Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE XI (deel 1) volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.1056 Claes Jansz. Vercroft (ook Correckt), geb. verm. Maassluis ca. 1603, wantvoerder, voerman te Maassluis. Op 10 april 1628 kocht hij van Reijmpgen Gerritsdr. (zijn tante) een ledig erf in de Wagenstraat te Maassluis, waarvoor hij 276 carolus guldens van de verkoopster leende. Op dit stuk land liet hij een huis bouwen. Op 26 september 1629 verkocht hij nl. aan Reijmpgen Gerritsdr. een jaarlijkse losrente van 6 gulden 5 stuivers staande op zijn huis en erf gelegen in de Goudsteen (de Goudsteen is het verlengde van de Wagenstraat), uit de belendingen blijkt dat dit huis op het in 1628 gekochte land stond. Overl. na 1 april 1661. Hij huwde 2e met Maertje Jansdr. Hij huwde 1e met:
1057 Trijntgen Simonsdr. van Dijck, overl. na 1 december 1638.
[zie Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen]
  Kinderen uit 1e huwelijk:
 1. Liedewey. Zij huwde Maassluis 8 november 1654 met Arij Jansz. Pols.
 2. IJsbrant, (= 528).
  Kinderen uit 2e huwelijk:
 3. Geertje, geb. ca. 1643. Zij huwde Vlaardingen 24 mei 1671 (geassisteerd door haar broer IJsbrant Correct) met Ary Gerritsz. Maet.
 4. Trijntje, geb. ca. 1647.
 5. Maertje, geb. ca. 1649. Zij huwde Maassluis 19 november 1679 met Jan Zachariasz. Beenhacker.
 6. Jan, geb. ca. 1654.

1064 Pieter Schalcken en
1065 Jenneke Jansdr.
  Vermoedelijke ouders van Willem Pieters van der Merwe 532.

1066 Gerrit Gerritsz. Hogervorst, j.m. van Nieuweveen. Hij huwde Nootdorp 26 maart 1656 (Gerrit Gerritsz. Hooger-vorst) met:
1067 Soetje Cornelis (van) Olsthoorn of Moijman, j.d. van Vrijenban (bij huw. Soetge Cornelisdr. van Olsthoorn).
Cornelis Fransz. Bommelaen, als getr. hebb. Soetje Gerrits Hogervorst, Gerritje Gerrits Hogervorst, wed. van Willem Pietersz. van der Merwe, Marig Gerrits Hogervorst, meerderj. dochter, Corn. en Jacob Gerritsz. Hogervorst, beiden insgelijks meerderj., kinderen en erfgen. van Gerrit Gerritsz. Hogervorst en Soetje Corn. Olsthoorn, beiden overl. alhier, verkochten op 16 februari 1703 aan Heyndrick van den Brouck te Delft hun huis en erf, te verongelden voor 50 roeden, met een schuurtje, bergje, boomgaard, bepoting en beplanting in de West Negentigh Morgen in Nieuweveen, door hun ouders metter dood ontruimd, belend O en N de erfg. van de heer Johan Baarsenburgh, Z de Heerwegh en W de heer Nicolaes Couckebacker, voor 150 car. gld. (A.R.A., R.A. Nieuweveen).
  Kinderen (vader: Gerrit Gerritsz. Hoogervorst 1-3, --Hogervorst 4-7; moeder: Soetge/Soetie Cornelis 1-4, Soetje Corn. Moijman 5-6):
 1. Cornelis, ged. (Geref.) Nootdorp 26 augustus 1657 (Pieter Cornelis, Maertge Ariens), verm. jong overl.
 2. Maertge, ged. (Geref.) Nootdorp 23 november 1659 (Jacob Gerritsz. Hoogervorst, Pleuntje Gerrits), verm. jong overl.
 3. Jacob, ged. (Geref.) Nootdorp 8 januari 1662 (Pleuntje Gerrits Hoogervorst), overl. na 16 februari 1703.
 4. Soetge, ged. (Geref.) Nootdorp 23 maart 1664 (Pleuntge Jans), overl. na 16 februari 1703. Zij huwde met Cornelis Fransz. Bommelaen.
 5. Gerritge (= 533), ged. (Geref.) Nootdorp 3 januari 1666 (Jacob Gerritse Hogervorst, Jannetge Maartens van der Meer).
 6. Maartge, ged. (Geref.) Nootdorp 18 november 1668 (Jacob Gerritsz. Hogervorst, Maartje Jacobs Coster), overl. na 16 februari 1703, op die datum ongehuwd.
 7. Cornelis, ged. (Geref.) Nootdorp 31 mei 1671 (Maertie Arents), overl. na 16 februari 1703.

1068 Michiel Pietersz. Verhagen, linnenwever te Pijnacker. Hij huwde met:
1069 Aryaantje Krijnen Suyderkerck, ged. Pijnacker 1 juni 1636.
[brief: K.A. Reuvers, Lelystad].
  Ouders van Josijntje, Pouwels (= 534), Crijn, Annetje, Pieter, Johannes, Maria, Cornelia, Johanna, Haasje, Crijn.

1070=1684 Leendert Pietersz. van der Borst, overl. Nootdorp voor 5 december 1680. Hij huwde Nootdorp 28 april 1654 met:
1071=1685 Neeltje Simons van den Ende, overl. Nootdorp ca. 1703. Zij huwde 2e voor 27 september 1688 met Huijgh Arentse van Veen.
Leendert Pieters van der Borst, ziekelijk, en Neeltie Simons van den Ende, won. te Nootdorp, testeerden op 13 januari 1676 voor de schepenen van Nootdorp (A.R.A., Weesk. Nootdorp 1, extract 10 september 1685).
Zij testeerde als weduwe te Delft op 5 december 1680 (G.A.D. Not. Arch. 2322, f. 107).
Op 27 september 1688 verkocht Huijgh Arentsz van Veen, in huw. hebbende Neeltje Simons van den Ende, wed. van Leendert Pietersz. van der Borst, een partij slagturfland aan Jan Leendertsz. van der Borst, te verongelden voor 1 morgen, met een huis er op, belend O en W Aart Leenderts van ..., Z de koper en N de verkoper (A.R.A., R.A. Nootdorp 16, f. 19v-20).
Op 14 januari 1704 verkochten de erfgenamen van Neeltje Simons van den Ende een partij veenland, kavelbrief 24 augustus 1705 en diverse aktes betreffende de onderlinge verkoop van de delen van de erfenis 24 augustus 1705, 13 september 1706, 18 oktober 1706) (alle A.R.A., R.A. Nootdorp 16). Kinderen volgen uit deze diverse aktes.
  Kinderen:
 1. Jan, vermeld 27 september 1688 tot 13 september 1706.
 2. Neeltje. Zij huwde met Cornelis Arensz. van Veen, vermeld 14 januari 1704.
 3. Ariaentje (= 535). Zij huwde met Pouwels Mighielsz. Verhage, vermeld 14 januari 1704 en 24 augustus 1705, verkocht toen zijn deel aan Jan.
 4. Petronella, overl. aangeg. Nieuweveen 10 januari 1705. Zij huwde Nieuwevaan 1 maart 1689 met Crijn Cornelisz. de Bruyn, vermeld 14 januari 1704.
 5. Helena. Zij huwde met Claes Cornelisz. van Rijn, vermeld 14 januari 1704, verkocht 13 september 1706 met Jan en Jan Adriaensz. Schenck [=420] hun delen aan Pouwels Mighielsz. Verhage, hij kocht 18 oktober 1706 land van Leendert Claesz. van der Veer en Jan Adriaensz. Schenck.
 6. Soetje. Zij huwde met Leendert Claesz. van der Veer, vermeld 14 januari 1704.
 7. Bastiaen, overl. aangeg. 6 april 1698 (= 842), de voogd van zijn enige dochter vermeld 14 januari 1704; haar man Jan Adriaensz. Schenck vermeld 24 augustus 1705 (zie ook bij 5).
 8. Annetje, overl. aangeg. Nieuweveen 3 februari 1702. Zij huwde met Arij Arentsz. van Veen; hadden 8 kinderen (24 augustus 1705).

1110? Cornelis Crijnen van Adegeest. Hij huwde Voorschoten 10 mei 1667 met:
1111? Elysabeth Cornelisdr. van Noort, beiden wonende te Voorschoten.
  Ouders van 555.

1128 Govert Alewijnsz., woont te Stompwijk, volwassen ca. 1605. Hij huwde Voorschoten 27 april 1614 met:
1129 Maritgen Adriaensdr. (Rosenburgh).
[Pr. II, 319; Stamreeks van J.A.G. van der Meer].
  Kinderen:
 1. Blaserius (= 564).
 2. Arie, doopgetuige 21 oktober 1670.
 3. Huibertje, idem.
 4. Alowijn. Hij huwde met Annetje Ariens.
 5. Maritgen.
 6. Annetgen.
 7. Huybertgen.

1130 Adriaen Adriaensz. van Immerseel, welgeboren man van Rijnland, ambachtsbewaarder van Zoeterwoude, woont aan de Vliet te Zoeterwoude, overl. voor 3 mei 1666. Hij huwde met:
1131 Barbara Arentsdr., overl. voor 14 oktober 1676.
[Pr. II, 319].
Hij werd op 16 maart 1632 beleend met 3 morgen land te Zoeterwoude (O.V. 1978, 321).
  Ouders van 565.

1132 Pieter Pietersz. Jonge Colijn, woont te Stompwijk, overl. voor 7 augustus 1652. Hij huwde met:
1133 Ermpje Corssendr. Halvemaen, overl. voor 10 juni 1681.
[Pr. II, 319].
  Ouders van 566.

1152 Arijen (Arent) Amsumse Sprong of van (der) Spronse, ged. Naaldwijk (Geref.) 5 mei 1619, schipper, overl. Monster verm. kort na 14 juni 1671. Op 25 november 1643 verkocht Cornelis Maertens Keyser aan Arent Angsemsz. Sprong twee schuiten met toebehoren. Arent ondertekende de akte met 'Arendt Ansumse Sprong'. Op 15 januari 1645 verkocht Arijen Corn. Jonge Keyser aan Arien Anxemsz. Sprong, schipper, won. te Monster, zijn huis en erf aan de Vaert te Monster. Arien ondertekende met 'Arendt Ansumse'. Hieruit blijkt dat met Arijen en Arent dezelfde persoon bedoeld wordt. Dit huis verkocht hij op 1 april 1667 aan zijn zoon, in de akte worden zij vermeld als Arent Amsumsz. van der Spronse resp. Amsom Arentsz. van Spronse. Hij huwde met:
1153 Lijsbeth Arijens van Teijlingen, overl. Monster tussen 14 juni 1671 en 17 januari 1683. Zij was eerder gehuwd met Burwer Tijmensz. Vermij (ook: Borwaert van der Mije).
Het echtpaar testeerde op 14 juni 1671, terwijl hij ziek te bed lag. Hij ondertekende de akte met 'Arent Anssumse van der Sprons'. Uit deze verschillende vermeldingen blijkt dat de familienaam nog geen vaste vorm had.
[Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen].
  Kinderen:
 1. Anxem (Anssum, Amsom, Ampsom) Arijens Spronssen, marktschipper, diaken van de kerk te Monster vanaf 25 december 1669. Hij huwde 1e Monster 20 februari 1667 met Applonia (Pleuntje) Jans van Dam, dr. van Jan Willemsz. van Dam en Marijtje Lammens. Hij huwde 2e (ondertr. Monster 28 april 1680, huwelijks voorwaarden Monster 28 april 1680) met Marijtje Tijssen van Leeuwen. Hij huwde 3e Ter Heyde met Marija Catharijna Halling, wed. van Adriaen van der Vegt. Bij de doop van drie van zijn kinderen wordt hij vermeld als 'Anxem Arijensz. Spronssen', bij de overigen alleen met patronymicum.
 2. Laurens (= 576).

1154 Arij Blase Vos, mr. bakker, schepen, ambachtsbewaarder van Monster (vermeld 28 september 1687, A.R.A., Not. Arch. 6051), pachter van de korenaccijns 2 juli 1671 (A.R.A., Not. Arch. 6051), schrijver van de afslag van vis in Ter Heyde 10 juni 1675 (idem), won. te Monster en in 1701 te 's-Gravenhage; hij huwde 2e voor 23 mei 1695 met juffr. Christiana Guldemont. Hij huwde 1e met:
1155 Maartien Cornelis van Marelevelt, overl. voor 8 september 1684. Zij huwde 1e met Cornelis N.N. van Middelburgh.
Arijen Blasen Vos, mr. bakker, en Maertjen Cornelis van Marelevelt, ziekelijk, testeerden op 3 april 1674; zij heeft een voorzoon Jop Cornelis van Middelburgh (A.R.A., Not.Arch. 6049).
Arij Blase Vos, mr. bakker, geeft aan dat hij bij testament van hem en zijn overleden vrouw gesteld is tot voogd van zijn minderjarige kinderen met de keuze van de tweede voogd, hij kiest zijn 'zwager' Louris Arentsz. van Spronsen (idem).
Hij verhuurde huizen te Monster (25 januari 1688, 18 februari 1691, Not. Arch.6055).
De E. Arij Blase Vos en Juffr. Christina Guldemont, echtelieden (A.R.A., Recht. Arch. Monster 30, f. 159v-161 en 282-283), zij woonden in 1701 te 's-Gravenhage.
Hij komt zeer vaak voor in Recht. Arch. Monster.
  Ouders van 577.

1156 Dirk Jansz. Mostert, overl. 12/13 januari 1700, bouwman te Vlaardingerambacht aan de Deltsche Schie, sinds 1654 sluiswachter aan de Boonersluis bij Maassluis, ondertr. Vlaardingen 27 januari 1651:
1157 Neeltje Jansdr. van der Sloten, j.d. aan de Vijfsluizen, overl. voor 15 maart 1692.
[O.V. 1981, 19].
  Ouders van 578.

1158 Thijs Cornelisz. Dijcxhoorn, j.m. wonende op de Hooren, woonde aan de Vlaardingse Vaart in de heerlijkheid Souteveen (1665), boer, overl. na 1674. Hij huwde 2e met Hendrickge Ariens Barchwerff. Hij ondertr. Vlaardingen 29 oktober 1650:
1159 Trijntje Cornelisdr. Berckhout, j.d. won. in Vlaardingerambacht, overl. voor 13 februari 1665.
Hij testeerde op 12 maart 1665 te Schiedam met zijn tweede echtgenote Hendrikje Ariensdr.
[N.L. 1985, kol. 74, nr. II.3; O.V. 1980, 422].
  Ouders van 579.

1162 Claes Cornelisz. Cats, ged. Nieuwkoop (Geref.) 27 december 1643, diaken van de Geref. Gemeente van Nieuwkoop 1688-1690. Hij huwde 2e met Marritje Cornelis Verhoef. Hij huwde 1e met:
1163 Emmetje Jans (van) Erkelens, ged. Nieuwkoop (Geref.) 5 oktober 1642.
  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Jannetje (= 581), ged. (Geref.) Nieuwkoop 28 november 1666 (Jan Jansz. van Erkelens, Neeltje Dirx).
 2. Neeltge, ged. (Geref.) Nieuwkoop 24 november 1667 (Neeltje Dirx).
 3. Cornelis, ged. (Geref.) Nieuwkoop 1 januari 1669 (Aaltje Cornelis Swanenburg).
 4. Geertruyt, ged. (Geref.) Nieuwkoop 22/24 mei 1671 (Heyndrick Jansz. v. Arckelens, Aeltje Cornelis Swanenburg).
 5. Geertje, ged. (Geref.) Nieuwkoop 5/11 september 1672 (Aerjaentje Pieters).
  Dochter uit tweede huwelijk:
 6. Marritje, ged. (Geref.) Nieuwkoop 4 oktober 1682 (Ariaentje Pieters v. Waerder).

1168 Cornelis Willems Hoofden-troost (geseijt Loij), j.m. ten Hey. Hij huwde Monster 5 juni 1656 met:
1169 Grietje Philips (Dop), j.d. mede van Hey, overl. na 11 september 1695.
Cornelis Willems Loijen is op 20 mei 1657 een van de voogden van Neeltie Maertens (A.R.A., Not. Arch. 6035, Monster).
Ca. 1600 woonde er een Cornelis Loy in Ter Heyde (De Ridder, Gesch. Westl., blz. 68).
  Kinderen (vader: Cornelis Willems 1,2, Cornelis Willems(en) Hoofden-troost 3-5; Cornelis Willemse Hooft en Troost, geseijt Loij 6; moeder Grietje Philps 1,2; Grietje(n) Philips 3-5, Grytie Philips 6 [in de fotokopie van het doopboek is bij 4 de familienaam 'v. Looy' bij de man, resp. 'Baeck' bij de vrouw toegevoegd]):
 1. Philps, geb. 'op de Hey', ged. (Geref.) Monster 19 december 1659 (Maertje Tonnis, Willem Philps).
 2. Barbara, geb. 'op de Hey', ged. (Geref.) Monster 6 november 1661.
 3. Immetje, ged. (Geref.) Ter Heyde 4 november 1663 (Arien A. van Leeuwen, Neeltjen Oliviers).
 4. Willem (= 584), ged. (Geref.) Ter Heyde 23 december 1665 (Maar. Leenarts).
 5. Maarijtjen, ged. (Geref.) Ter Heyde 11 maart 1668 (Maarijtjen Theune, Theunis Philipsen).
 6. Philips, ged. (Geref.) Ter Heijde 4 oktober 1672 (Maarten Theunis, Arien Arents v. Leuwe).

1170=1174 Olivier Arents Jonker (Olivier Jonkersen), geb. Ter Heyde mogelijk ca. 1639, won. Ter Heyde, schepen van Monster, diaken (vermeld 10 januari 1688, A.R.A., Not. Arch. 6051) overl. na 13 juni 1714; ondertr. 2e Monster 20 december 1681. Hij huwde Ter Heyde 4 januari 1682 met Maertie Flores van der Hout, wed. van Jacop de Jonge. Hij huwde 1e Ter Heyde 12 juni 1667 als 'Olivier Jonkersen' met:
1171=1175 Josijntje Ariens de Graaf, overl. voor 14 december 1681.
14 december 1681 contract van uitkoop door Olivier Arentsz. Joncker, wedr. van Josijntje Arentsz. Graeff, wonende Ter Heyde, en aan de andere zijde Leendert Zieren van der Bij, Arij Blasen Vos, vervangende de heer Johan van Kerchooven, schout, en Maerten Adriaensz. van der Voort, weesmeesters van Monster, als voogden over de minderj. kinderen van voorn. Olivier (A.R.A., Not. Arch. 6046 & Weesk. Monster 14).
Arij Oliviersz. Joncker, in huwelijk hebbende Jannetje Jacobs de Jongh, en Cornelis Corn. Burger, in huw. hebbende Sara Jacobs de Jongh, beiden nagelaten dochter van Maartie Flore van der Hout, die in eerste huwelijk gehad heeft Jacob de Jongh, gewoond hebbende en oerl. te Ter Heyde, verkochten op 3 mei 1707 aan Olivier Joncker, hun vader en stiefvader, de helft in zeker huis en erf in Ter Heyde, belend 'rontsomme de Graeffelijckht. duijnen', waarvan hem de wederhelft toebehoorde, voor 125 gld. (A.R.A., Recht. Arch. Monster 31, f. 25v-26). Dit huis verkocht hij op 13 juni 1714 aan Cornelis Gerritse Verbaan voor 300 gld. (idem, f. 120-120v).
26 mei 1742 publieke verkoop door de erfgenamen van Cent Dirkse Overweijde, echtgenoot van Magteld Olivierse Jonker van een huis in Ter Heyde, gelegen op de grafelijkheids grond belend O Leena en Menxje Dirks Overweijde, W de Heereweght, Z Jan Teunisz. Koen en N Leendert van der Bij. gekocht voor 630 gld. door Teunis Arentse Storm, won. Ter Heyde.
  Kinderen met gegevens zoals volgen uit aktes 1707 en 1742:
 1. Arien/Arij, ged. (Geref.) Ter Heyde 23 september 1668 (Annetje Zenten). Hij huwde met Jannetje Jacobs de Jongh, dr. van Jacob de Jongh en Maartie Flore van der Hout (1707).
  Dochter:
  a. Jozijntje. Zij huwde met Cornelis Lourens van Spronsen (zoon van 576).
 2. Arijaentje (= 585), geb. ca. 1669 (12 jr. in 1681). Zij huwde met Willem Cornelis Looije.
 3. Neeltje (= 587), ged. Monster 21 februari 1672 (10 jr. in 1681). Zij huwde met Cornelis Danielsz. Coppenol, kinderen:
  a. Jozijntje (= 293). Zij huwde met Maarten Willemse Looije.
  b. Daniel,
  c. Hendrik en
  d. Jacob, minderjarig in 1742, voogden Maarten Willemse Looije en Louwerens Jeroene Ruijgrok.
 4. Maartie, ged. (Geref.) Ter Heyde 23 juli 1673 (Hendrik Jansen, Annetie Vranks Dors?), overl. voor 14 december 1681.
 5. Magtelt, ged. (Geref.) Ter Heyde 19 november 1674. Zij huwde met Cent Dirkse Overweijde.
 6. Maartje, ged. (Geref.) Ter Heyde 4 oktober 1676 (Jan Jans Hogeraat, Frie..?), overl. voor 14 december 1681.
 7. Jan, ged. (Geref.) Ter Heyde 28 november 1677 (Leuntien Wouters.), overl. voor 14 december 1681.
 8. Crijntje, ged. Monster 23 oktober 1678.
 9. Vrank, ged. (Geref.) Ter Heyde 17 december 1679 (Jaapje Jps?), kinderen (1742):
  a. Jozijntje. Zij huwde met Claas Wouterse Dijkhuijsen.
  b. Annetie. Zij huwde met Cornelis Leenderse de Jongh.
  c. Franckje. Zij huwde met Abraham van der Meijde.
 10. Jacob, ged. (Geref.) Ter Heyde 12 januari 1681 (... Ariens), overl. voor 14 december 1681.

1172 Cornelis Danielse Coppenol. Hij huwde met:
1173 Ariaantje Gerrits.
  Kinderen (vader: Corn. Danielsz. Coppenol, moeder: Ariaantie Gerrits 3, Ariaentie Gerritse 4):
 1. Daniel (= 586). Hij huwde met Neeltje Oliviers Jonker.
 2. Gerrit. Hij huwde met Aaltje Gerbrands van der Parre [O.V. 1975, 304].
 3. Maartie, ged. (Geref.) Hoogvliet 13 maart 1667 (de vader en Maartie Daniels).
 4. Trijntie, ged. (Geref.) Hoogvliet 5 januari 1670 (de vader en Maartie Gerrits)lidmaat Hoogvliet 18 december 1694 [O.V. 1966, 440].

1176 Claes Hendricksen Poen, alias Storm, geb. Ter Heyde ca. 1626, overl. na 8 november 1699 (get. doop 588). Hij huwde met:
1177 Leentje Ariens.
  Kinderen (vader: Claes Hendriksen Poen, alias Storm 4, --Storm 5; moeder: Leentjen Ariens):
 1. Hendrik, na 1683 worden kinderen ged. van Hendrik Claasse Storm, Hendrik Clasen Storm, vermeld als stuurman op 10 januari 1688 (A.R.A., Not. Arch. 6051).
 2. Arij (= 588).
 3. Aagie, get. bij dopen 1698 en 1699.
 4. Maarijtjen, ged. (Geref.) Ter Heyde 26 oktober 1667 (Maartijtjen Ariens, Hendrik Jansen).
 5. Leuntjen, ged. (Geref.) Ter Heyde 22 mei 1667 (de vader en Maarijtjen Ariens).

1182 Cors Cornelisse Hogenraad, geb. Ter Heyde ca. 1650. Hij huwde Ter Heyde 24 mei 1676 met:
1183 Annetie Cornelis van Duijnen, overl. na 14 januari 1714 (get. bij doop). Zij huwde 1e met Cornelis Gillisse.
Op 1 februari 1730 verkochten Cornelis Hogenraet, Arij Hogenraet, Corstiaen Hogenraet, Leendert van der Bije in huw. hebb. Baertje Hogenraet, Cornelis Burger, Arnoldus Knoppert en Claes Janse Storm voor henzelf, en de voorn. Cornelis Hogenraet vervangende Jan Hogenraet en Gerrit Hogenraet, te zamen als testamentaire voogden over de nagelaten minderj. erfgenamen van Jan Claese Storm en Rusje Cornelis Burger, mitsgader alle genoemde comp. zich sterk makende voor Jan Hogenraet, Gerrit Hogenraet en Cornelis Janse Storm, alle te zamen erfgenamen van Cors Cornelisse Hogenraet en Annetie Cornelis van Duijnen, echtelieden, overl. Ter Heyde, in een publieke verkoop aan Huijgh Willemse Burger (= 590), won. Ter Heyde, een huis mitsgader een zomer- of taanhuisje daar bij in Ter Heyde, te zamen belend O de koper, Z de Grafelijkheids duinen, W Leentie Cornelis en N 't Wageslagh, waarvan het laatste negende part de koper uit hoofde van zijn voorn. huisvrouw als mede-erfgenaam toekwam, voor 487 gld. en 2 st. (A.R.A., R.A. Monster 32, f. 164v-166).
Verdere erfgenamen zijn:
minderj. kinderen van Jan Claese Storm en Rusje Cornelis Burger (voogden Cornelis, Jan en Gerrit Hogenraet); Cornelis Burger; Arnoldus Knoppert; Claes Janse Storm en Cornelis Janse Storm.
  Kinderen:
 1. Cornelis, ged. (Geref.) Ter Heyde 2 december 1676 (Baartien Ariens (= 2.365)), overl. na 1 februari 1730.
 2. Betje, ged. (Geref.) Ter Heyde 26 februari 1679 (Maartien Ariens), jong overl.
 3. Betje (= 591), ged. (Geref.) Ter Heyde 19 oktober 1680 (Maartie ...). Zij huwde met Huijgh Willemse Burger.
 4. Arij, ged. (Geref.) Ter Heyde 25 oktober 1682 (..., Neeltie Cornelis), jong overl.
 5. Arij, ged. (Geref.) Ter Heyde 7 november 1683 (Leendert ..., Neeltie Cornelis), overl. na 1 februari 1730.
 6. Corstiaen, ged. (Geref.) Ter Heyde 27 oktober 1685 (...), overl. na 1 februari 1730.
 7. Jan, ged. (Geref.) Ter Heyde 16 november 1687 (..., Engeltie Cornelis), overl. na 1 februari 1730.
 8. Baertje. Zij huwde met Leendert van der Bije (1730).
 9. Gerrit, overl. na 1 februari 1730.

1196 Mattheus Cornelisz. van der Schot (of de Schot), geb. Leiden, warmoezier, won. Vrouwecoersteech (1-1655), Vrouwesteech (7-1655, 1664), begr. Leiden 20/27 januari 1703; hij ondertr. 2e Leiden 11 januari 1664 met Neeltgen Jansz. Witteboll, wed. van Symon Pietersz. Sach. Hij ondertr. 1e Leiden 27 januari 1655:
1197 Cornelia Abrahams, geb. Leiden, begr. Leiden 28 augustus 1655; zij ondertr. 1e Leiden met Jacob Plumejoen/Pluymioen, j.m. geb. Leiden, won. Bredestraat, lintier, zoon van Francois Plumejoen. Zij heeft een zuster Maertgen Gijsberts (1655) en een moeie Maertgen Arents van Dobben (1643).
11 januari 1664 Matheus Cornelisz. de Schot uitkoop van Abraham, oud 9 jaar, zijn enig weeskind bij Cornelia Abrahamsdr., voogden Dirck Cornelisz. van Groenevelt, bakker, aangehuwde oom van moeders zijde, en Jacob van den Berge, lakendrapier, aangehuwde oom van vaders zijde (G.A. Leiden, Weesk. Grote Bewijzen P, f. 250).
Heerl.arch. Hoogeveen in Delfland nr. 98 (A.R.A.), leenregister, f. 10:
28 mei 1672 wordt hij beleend met een partij warmoesland van 150 roeden, gelegen in de Waert in het ambacht Leiderdorp.
27 november 1705 Gijsbert van Schendel, test. voogd over Cornelia van der Schot, voor de ene helft na overl. van haar grootvader Mattheus van der Schot, en Joist Jansz. Wittebol als gesubst. erfgenaam van Neeltje Jans Wittebol, huisvr. van Mattheus van der Schot, voor de andere helft, overdracht aan Johan Verseijden.
  Kinderen:
 1. Abraham (= 598) en
 2. Cornelia (gemelij), ged. Leiden (Hooglandse kerk) 16 mei 1655 (Mattheus Strichtenhuijsen, Magdaleentje Cornelis, Marietje Gijsbertz., Cornelis Mattheeuws?), op 27 juli 1655 wordt een kind van Mattijs Cornelisse de Schot begr.

1216 Pieter Pouwelsz. van der Arent, overl. voor 28 januari 1670. Hij huwde met:
1217 Marijtje Rochusdr.
28 januari 1670 testeerde Maritge Rochusdr. als wed., wonend op Vlaardingerwoud in de heerlijkheid Spaland (G.A. Schiedam, Not. Arch. 763, f. 253). 6 juli 1670 dezelfde vermeld als moeder van Jacob Pietersz. van der Arent, j.m. won. aan de Woutwegh in de heerlijkheid Spaland (idem, f. 517).
  Kinderen (o.a. uit O.V. 1965, 236):
 1. Rokus.
 2. Jacob, woonde in 1670 aan de Woutwegh onder Spaland.
 3. Pieter (= 608).
 4. Jan. Hij huwde met Maertje Claesdr. van Berckel, dr. van Claes Jansz. Berckel (= 1.322) en Annetge Cornelis.

1218 Joris Meessen (van) Noordervliet, bouwman in het ambacht van Maasland aan de Commandeurspolderkade, bij de Hout Heul (1645). Bij huw.vw. geass. door zijn broer Jacob Meesz. Hij huwde 1e met N.N. Hij huwde 2e, huw. vw. Delft 16 april 1645 (G.A.D., Not. Arch. 1670, f. 410) met
1219 Maertge Sieren (van) Kleijwech, beiden overl. na 6 juni 1666.
Huw. vw. Delft, Not. arch. 1670, f. 410: Joris Meessz. van Noordervliet, bouman, wonend in het ambacht van Maeslandt bij de Houte Heul, weduwenaar, geass. met Jacob Meessz. broer, en Maertgen Sierendr. van Kleywech, j.d. wonend aan de Oostgaeg in voors. ambachte, geass. met Sier Lenertsz. van Kleywech, haar vader, en Cornelis Adriaensz. Schraeffwech, haar oom.
Test. 6 juni 1666 (A.R.A., Weesk. Maasland 1, f. 82-83v): Joris Meessen Noordervliet en Maerge Sieren Kleijwech, echtel. won. aan de Commandeurspolderkade in het ambacht Maeslandt, hij ziekelijk. Van zijn kant zijn voogden Willem Pieters Boogaert en Jan Jaspersz. van der Harch en van haar kant haar broer Claes Zieren Kleijwech, won. althans onder Schipluijden, en Jan Sijmonsz. Patijn, rentmeester van de kerk in Maasland.
  Ouders van 609.

1220=1850 Gerrit Maertensz. Reygersbergh, uit Wassenaar (?), wonende in Papsouw (Abtswoude),gezworene van Hof van Delft (1646). Hij huwde met
1221=1851 Trijntje Cornelis Langevelt, uit Wassenaar (?).
Gerrit Maertensz. Reygersbergen en Trijntje Cornelis Langevelt, won. Papsouw, testeerden 25 april 1658, hij tekent 'Gerret Maertens'. Uit de akte volgen de kinderen (G.A.D., Not. Arch. 2068, akte 1658/21).
  Kinderen:
 1. Lijntje. Zij huwde met Claes Dirxsz. Suijcker.
 2. Annigie. Zij huwde (als Annitge Gerritsdr. van Reggersbergh) Hof van Delft 16 juni 1646 met Adryaen Heymens van der Houve, op 't Wout. Zij geass. door haar vader Gerrit Maertensz. Reggersbergh, gezworene.
 3. Maertie. Zij huwde met Cornelis Heijmans (van der Houve).
 4. Maerten.
 5. Augustijn.
 6. Agniesie (Angenietje) (= 925). Zij huwde Hof van Delft 24 november 1652 met Huijch Jansz. (van der Hoeven).
 7. Cornelis (= 610), ondertr. Hof van Delft 16 april 1662 met Marijtje Leenderts van der Hoeve.

1222 Leendert Heymensz. van der Houve, bouwman, wonende bij 't Woudt in Woudharnas, gezworene van Wout, Woutharnasch en Groenevelt (zie bij 1.848), overl. ca. 1655. Hij huwde met
1223 Grietgen Cornelisdr., overl. ca. 1647.
G.A.D., Weesk. Hof van Delft 2, f. 218ff. Afschrift van het test. d.d. 17 juni 1647 van Leendert Heymensz. van der Houve, won. bij 't Wout buiten Delft, en Grietgen Cornelis, ziekelijk.
idem, f. 19ff. De kinderen van Leendert Heijmensz. van der Houve, bouwman, gewoond hebbende in 't ambacht van Woutharnes bij hem verwerkt aan Grietge Cornelisdr., zijn overleden huisvrouw. Afschrift van verklaring d.d. 14 september 1655 waarin Leendert Heijmensz. van der Houve tot voogden over zijn minderjarige kinderen bij Grietge Cornelisdr., zijn overleden huisvrouw en over hun goederen, die zijn van hun moeder en van hun grootmoeder Marijtge Cornelisdr. (= 2.445) hebben geërfd, aanstelt zijn broers Jan Heijmensz. van der Houve (= 1.848), won. opt Wout, Arijen Heijmensz. van der Houve, won. int Zuijteijnde van Delffgaeu onder Absrecht en Cornelis Heijmensz. van der Houve, won. te Wateringe. De akte is verleden in het ambacht Rijswijck ten huize van Huijgh Jansz. van der Houve (= 926).
  Ouders van 611.

1232 Ary Harpertse van der Helm, won. in Zandambacht, overl. voor 26 juni 1666. Hij huwde 1e met Marritje Louwer van der Does; hij huwde 2e met:
1233 Lysbeth Jans van Alenburch. Vermeld als wed. op 26 juni 1666 en verder (zie bij haar ouders).
[brief R. van der Helm, 's-Gravenhage, waarin andere bronnen].
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 1. Harpert (= 616).
 2. Ary (ook: Doe).
 3. Wyve.
 4. Jan.
volgende