).
 3. Sibilla, ged. (R.K.) Zevenaar 24 april 1705 (Herman Pouwels, Joanna van Zanten).
 4. Margareta, ged. (R.K.) Zevenaar 29 mei 1708 (Antonius Willemsen, Gertrudis Moorkens).
 5. Bernardus, ged. (R.K.) 8 februari 1710 (Jan Lucassen, Anna van Kerckhoff).

866 Gijsbert Jans Veen. Hij huwde 2e Gerverskop Breudijk 29 november 1692 met Annetie Willems van Leeuwen, j.d. won. te Gerverskop. Hij huwde 1e met:
867? Grietien Gerrits Bijman.
  Mogelijk ouders van 433.

872 Adriaan Verdonck, ged. Reusel 31 december 1665, overl. voor 1729. Hij huwde 2e Bladel 2 augustus 1705 met Maria Roymans (de Rooy), wed. van Martinus Poelmans. Hij huwde:
873 Jenna Jacobs.
[brief P. Verdonk, Amsterdam].
  Ouders van 436.

874 Jan Tops. Hij huwde Bladel/Reusel met:
875 Maria Aerts.
[brief P. Verdonk, Amsterdam].
  Dochter:
 1. Marijtje (= 437), ged. (R.K.) Reusel 26 oktober 1697.

876? Willem Cornelisz. van Aarsberg, j.m. van Moerkapelle, kreeg vertoog Zevenhuizen 21 februari 1675 om te trouwen met:
877? Francijntje Leenderts, j.d. van Zevenhuizen.
[Vgl. Pr.V, 82 en 85: Jacob Adriaens van Aertsberch, Zevenhuizen, overl. voor 7 december 1611, zoon van Aryen Aryen van Aertsberch of van Geeraertsberch, 16de eeuw te Zevenhuizen].
  Kinderen verm.:
 1. Frans Willems Aar(t)sbergen (= 438).
 2. Sijtje Willems Aartsbergen, moeder van de vrouw van Willem Arij Matse, overl. aangeg. Zevenhuizen 20 maart 1716.

878 Adriaen Maartensz. Keijser, alias de Gans. Hij huwde 1e N.N. Hij huwde 2e (R.K.) Waddinxveen 15 augustus 1701 (Adrianus Martini et Maria Lambertie) met:
879 Maria Lambrechts van der Plas (familienaam volgt uit vermelding als doopget. in 1722).
  Zoon uit eerste huwelijk:
 1. Meerten, in 1708 get. bij doop broer.
  Kinderen uit tweede huwelijk
  (alleen bij 3 vermeld 'ex pago Moercapell'; vader: Adrianus Martini 2, Adrianus de Gans 3,5, -Gans 4, Adriaen Meertense Keijser of de Gans 6, Arie Keijser alias de Gans 7, Arie Mertense Keijser 7, Arie Keijser 8; moeder: Maria Lamberti 2,5, -Lambers(e) 3,4,6,9, -Lambrechts 8, Lambreghts 7):
 2. Wilhelmus, geb. 30 november 1698, ged. (R.K.) Waddinxveen 11 januari 1699 (Mechtildis Lamberti).
 3. (Ariaantje (= 439), geen naam ingevuld), geb. Moerkapelle, ged. (R.K.) Waddinxveen 22 oktober 1700 (Machtildis Lambers).
 4. Lambertus, ged. (R.K.) Waddinxveen 25 januari 1704 (Machtildis Lambers).
 5. Nicolaus, ged. (R.K.) Waddinxveen 7 december 1705 (M. Lamberti).
 6. Jo(hann)es, ged. (R.K.) Waddinxveen 14 augustus 1708 (Magtel Lambers 'moeders suster', Meerten Adriaense Keijser, het kints sijn broeder).
 7. Clara, ged. (R.K.) Waddinxveen 12 september 1710 (Willem Cornelisse Rijnegom, Maghtil Lambrechts).
 8. Anna, ged. (R.K.) Waddinxveen 28 oktober 1712 (Willem van Rijnegom, Maghtel Lambertse, moeders suster met haer man).
 9. Joannes, ged. (R.K.) Waddinxveen 15 juli 1714 (Jacobus Lambertse, Maria Leendertsen, moeders broeder en sijn vrouw).
volgende