Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE XII (deel 1) volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.2112 Jan Gerritsz. Vercroft (Vercrocht), ook Correct, geb. ca. 1573/74, timmerman te Maassluis, overl. na 19 maart 1627. Behalve dat hij timmerman was, trad hij ook op als makelaar in onroerend goed, als zodanig komt hij vaak voor in de rechterlijke en notariële archieven van Maassluis. Bijv. op 2 november 1615 werden hij en Huybert Pietersz. gemachtigd door Reijnier Maertensz. om alle huizen en erven te verhuren of verkopen die Maertensz. in Maassluis bezat. Hij huwde met:
2113 Maertje IJsbrantsdr., geb. verm. Berkel.
[Genealogie Vercroft; Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen, blz. 114-115].
  Kinderen:
 1. Claes (= 1056).
 2. Ariaentgen, huwde Maassluis 12 april 1626 met Aryen Jansz. (Patijn).
 3. Maertje, huwde met Jan Jacobsz., bezemmaker.

2114 Sijmon Jorisz. van Dijck, huwde met:
2115 Maritgen Arentsdr. (Uyttendoorn).
A.R.A., R.A. Maassluis 175).
[inf. P. Flippo].
  Ouders van 1057.

2132? Gerrit Jansz. Hogervorst, op 27 januari 1657 beedigd als schepen van Nieuweveen.
Den 27 January 1657 hebben Gerrit Jansz. Hogervorst en Corn. Prsz. van Leeuwen gedaen den behoorl. eedt in handen van de Schout Conijnenb. als schepenen der heerlicheijt van Nieuweveen (A.R.A., R.A. Nieuweveen 12, laatste blz.).
  Mogelijk vader van 1066.

2138 Krijn Dircks, huwde met:
2139 Neeltgen Jans.
Hun dochter is Aryaantje Krijnen Suyderkerck (= 1069).
[brief K. Reuvens, Lelystad].


2140?=3368 Pieter Leendertsz. Borst, woonde op 1 april 1642 aan de Nieuweveensche wegh in de heerlijkheid Nieuweveen (G.A.D., O.R.A. Vrijenban 15, verkoop).

  Vader van 1070=1684.

2142=3370 Symon Huygensz. van den E(y)nde(n), kleermaker en schepen (gezworene) in de banne van Nootdorp.
[G.N. 1961, 318].
  Vader van 1071=1685.

2256 Alewijn Govertsz., won. Stompwijk, overl. voor 24 maart 1621, huwde ca. 1575 met:
2257 Aeltgen Vrancken (van Leeuwen).
[Hollandse Stam en Naamreeksen I; Pr. II, 320].
  Kinderen:
 1. Pieter
 2. Vranck, geb. ca. 1577
 3. Govert (= 1128).
 4. Oude Cornelis
 5. Jonge Cornelis
 6. Oede
 7. Maritgen

2258 Adriaen Pietersz. Rosenburch, won. in het ambacht Voorschoten, overl. voor 12 februari 1620, huwde met:
2259 Neeltgen Thonisdr.
[Pr. II, 320].
{ouders zie kwst Van Zijl-Van Gaalen}
  Ouders van 1129.

2260 Adriaen Dirk Claesz. van Immerseel, won. Zoeterwoude, overl. voor 26 februari 1630; huwde met:
2261 Ercgen Pietersdr., overl. voor 26 februari 1630.
[Pr. II, 320].
  Ouders van 1130.

2264 Pieter Pietersz. Oude Colijn, volwassen ca. 1600, won. Stompwijk, overl. voor 12 maart 1636; huwde met:
2265 Maertge Claesdr., overl. Stompwijk voor 4 februari 1654.
[Pr. II, 320].
  Ouders van 1132.

2266 Cornelis Adriaensz. Halvemaen, won. Stompwijk, overl. Stompwijk voor 6 februari 1626; huwde met:
2267 Lijsbeth Cornelisdr. (den Ruijter), overl. voor 16 juni 1649.
[Pr. II, 320].
  Ouders van 1133.

2304 Ansem (Anselm, Ansum, Anghsom) Jansz. Spronzen, ged. Naaldwijk (Geref.) 16 oktober 1588 (als Anselmus), hij huurde een huis met een boomgaard in Honselersdijk, overl. voor 10 oktober 1629. Hij huwde Naaldwijk 20 november 1611 met
2305 Machtelt Cornelisdr. van der Meer, wed. van Arent Willemsz. Draijer, zij hertrouwde verm. na 10 oktober 1629 maar voor 25 mei 1639 met Dingenaer Cornelisz.
Ansem is slechts één maal met de toenaam 'Spronzen' aangetroffen, en wel na zijn dood. Op 25 mei 1639 verklaarden de weesmeesters en substituutbaljuw van Monster dat zij een akte hadden gezien, ondertekend door de voogden van Arijen Anghsompsz., zoon van Machtelt Cornelisdr. van der Meer, in echte gewonnen bij wijlen Anghsom Jansz. Machtelt had hierin beloofd dat zij haar zoon, wanneer hij 22 jaar geworden was, ter voldoening van zijn vaders erfdeel 50 carolusguldens te betalen en daarbij een bed met toebehoren of in plaats daarvan nog eens 50 carolusguldens, en tot die tijd zou ze hem onderhouden. Verder verklaarden zij dat Arijen Anghsompsz., ca. 20 jaar oud, dit contract goedgekeurd heeft.
- zie Zuidholl. Stam- en Naamreeksen, blz. 228.
  Kinderen:
 1. Cornelis, ged. Naaldwijk (Geref.) 22 januari 1617, verm. jong overl.
 2. Arijen (Arent) (= 1152), ged. Naaldwijk (Geref.) 5 mei 1619.
 3. Jan, ged. Naaldwijk (Geref.) 4 december 1622, verm. jong overl.

2306 Arij (Arijen) Louwen (Lourijsz.) van Teijlingen, kleermaker, kocht op 2 augustus 1642 de herberg 'Het Gulden Vlies' van Elsgen Corndr. van der Kroegh, wed. van Joris Jans (van Campen) (O.V. 1982, 91), rentmeester van de 'arme cameren goederen' te Monster (Not. Arch. 6035, 10 juni 1663), overl. Monster tussen 14 mei 1664 en 19 december 1667; hij ondertr. 2e Monster 28 januari 1652 met Haasje Jans (test. 4 februari 1669, A.R.A., Not. Arch. 6044, Monster), hij huwde 1e met
2307 Maartje Jacobs, [O.V. 1969, kw. Troost-S.].
  Ouders van 1153.

2310 Cornelis Willemsz. Couck, Coucxs van Maerlevelt of van Marelevelt, onmondig beleend in 1607 als Cornelis Willemsz. Couck (O.V. 1972, 190), vermeld als belending te Ter Heijde op 9 februari 1648 (A.R.A., Weesk. Monster 14, zie 2.340); huwde met
2311 Machtelt Adams van Dijck, beiden overl. voor 28 september 1670 (A.R.A., Not. Arch. 6046, Monster).
  Kinderen (vermeld als erfgenamen op 28 september 1670):
 1. Adam (Aem).
 2. Lijsbet, huwde met Theunis Pouwelsz. van der Cley.
 3. Jannetie, huwde met Jan Gerritsz. Mijnheer.
 4. Maertien (= 1155), huwde met Arij Blasen Vos.

2312 Jan Dirksz. Mostert, geb. ca. 1604, overl. na 7 mei 1662; huwde 2e Vlaardingerambacht 7 oktober 1635 met Ariaentje Jacobsdr.; huwde 1e:
2313 Aechje Cornelisdr.
[O.V. 1981, 19].
  Ouders van 1156.

2318 Cornelis Jacob Garbrantsz. alias Cornelis Jacobsz. Berckhout, geb. naar schatting ca. 1595, boer op Vlaardingerbroek in Vlaardingerambacht, ambachtsbewaarder (1653, 1654) en achtman (1661, 1665) van Vlaardingerambacht, overl. wellicht ald. in 1668; hij huwde met:
2319 Neeltje Cornelisdr., won. te Vlaardingen (1669), begr. ald. in aug. 1671.
[N.L. 1985, 73-75].
  Kinderen:
 1. Jan, won. te Geervliet, huwde Vlaardingen 20 januari 1645 met Neeltje Jans.
 2. Claertje, ondertr. Vlaardingen 22 mei 1649 met Pieter Teunisz. van Vliedt.
 3. Trijntje (= 1159), ondertr. Vlaardingen 29 oktober 1650 met Thijs Cornelisz. Dijcxhoorn.
 4. Cornelis, boer op de Broek, huwde met Maertje Arendsdr. Ackersdijck.
 5. Maertje.
 6. Geertje.
 7. Jacob, huwde 1e Vlaardingerambacht 22 oktober 1659 met Maertje Arents; huwde 2e Vlaardingerambacht 22 januari 1673 met Neeltje Jacobs Verswijck.
 8. Grietje, huwde Vlaardingerambacht 17 januari 1663 met Cornelis Jorisz. Poldervaert.
 9. Maertje, huwde Vlaardingen 29 oktober 1651 met Heijnderick Jedionsz.

2324 Kornelis Klaasz., j.m. van Nieuwkoop, huwde Nieuwkoop 5 februari 1640 met
2325 Neeltge Dircks, j.d. van Nieuwkoop, overl. na 24 november 1667.
  Kinderen:
 1. Klaas (= 1162), ged. (Geref.) Nieuwkoop 27 december 1643 (Jacob Klaasz., Jacob Dircksz., Annetge Klaasz.)
 2. Dirck, ged. (Geref.) Nieuwkoop 3 december 1651 (Jacob Dircksz., Dirck Sijmonsz., Grietge Dircksd.)

2326 Jan Jansz. (van) Erckelens, j.m. van Nieuwkoop, huwde (als Jan Jansz. Erck) Nieuwkoop 24 november 1641 met
2327 Jannetje Lamberts, j.d. van Nieuwkoop.
  Kinderen:
 1. Emmetge, ged. (Geref.) Nieuwkoop 5 oktober 1642 (Willem Janse, Willemtje Jans, Annetge Sijmons).
 2. Geertge, ged. (Geref.) Nieuwkoop 17 maart 1644 (Jan Jansz. Erckelens, Trijntge Jansdr.).
 3. Jan, ged. (Geref.) Nieuwkoop 10 september 1645 (Harmen en Kornelis Heijndricksz.), hij huwde met Aeltge Cornelis Swanenburg.
 4. Heyndrick, ged. (Geref.) Nieuwkoop 17 november 1647 (Heijndrick en Annetge Lamberts, Kornelis Heyndricksz.), hij huwde met Aerjaentie Pieters van Waerder.

2340=2348? Arijen Arijensz. Joncker, geb. ca. 1608, ouderling van de kerk in Ter Heyde, overl. na 27 november 1686; huwde met:
2341=2349? Leuntien Wouters Vinck, geb. ca. 1609, doopgetuige in 1677, overl. na 27 november 1686.
27 november 1686 verklaring van Gerrit Arijens Joncker, oud ca. 86 jaar, Arijen Arijens Joncker, oud ouderling van de kerk Ter Heyde, oud ca. 78 jaar, en Leuntjen Wouters Vinck, huisvrouw van voorn. Arijen Joncker, oud ca. 77 jaar. Genoemd wordt o.a. Wouter Cornelisse Vinck (A.R.A., Not. Arch. 6051, Monster).
  Mogelijk ouders van 1170=1174.

2342=2350 Arij (Arent) Cornelisz. (Van) de Graef), geb. Delfshaven, huwde als wedr. Monster 2 april 1651 met Machtelt Harmans. Hij huwde 1e:
2343=2351 Ariaantje Jacobsdr.
Op 2 juni 1668 verkochten Olivier Arents Joncker, als getrouwd hebbende Josijntie Arentsdr. de Graeff, vervangende voor Jacob Arentsz. de Graeff voor de ene helft; Frederik Huijgen Schipper als getrouwd hebbende Petronella Harmens Crijsman, vervangende Jan Harmensz. Crijsman en Meijnsie Harmens, wed. van Cent Centsz., benevens baljuw en weesmannen van de hlh. Monster en Polanen als oppervoogden van de onmondige weeskinderen van Engel Harmensz. Crijsman en Gertien Hendricxdr., en van Maddaleena Harmense, weduwe van Simon Prs. Cooningh; te zamen kinderen en erfgenamen van Arij Cornelisz. de Graeff en Machtelt Harmens Crijsman, in haar leven echtelieden en beiden overleden op den dorpe van der Heijde; aan Claes Jansz. van Leeuwen en dat volgens een contract dat Arij Cornelisz. de Graeff en koper voor notaris Jacob de Jongh op 30 maart 1666 gepasseerd, een gedeelte van zeker huis en erf in Ter Heijde (A.R.A., Recht. Arch. Monster 28, f. 37v-38v).
  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Josijntje (= 1171 = 1175).
 2. Jacob.

2352 Henrick Claesz. Storm, won. Ter Heijde, overl. voor 24 april 1636; huwde met
2353 Trijntge Cornelisdr.
Broers van de vader zijn: Jan Claesz. Boon en Daniel Claesz. Storm.
Broers van de moeder zijn Jan en Thonis Cornelisz.
  Kinderen (A.R.A., Weesk. Monster 14, inventaris d.d. 24 april 1636):
 1. Claes (= 1176), geb. ca. 1626.
 2. Marritge of Ariaentge, geb. ca. 1633.

2364 Cornelis Corsz. Hogenraet, ca. 1648 herbergier in 'Het Wapen van Rotterdam' in Ter Heijde (De Ridder, Uit de Geschiedenis v.h. Westland, blz. 70), overl. voor 8 mei 1676; huwde met
2365 Baertje Ariens van Rijs, overl. tussen 2 december 1676 en 26 juni 1691; zij huwde 2e met Cornelis Danielsz. Coninck.
3 september 1656 verklaring van Jan Stalleman en Baertge Ariens, huisvrouw van Corns. Corsz. Hogenraet, wonende op den dorpe van der Heijde in 't Westlant gelegen (G.A.G., Not. Arch. 252, f. 431).
8 mei 1676 Akte van Uitkoop. Baertgen Arijens, wed. van Cornelis Corsen Hoogenraet ter Heyde enerzijds, en Cors Cornelisse Hoogenraedt, zoon van de voorn. Cornelis Corsen, oud 26 jaren, mitsgaders Leendert Zieren van der Bij als weesmeester van Monster en Ter Heij, voogd naast de andere weesmeesters van Neeltje Cornelis, oud 24 jaren, Cornelis Cornelisse oud 22 jaren, Arijen Cornelissen oud 18 jaren, hier allen present, en Pieter Cornelisse oud 16 jaren, nagelaten weeskinderen van Cornelis Corsen Hoogenraedt, bij de voorsz. Baertgen geprocureerd, anderzijds. Baertje en Cors ondertekenen met huismerk (A.R.A. Weesk. Monster 14).
Op 26 juni 1691 Cors Corn., Cornelis Corn. en Pieter Corn. Hogenraed, mitsgaders Bastiaen Arentse Storm als in huwelijk hebbende Neeltje Corn. Hogenraed. kinderen en erfgenamen van Baertje Arents van Rijs, laatst wed. van Cornelis Danielsz. Coninck, verkochten aan Joost Jacobsz. Schoof en Maertje Dircx, echtelieden, een zeker huis en stallinge, staande in het dorp Ter Heijde, genaamd 'de herberge het Wapen van Rotterdam', belend O de 's Heerenwegt, W en N de grafelijkheid en Z Teunis Jansz. Koen, voor 948 car. gld. (A.R.A., R.A. Monster 30, f. 94v-95).
  Kinderen:
 1. Cors (= 1182), geb. ca. 1650.
 2. Neeltje, geb. ca. 1652; huwde voor 26 juni 1691 met Bastiaen Arentse Storm.
 3. Cornelis, geb. ca. 1654.
 4. Arijen, geb. ca. 1656, verm. zonder nakomelingen overleden voor 26 juni 1691.
 5. Pieter, geb. ca. 1660

2392 Cornelis Mattheeusz. Schoth, assisteert zijn zoon (= 1196) bij diens huwelijk in 1655.


2436? Mees Meesz. Noordervliet, overl. voor 1636; huwde met
2437+? Maritge Maertens van der Gaech, overl. voor 27 november 1631.
[Pr. II, 121].

  Mogelijk ouders van 1218.

2438 Sier Leendertsz. van Kleyweg (van Cleijwecht), bouwman aan de Oostgaag onder Maasland; hij huwde voor 5 oktober 1634 met
2439 Adriana Adriaansdr. (Schraeffwech).
Sier Leendertsz. van Kleyweg en Adriana Adriaansdr. testeerden 5 oktober 1634 (G.A.D., Not. Arch. 1666, f. 437), waarbij Cornelis Adriaensz. Schraeffwech als oom van Adriana Adriaansdr. vermeld wordt. Op 26 april 1663 voegde Sijer Leendertsz. van Cleijwecht, bouwman aan de Oostgaech een codicil toe aan zijn testament, erfgename wordt Ariaentje Cornelisdr., dochter van zal. Maritge Sieren van Cleijwecht.
Cornelis Adriaensz. 's Graafweg alias Bouwman, vermeld in Pr. II, 137.
  Ouders van 1219.

2444=3696 Heyman Jacobsz., won. bij het dorp 't Woudt in Woudharnasch, leenman van de Binckhorst op 20 maart 1633 als erfgenaam van Cornelis Lenaertsz. (= 4890) [O.V. 1971, 247-248], overl. voor 29 april 1643; hij huwde met
2445=3697 Marijtge Cornelisdr., in haar naam is haar broer Lenert Cornelisz. leenvolger [vgl. O.V. 1980, 488-489]; zij huwde 2e met Joris Crijnsz. (van der Putten?) [O.V. 1979, 292), bleker in het ambacht van Naaldwijk.
Lenen van de Binckhorst (O.V. 1971, 247-248):
20 maart 1633 Heyman Jacobsz. als erfgenaam van Cornelis Lenaertsz., mede erfgenaam is Lenardt Cornelisz.
29 april 1643 Maritge Cornelisdr., zoon (moet zijn: broer, zie O.V. 1980, 488-489) Lendert Cornelisz. bij dode van haar man Heytman Jacobsz.
9 maart 1647 Jan Heymansz. van der Hoeve bij dode van zijn moeder Maertge Cornelisdr.
Heymen Jacobsz. en Marytgen Cornelisdr., won. omtrent het dorp van 't Wout in Woutharnasch testeerden 18 maart 1639, zij hebben dan negen kinderen waarvan er vijf reeds zijn gehuwd (G.A.D., Not. Arch. 1849, nr. 338), Maritgen Cornelisdr. testeerde als weduwe 18 februari 1644 (G.A.D., idem nr. 433), haar boedelscheiding 7 maart 1646 (G.A.D., Not. Arch. 1862, nr. 2105).
  Kinderen (zie ook O.V. 1979, 238 en 292):
 1. Jan Heymansz. van der Hoeve (= 1848), op 9 maart 1647 leenvolger van het leen van de Binckhorst, huwde met Maritgen Huijgen de Bloys.
 2. Betje, huwde met Dirck Jacobsz. Leckerkerck.
 3. Lenert Heymensz. van der Houve (= 1222), huwde met Grietgen Cornelisdr.
 4. Aechje, huwde met Frans Philips (van der Meer).
 5. Marijtge, huwde met Cornelis Jacobsz. (van Velde).
 6. Jaepje, huwde met Jan Dircxz. den Dubbelden.
 7. Aryen, won. in het Zuideinde van Delfgauw, overl. voor 5 april 1709, huwde met Geertje Arendse Ruygrok, zij testeerde 5 april 1709 (G.A.D., Not. Arch. 2690, f. 27).
 8. Willem.
 9. Cornelis, woonde in 1655 te Wateringen.

2464 Harpert (Danielsz.) van der Helm.
[telef. inf. R. van der Helm, 's-Gravenhage].
  Vader van 1232.

2466 Jan Jaspersz. van Alenburgh, won. te 's-Gravenzande, huwde met:
2467 Aegie Crijne van Aerdenhout.
Zij testeerden 5 september 1669; boedelrekening 14 juni 1672 (A.R.A., R.A. Zandambacht 11).
[brief R. van der Helm, 's-Gravenhage].
  Kinderen:
 1. Maertie, huwde met Jacob Willemsz. Bom.
 2. Ariaentie, huwde met Pauwels Jans Reijgersberch.
 3. Soetie, huwde met Jacob Lodewijks Buytevest.
 4. Lysbeth (= 1233), huwde met Ary Harpertz. van der Helm.

2608 Crijn Cornelisse Hillebrants, Glimmerveen III.1, geb. ca. 1587, overl. tussen 23 mei 1650 en 31 december 1652. Hield zich bezig met turfwinning. Hij kocht, bezat en verkocht 'flotterlant' en 'slachturfflant'. Schepen van Zoetermeer, 1639-40. Hij huwde met:
2609 Annetgie Adriaensdr.
  Ouders van 1304
.
2624 Harman Jansz., wonend te Delfgauw, overl. ca. 1641; hij huwde 2e met Marijtgen Jansdr., hij huwde 1e met
2625 Grietgen Florisdr.
Op 21 januari 1642 verkochten Jan Florisz. won. te Ouderschije voor hemzelf voor de helft; Euff Claesz. te Ouderschij als getr. hebb. Marijtgen Harmensdr., Floris Harmansz. te Delffgaeu, Adryaen Harmansz. te Schipluijde, meerderj. voorkinderen, mitsgaders Dirck Adriaensz. Vermeer en Adriaen Dircxsz. Vermeer beiden te Pijnacker, vervangende Lendert Crijnsz. van der Burch, omen, neven en voogden van Jacob, Annitge, Pieter, Cornelis en Neeltgen Harmensdr., alle minderj. voorkinderen van Harman Jansz., in zijn leven gewoond hebbende te Delfgaeu en gewonnen bij Grietgen Florisdr. zijn eerste huisvrouw, als erfgenamen van hun vader voor de andere helft (zie ook aktes 17 december 1641 en 19 januari 1642 voor schepenen van Hof van Delft) in het openbaar aan Euwout van der Dussen , oud burgem. van Delft, 8 morgen patrimoniaal land onder Vrijenban te Delfgaeu met niemand gemeen, belend O de Delffgaeuse wech, Z. de erfgen. van mr. Michiel Mierevelt en de erfgen. van Claes Jorisz. c.s., W de koper en verdere erfgen. van Pieter Willemsz. van der Houff en N de erfgen. van Jacob Pouwelsz. de Loose, alleen belast met een jaarl. tijns volgens openbare akte d.d. 5 mei 1616, voor 10.072 car.gld. (1259 gld. per mogen) (G.A.D., O.R.A. Vrijenban 15, f. 87v-89).
Op 26 april 1643 uitkoop van de boedel van Christijntge Harmansdr. tussen Marijtgen Jansdr., wed. van Harman Jansz. gew. hebb. te Delffgaeuw, geass. met de secr. van Hof van Delft als gekoren voogd enerzijds, en Euff Claesz. te Ouderschije, als getr. hebb. Marijtge Harmansdr., Floris Harmans te Delffgaeuw, Adriaen Harmans te Schipluyde, meerderj., mitsgaders Dirck Adriaensz. Vermeer, Adriaen Dircxsz. Vermeer, beiden te Pijnacker, vervangende Leendert Adriaensz. Overgaeuw, omen, neven en voogden van vaderszijde, en Jan Florisz. oom van moederszijde van Jacob, Annetge, Pieter, Cornelis en Neeltgen Harmansdr., minderj., alle voorkinderen van Harman Jansz. bij Grietge Floris zijn eerste huisvrouw, voor 8/13 part erfgen. van Christijntge Harmansdr., dochter van Harman Jansz., gewonnen bij de voors. Marijtge Jansdr. anderzijds (G.A.D., Weesk. Hof van Delft 1, f. 119 e.v.).
Op 26 maart 1645 idem van Neeltgen Harmansdr. (nu echter Floris Harmensz. te Vlaerdingen, Aryen Harmens te Schipluyden en Jacob Harmensz. te Rotterdam).
(Jan Florisse huwde Overschie 27 november 1633 met Annetgen Joosten, wed. van Jan Florise Scheepmaker).
  Kinderen (uit bovenstaande akten):
 1. Marijtgen, huwde met Euff Claesz., te Ouderschije (Overschie).
 2. Floris, won. in 1643 te Delfgauw en in 1645 te Vlaardingen.
 3. Adryaen (= 1312), geb. voor 1617, won. te Schipluiden.
 4. Jacob, geb. ca. 1617-1620, won. te Rotterdam.
 5. Annitge, geb. na 1620.
 6. Pieter.
 7. Cornelis.
 8. Neeltge, overl. ca. 1645.
  Uit tweede huwelijk:
 9. Christijntgen, overl. ca. 1643.

2640 Claes Vranckensz. Romeijn, huwde met
2641 Aryaentge.
In 1623 het echtpaar met acht kinderen vermeld te Berkel (Familiegeld).
  Kinderen:
 1. Jannetge, ged. (Geref.) Berkel 31 mei 1598 (Lenaert Vranc, Maritge Vrancken).
 2. Vranc (= 1320), ged. (Geref.) Berkel 20 oktober 1602.

2644=3212 Jan Pietersz. of Jan Pieter Stevensz., overl. voor 2 juni 1656, huwde met
2645=3213 Maritge Arents, overl. na 2 juni 1656 (Maertje Ariens weduwe is get. bij doop).
Met uitzondering van Claes huwden alle kinderen R.K. en lieten hun kinderen R.K. dopen, waarbij zij bij elkaars kinderen getuigen zijn (met uitzondering van Claes). Maertje Arents (Ariens) 'avia' (grootmoeder) is get. bij kinderen van Arij sr. en Steven. Gezien het voorkomen van de naam Rijsseltje/Rachel als dochter van Claes Jansz. Berckel en in deze familie is het wrslk. dat hij de in 1611 geboren Claes is.
'Jan Pieter Stevensz., sijn huysvrou, vijff kinderen, een knecht en meyt' vermeld te Berkel in 1623 (fam. geld).
  Kinderen Ned. Geref. gedoopt te Berkel:
 1. Adryaen (Arij) Jansz. den Ouwe (ook: Arie Jansz. Pier Stevensz.), ged. (Geref.) Berkel 5 november 1606 (Aelbrecht Arentsz.), huwde Berkel 19 september 1632 met Ariaentje Huybrechts. Kinderen met familienaam 'de Leede'.
 2. Reijsseltje, ged. (Geref.) Berkel 25 januari 1609.
 3. Claes Jansz. (van) Berckel (= 1322=1606), ged. (Geref.) Berkel 15 mei 1611.
 4. Neeltge, ged. (Geref.) Berkel 9 november 1614, zij huwde mog. Berkel 20 juli 1631 met Arij Davidsz. Coornwinder.
 5. Arij (de Jonge), huwde Berkel 29 april 1637 met Neeltje Teunis.
 6. Steven, huwde Berkel mei 1641 met Neeltje Jans Huygen.

2646=3214 Cornelis Arentsz. Droogh, huwde met:
2647=3215 Maertje Leendertsdr.
[Pr. VII, 54].
  Ouders van 1323=1607.

2648=3780 Huych Thonisz. Ruychrock , vermeld in 1613.
[O.V. 279].
  Vader van 1324=1890.

2672 Arent Arentsen Lantman, won. in Mathenesse buiten de Overschiese Poort van Schiedam, overl. tussen 4 mei 1665 (G.A.S., Not. Arch. 754, f. 77, vermeld in inventaris van nagelaten goederen) en 24 januari 1670; hij huwde Schiedam 30 april 1628 (geass. met Corn. Arents, zijn broer) met
2673 Ariaentge Cornelis, j.d. geb. van den Berch, lest gewoont hebbende in de Ketel, geass. met Ceeltge Jans, haar nicht, overl. na 24 januari 1670.
Op 20 maart 1665 wordt Arent Arentsz. Lantman, won. buiten de Overschiese poort in Matenes, genoemd in een inventaris van nagelaten goederen van Maertgen Claes, in leven huisvrouw van Dirck Arijensz. Ouwerkerck (G.A.S., Not. Arch. 754, f. 77).
Arent Ariens Landtman en Ariaentje Cornelis testeerden 4 mei 1665 (G.A.S., Not. Arch. 778, f. 559). Aryaentje Cornelis, wed. van Arent Arents Lantman vermeld met haar zoon Arent Arents Lantman op 24 januari 1670. Op 22 juni 1695 vermeld Arent Arents Landman, in leven gehuwd geweest met Ariaentje Cornelis.
  Kinderen:
 1. Arent (= 1336).
 2. Joannes, ged. (R.K.) Schiedam 1 augustus 1654 (Heijltie Arents).

2684 Jacob van Gesel, ged. Schiedam (Geref.) 22 mei 1613, luitenant van de schutterij van Schiedam in 1660 (G.A.S., Not. Arch. 760, f. 975), begr. Schiedam 28 november 1701; hij huwde 2e met Jannetge Claes (huw. voorw. 1 november 1667, G.A.S., Not Arch. 773, f. 657); hij huwde 1e Schiedam 6 januari 1638 (geass. met Maria Brasser, zijn moeder, en de heer Willem Brasser, burgemeester, zijn oom) met
2685 Immetje Jans.
22 mei 1665 Jacob van Gesel, wedr. van Immetjen Jans enerzijds, Maria Veen, Gover van Gesel en Catharina van Gesel meerderj., Johanis, Cornelis, Maria, Jannetje en Immetgen van Gesel minderj. kinderen van voorn. Immetje Jans, allen wonend binnen Schiedam, anderzijds, verklaring m.b.t. het testament van Immetje Jans bij not. Kouwenhoven van 6 maart 1658 (G.A.S., Not. Arch. 762, f. 85).
  Kinderen (vader: Jacob Gesel 1, Jacob/Jacop van Gesel 2-12; moeder Jannetje Jans 6, Emmetie Jans 8, verder niet genoemd):
 1. Trijntgen (Catharina), ged. (Geref.) Schiedam 27 maart 1638 (Jan Roem, Martgen Jans, Neltgen).
 2. Goevert, ged. (Geref.) Schiedam 21 augustus 1639 (Cornelis Eewitse, Maertge Cornelis, Maertge van Gesel), jong overl.
 3. Govert, ged. (Geref.) Schiedam 17 maart 1641 (?) en
 4. Maertge, ged. (Geref.) Schiedam 17 maart 1641, jong overl.
 5. Marije, ged. (Geref.) Schiedam 18 augustus 1641 (Johannes van Gesel, Maertge Cornelis, Aergentge van Gesel), jong overl.
 6. Johannis (= 1342), ged. (Geref.) Schiedam 1 oktober 1642 (Jacob Vosmaer, Willemtge van Gesel, Maertge Cornelis).
 7. Cornelis, ged. (Geref.) Schiedam 28 oktober 1644 (Cornelis Cornelisz., Johan van Gesel, Martge Cornelis, Grietge van Gesel).
 8. Jacob, ged. (Geref.) Schiedam 6 maart 1647 (Burg. Willem Brasser, Wilhelmpie Oosterbaen, Maertie Willems), jong overl.
 9. Maria, ged. (Geref.) Schiedam 6 maart 1647 (Daniel Oosterbaen, Jannetien van Gesel, Ariaentien van Gesel).
 10. Jannetien, ged. (Geref.) Schiedam 6 mei 1648 (Willem Brasser, Willempien van Gesel, Jannetien van Gesel), jong overl.
 11. Jannetgen, ged. (Geref.) Schiedam 8 december 1649 (Johan van Gesel, Willemtje en Jannetje van Gesel).
 12. Imetien, ged. (Geref.) Schiedam 24 februari 1651 (Daniel Oosterbaen, Willempien van Gesel, Grietie van Gesel)

2686 Harmen Jansz. van Diemen, geb. Lichtenvoorde, begr. Schiedam 16 juli 1666; huwde Schiedam 11 april 1649 (geass. met Jan Heijndricxsz. de Wijs, zijn meester) met
2687 Maertgen Heijndricx Groeije(n), j.d. van Schiedam, geass. met Aertje Gerrits, goede bekende.
Op 22 maart 1649 te Schiedam huwelijkse voorwaarden van Harmen Jansz. van Diemen, geassisteerd met Jan Heijndricxsz. de Wijs, raad en vroedschap van Schiedam, zijn meester, en Maertgen Heijndricx Groeijen, geass. met Isaac Jansz. van Sticht en Vranck Joosten van Rijt, haar gekoren voogden in dezen (G.A.S., Not. Arch. 758, f. 81).
Maertgen Heijnderycksdr. Groeye, huisvrouw van Harmen Jansz. van Diemen, testeerde 30 maart 1662, haar man erft 500 gld., universeel erfgenamen zijn haar oudste dochter Margrieta Heijnderijcks Kaen, huisvrouw van Joris Louwerisz. Sprongh en haar dochter Janneken Harmens van Diemen (G.A.S., Not. Arch. 753, f. 501).
Op 12 maart 1674 maakte Maertgen Heijndricxz. Groeije, wed. van Harmen Jansz. van Diemen, wonend binnen Schiedam opnieuw een testament, erfgen. zijn haar dochters Margarieta Heijndricxs Krane, huisvrouw van Joris van der Sprongh en Janneken Harmens van Diemen, huisvrouw van Johannes van Gesel (G.A.S., Not. Arch. 764, f. 519).
  Dochter:
 1. Janneken (= 1343).

2850=2866 Eeuwout N.N.
Op 31 december 1685 testeerde Claasjen Euwoutsz., laatst weduwe van Abraham Harmansz. Smoor, won. te Delfshaven, en benoemt als erfgenamen Magtelt Reine Staelwijck en bij haar vooroverlijden haar man Cornelis Jacobsz. Peint het huis en erf waarop zij test. woont, aan de O.Z. van de Delffsche Schie op Delfshaven, belend Z Gerrit van Noije en N Annetje Jansz. wed. van wijlen de Gieter en zij zal het moeten aannemen voor een som van 200 gld; verder zijn de erfgenamen haar broer en zusters 1) Arij Cornelisz. Barreman, nagelaten zoon van Maertje Euwoutsz. voor 1/5; 2) de kinderen, kindskinderen of overige afstammelingen van Neeltje Euwouts voor 2/5; 3) idem van Claes Euwoutsz. voor 1/5 en 4) idem van Jannetje Euwouts voor 1/5. Zij stelde tot eventuele voogden over minderjarige erfgenamen aan Pieter Reine Staelwijck en Stoffel Abrahmse de Wilde, beiden won. op Delfshaven (G.A.R., Not. Arch. 3856, nr. 196).
  Kinderen:
 1. Claasjen, overl. na 31 december 1685, huwde met Abraham Harmansz. Smoor.
 2. Maertje, overl. voor 31 december 1685, huwde met Cornelis N.N. Barreman.
 3. Neeltje (= 1425=1433), huwde met Reijn Pietersz. Haar kinderen zijn o.m. de vermelde Magtelt en Pieter Reine Staelwijck.
 4. Claes.
 5. Jannetje.

3024 Ott Gijsberss. Pieck, vermeld sedert 25 oktober 1572, in 1571 was hij 'gestalter maenneijeser des gemeyn veltverschot', secretaris van het ambt van Beesd en Rhenoy, overl. tussen 5 januari 1621 en 18 mei 1623.
[Van Klaveren 1916, blz. 9-10, nr. III.2; G.N. 635, nr. 27/224].
  Kinderen:
 1. Jan (= 1512).
 2. Gijsbert, in 1623 secretaris van Rumpt, overl. voor 8 mei 1657, huwde met Mayken Briennes, overl. na 15 juli 1661.
 3. Judith, huwde voor 18 mei 1623 met Goossen Mercelis.
 4. Grietje, verm. ongehuwd overl. voor 1661
 5. N.N., overl. na nov. 1661, huwde met Jan Janss. te Culemborg
volgende