Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE XIII volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.4224 Gerrit Jansz. Vercroft, betaalde op 28 september 1576 pioniersgeld in Kethel, in 1583 had hij daar een boomgaard in pacht, die aan de heren van Wassenaar behoorde. Hij leende op 1 november 1590 land in Maasland, welk land hij op 31 december 1610 overdroeg aan Adriaen Claesz. Jongetrapper. Zijn huis te Maasland verkocht hij op 5 november 1611 aan Adriaen Claesz. Trapper in Zuyt Maeslant, verm. dezelfde persoon als Adriaen Claesz. Jongetrapper. Daarop ging hij te Schiedam bij de Vlaardingerpoort wonen, na de dood van zijn eerste vrouw woonde hij in de Wagenstraat in Maassluis. Op 15 november 1617 kocht hij van zijn stiefzoon Baerthout Jansz. een nieuw gebouwd huis in de Molenstraat te Monster. Overl. Monster kort voor 8 januari 1624. Hij huwde 2e Maassluis mei 1615 met Maritge Pietersdr., wed. van Jan Barthoutsz. Hij huwde 1e ca. 1568 met
4225 Lijsbeth Claasdr., overl. Schiedam tussen 22 november 1613 en 22 maart 1614.
Zie genealogie Vercroft.
  Kinderen uit het eerste huwelijk:
 1. Claes, geb. ca. 1569/70, overl. voor 8 januari 1624, doofstom.
 2. Jan (= 2112).
 3. Reijm(pgen), overl. na 26 september 1629, huwde met Adriaen Adriaensz. Breur te Maaslandsluis, overl. voor 10 april 1628.
 4. Neeltgen, overl. na 11 mei 1640, huwde met Claes Eeuwoutsz. Marckenburch, overl. Vlaardingen voor 22 november 1625.
 5. Maritgen, huwde met Cornelis Pleunsz. Olymans.
 6. Leentgen, geb. ca. 1587/88, overl. voor 8 januari 1624, huwde met Cornelis Lenertsz. Schaep.
 7. Jacob, geb. ca. 1591/92, verm. woonde hij te Brielle en overl. na 7 mei 1652.
 8. Adriaen, kocht 1 mei 1624 een losrente als zwager van Cornelis Pleuns Olymans.
 9. Annitge, huwde Schiedam 22 november 1613 met Gerrit Jansz. (de Soon), geb. ca. 1592, bouwman aan de Westgaag te Maasland.

4226 IJsbrant Huygensz., won. te Berkel, huwde met:
4227 Maritgen Jansdr.
[inf. P. Flippo]
  Kinderen (uit A.R.A., R.A. Berkel 119, 23 augustus 1620, en G.A.D., Not. Arch. 1539, nr. 9, 9 februari 1605):
 1. Belytgen IJsbrantsdr., huwde met Bonefaes Pietersz. op Schieveen.
 2. Marytgen IJsbrantsdr. (= 2113), huwde met Jan Gerritsz. Vercroft.
 3. Huych IJsbrantsz.

4284=6740 Huygh Goris, huwde met
4285=6741 Maertge Cornelis.
Huygh Goris heeft wellicht een broer Vop Goris, diens dochter Ariaentgen Foppen van den Ende (ged. Nootdorp 7 augustus 1605, overl. id. voor 12 september 1678) huwde met Cornelis van Baersenburgh, secretaris van Nootdorp.
[G.N. 1961, blz. 318]
  Kinderen:
 1. Symon Huygensz. van den E(y)nde(n) (= 2142=3370).
 2. Cornelis Huygensz., ged. Nootdorp 10 april 1594, vermeld in 1657 als Cornelis Hugensz. van den Ende.

4512 Govert (Huijgensz.).
[Stamreeks van J.A.G. van der Meer, van Halewijnlaan 57, Voorburg)
  Kinderen:
 1. Alewijn Goversz. (= 2256).
 2. Jan Goversz., geb. ca. 1537, won. aan de Leidschendam, schepen van Stompwijk 1605-1608 (A.R.A., R.A. Stomwpijk 102, f. 3), overl. kort na 1623; huwde Stompwijk 25 november 1613 (idem) met Machtelt Jansdr.
 3. Maritge Goversdr., overl. na 10 mei 1637, huwde Stompwijk febr. 1610 met Pieter Gerritsz. (Bosch), overl. voor maart 1623, zoon van Gerrit Cornelisz. (Bosch) en Neeltgen Pietersdr. Sterre.
 4. Lendert Goversz., won. Leidschendam, overl. na 17 maart 1637, huwde 1e met Elisabeth Jansdr, overl. voor mei 1612, zij huwde 1e met Pieter Pietersz. Colijn; hij huwde 2e Stompwijk 25 november 1613 met Aefgen Lendertsdr. Koy, overl. voor 1637, zij huwde 1e met Jan Vranckenz.
 5. Symon Goversz., overl. voor febr. 1626, huwde Zoeterwoude 1604 met Trintgen Gerritsdr., overl. voor 1623.

4520 Dirck Claesz., huwde met:
4521 Fijtgen Willemsdr.
[Pr. II, 321].
  Hun zoon is Adriaen Dirk Claesz. van Immerseel (= 2260).

4522 Pieter Joosten, ambachtsbewaarder van Zoeterwoude.
[Pr. II, 321].
  Vader van 2261.

4528 Pieter Claesz. Colijn.
[Pr. II, 321].
  Vader van 2264.

4530+ Claes Neel Jorisz., ca. 1600 won. te Stompwijk.
[Pr. II, 321].
  Vader van 2265.

4532 Adriaen Korssen, won. Stompwijk, betaalde 10de penning 3 oktober 1558.
[Pr. II, 321].
  Vader van 2266.

4608 Jan Aertsz. (Arentsz., in 1586 vermeld als tegenwoordig wonende in Naaldwijkerbroek in de ban van Wateringen, begr. Naaldwijk 15 april 1620. Hij huwde (als Jan Aertsz. in Naeltwijckerbroeck) Naaldwijk 5 februari 1575 met:
4609 Marritgen Amsemsdr., overl. 12 april 1597. Haar grafsteen is ingemetseld in de muur van het Westlands Streekmuseum te Naaldwijk: 'Hier leijt begraven Martgen Anssems dochter die huisvrou van Jan Aertsz starf den 12 april anno 1597.'
[Zie Zuidholl. Stam- en Naamreeksen, blz. 227-228).
  Kinderen:
 1. Cornelis Jansz. Spronse, woonde ca. 1620 te Honselersdijk en gebruikte diverse percelen land tussen de Mariëndijk en (Middel-)Broekweg bij Honselersdijk.
 2. Agata, ged. (Geref.) Naaldwijk (Geref.) 7 april 1585.
 3. Ansem (= 2304), ged. (Geref. Naaldwijk) 16 oktober 1588.

4610 Cornelis Adriaensz. van der Meer, huwde met
4611 Anna Jansdr.
Op 10 oktober 1629 verkocht hun dochter Machtelt (= 2305) als erfgename hun huis (A.R.A., R.A. Naaldwijk 10, f. 5).


4620 Willem Pietersz. Couck.
[O.V. 1972, 190].

  Vader van 2310.

4624 Dirck Symonsz. Mostert, schepen van Zouteveen (1605 en 1607), kocht op 10 mei 1595 een hofstede bij de Capelle in Zouteveen, leende 31 maart 1606 5 morgen land te Zouteveen, overl. voor 4 mei 1612; hij huwde 1e met Neeltje Ariens, wed., overl. voor 9 maart 1602; hij huwde 2e:
4625 Geertje Willemsdr. (Zuijderent), op 24 mei 1613 leenvolger, zij huwde 2e met Pieter Pouwelsz., die als wedr. op 28 maart 1627 volgt.
5 morgen leenland te Zouteveen van de Hofstad Raephorst (O.V. 1976, 36-37), in O.V. toegelicht a.d.h. van enkele aktes uit het Protocol van Spaland:
31 maart 1606 Dirck Symonsz. te Zouteveen na overdracht door Burchart Pietersz.
24 mei 1613 Geertge Willems.
28 maart 1627 Pieter Pouwelsz. als wedr. van Geertge Willems.
8 maart 1648 Trijntje Arentds als wed. van Pieter Pouwelsz.
29 april 1662 Ds. Abraham Swalmius.
Neeltje Ariens had uit eerste huwelijk twee kinderen, t.w. Lijsbeth Symonsdr. (geb. ca. 1582) en Jan Symonsz. (geb. ca. 1584).
Het echtpaar vormt onderdeel van een zgn. huwelijksketen van tenminste zes personen en zes huwelijken:
Symon N.N. x Neeltje Ariensdr. (+ in 1602)
               x Dirck Symonsz. Mostert
                  Geertge Willemsdr.
                   x (1613) Pieter Pouwelsz. (+ in 1659)
                     x Trijntge Arijensdr.
[O.V. 1981, 20]
  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Symon, geb. ca. 1588.
 2. Adriaen, geb. ca. 1590.
  Kinderenuit tweede huwelijk:
 3. Claes, geb. ca. 1603.
 4. Willem, idem (tweeling).
 5. Jan (= 2324), geb. ca. 1606.
 6. Dirck, geb. ca. 1609.
 7. Dirck, geb. ca. 1612.

4636 Jacob Garbrantsz. (Gar(r)ebrantsz., Gerrebrantsz.), geb. mogelijk ca. 1560, in 1621 wedr. won. in Vlaardingerambacht, boer op de woning van Gerrit Jansz. Delff in de Zuidbuurt in Vlaardingerambacht (1612-1621), huwde 1e naar schatting ca. 1585/90 met N.N.; huwde 2e Vlaardingerambacht 12 juli 1621 met Maritgen Isbrantsdr., wed. wonende te Vlaardingen.
[N.L. 1985, kol 71-73].
  Kinderen:
 1. Pieter Jacob Garbrantsz. alias Pieter Jacobsz. Berckhout, geb. ca. 1590.
 2. Claes Jacob Garbrandtsz. alias Claes Jacobsz. Berckhout, geb. ca. 1595.
 3. Cornelis Jacob Garbrantsz. alias Cornelis Jacobsz. Berckhout (= 2318).

4652 Jan Jansz. van Erckelens (Arckelens), huwde met
4653 Lijsbet Jans.
  Kinderen:
 1. Jan (= 2326).
 2. Willem, ged. (Geref.) Nieuwkoop 26 december 1621 (Adriaen Cornelisz.).
 3. Willem, ged. (Geref.) Nieuwkoop 19 maart 1623 (Nelletje Jacobs).

4874 Maerten Dircks, overl. voor 24 oktober 1588, huwde met:
4875 Annetje Joris, overl. na 10 februari 1637, zij huwde 1e met Allert N.N., zij huwde 3e met Arent Doens van der Hoeff.
[Pr. II, 137].
  Dochter:

  Maritge Maertens van der Gaech (= 2437).

4890=7394 Cornelis Lenertsz., won. op 't Woudt, leende 5 januari 1587 4 morgen land onder 't Woudt (O.V. 1971, nr. 202), welk land op 20 maart 1633 gehouden wordt door Heyman Jacobsz. (= 2.444) als erfgenaam van Cornelis Lenaertsz. met als mede-erfgenaam Lenardt Cornelisz.; gezworene van Woudharnasch, Groeneveld en Sint Aachtenrecht (O.V. 284, blz. 238), huwde voor 18 mei 1591 met
4891=7395 Marijtgen Jans, huwde 1e met Willem N.N.
Zie bij 9782.
[O.V. 1979, 284, blz. 238, en 298].
  Kinderen:
 1. Lenert Cornelisz. van Dorp.
 2. Marijtgen Cornelis (= 2445=3697), huwde met Heijmen Jacobs.

5216 Cornelis Hillebrantsz., Glimmerveen II.1, geb. ca. 1560, overl. na 1622. Wonend in Roeleveen. Hij huwde met:
5217 Trijn Dircxdr..
  Ouders van 2608
.
5218 Adrian Lourisse en
5219 Annetgen Cornelisdr.
  Ouders van 2609
.
5288=6424 Pieter Stevensz.
5289=6425 Reysseltgen Jansdr. van Alphen.
  Ouders van 2644=3212.

5292=6408=6428 Arent Adriaensz. den Drooghen.
  Kinderen:
 1. Cornelis Arentsz. Droogh (= 2646=3214).
 2. Aelbrecht Arentsz. Droogh (= 3204).

5296=7560=7580 (An)thonis Jansz..
5297=7561=7581 Machtelt Harpersdr.
  Kinderen:
 1. Huych Thonisz. Ruychrock (= 2648=3780).
 2. Bastiaen Thonisz. Ruychrock (= 3790).

6048 Gijsbert Pyeck b(astaert) Henrickss., vermeld op 9 oktober 1539 als 'Gysbert dye b(astaert)', erfgenaam van Agnes Pyeck en vermeld als broer van 'Meyster Ot'; overl. voor 3 mei 1584. Hij huwde voor 26 oktober 1543 met:
6049 Margriet Quirijnendr./Crijns
[van Klaveren 1916, blz. 8-11, nr. II.2; G.N. 1991, 635, nr. 26/224].
  Kinderen:
 1. Otto (= 3024).
 2. Quirijn, overl. voor 30 juni 1579, huwde met Mariken Ottendr., overl. na 1 april 1610.
 3. Cornelis, overl. na 3 juni 1618.
 4. Margriet, huwde met Henrick (de Man) Dirckss, die hertr. met Agneta Pieck (nr. 5).
 5. Agneta, in 1607 vermeld als 'Agneta Gijsbert Pieck b(astaert) Henrickssendochter', overl. tussen 24 juli 1615 en 12 juli 1618. Zij huwde voor 17 juni 1607 met Henrick de Man Dirckss, wedr. van Margriet Pieck, burger te Culemborg, overl. tussen 27 december 1607 en 14 juli 1608.

6144 Hillebrant Arents van der Sman, geb. ca. 1570, won. in 't Scheyt (1594), vervener, schepen van Stompwijk 1616, 1617, overl. tussen 7-4 en 8 september 1660; huwde Nootdorp 4 september 1594 met:
6145 Maritgen Cornelis (bij huwelijk Willempje), j.d. van Stompwijk.
  Kinderen:
 1. Lenaert (= 3072), ged. (Geref.) Stompwijk 8 december 1596 (Krijn Symensz., Cornelis Arents, Maritge Cornelis).
 2. Cornelis/Cors, ged. (Geref.) Stompwijk 13 december 1598 (Huych Arentsz., Evert Jans, Pleuntie Cornelis).
 3. Evert, ged. (Geref.) Stompwijk 24 november 1602 (Jan Evertsz., Cors Cornelis, Neeltgen Dircks).
 4. Neeltge, ged. (Geref.) Stompwijk 19 september 1604 (Cornelis Gerrits, Neeltge Louwe, Janneken Cornelis).
 5. Aeriaen, ged. (Geref.) Stompwijk 8 januari 1606 (Huybert Cornelisz., Cornelis Arents, Maritgen Cornelis).
 6. Theunis, ged. (Geref.) Stompwijk 14 december 1608 (Claes Pietersz. Tol, Alewijn Cornelisz., Trijntge Cornelis).
 7. Huych.
 8. Trijntge, huwde met Cornelis Hillebrants.

6336 Adriaen Jeroenen Verseyde, huwde:
6337 Brechgen Cornelisdr.
[Pr. VII, 59].
  Ouders van 3168.

6402 Pieter Bastiaensz. Groenevelt, huwde:
6403 Neeltgen Jacobsdr.
[Pr. VII, 59].
  Ouders van 3201.

6404 Arie Cornelisz. Olshoorn, huwde:
6405 Geertgen Lenaertsdr., zij huwde 2e met Cornelis Jans Slobbe.
[Pr. VII, 59].
  Ouders van 3202.
6408 [=5292=6428] Arent Adriaensz. den Drooghen. zie 5292.


6412 Cornelis Jansz. Puts, huwde:
6413 Maritgen Pietersdr.
[Pr. VII, 59].

  Ouders van 3206.

6414 Jan Lenertsz. Hofflant, huwde:
6415 Crijntgen Ariensdr.
[Pr. VII, 60].
  Ouders van 3207.

6420 Leendert Cornelisz.
[Pr. VII, 60].
  Vader van 3210.

6422 Cornelis Jacobsz. van der Burch, geb. 1552, brouwer, eigenaar van de brouwerij 'de Beugel', begr. Delft voor 10 februari 1598, huwde met:
6423 Alida Willemsdr. van den Heuvel, geb. ca. 1555, begr. Delft in of na 1631.
[Pr. VII, 60].
  Ouders van 3211.

6472 Arij Peijensz. 'Hoogerwaert', geb. ca. 1570, landbouwer te Zoetermeer, huwde ca. 1598 met:
6473 Maertje Ariens, overl. tussen 1630 en 9 maart 1637.
[O.V. 1972, 86].
  Ouders van 3236.

6474 Willem Ariensz., landbouwer, overl. na 12 juni 1614.
[Pr. III, 179; O.V. 1972, 86].
  Vader van 3237.

6500 Cornelis Bastiaensz. Cramer, vermeld in 1642.
  Vader van 3250.

6592 Willeboort Vrancken Uuytenbrouck, kleermaker te Berkel, verkocht 1 mei 1615 een huis in 's-Gravenhage, kreeg op 5 mei 1615 gifte van een huis en erve aan de Berkelse Weg in Berkel van Michiel Maertensz., kleermaker. Hij woonde ca. 1623 te Berkel met zijn vrouw, vier kinderen en een leerjongen. Op 1 aug. 1636 namen schout en gezworenen van Berkel van Berkel een besluit aangaande de pachter van de turf van Berkel, toen Jacob Willemsz. Wit, besluit ondertekend (?) door Willeboort Vranckens.
[zie Stamreeks Uytenbrouck/Verburg in voorbereiding, bovenstaande is stand 30 december 1986].
  Kinderen:
 1. Vranck (= pastoor Franciscus Verburgh), geb. ca. 1617, in 1647 pastoor te Poeldijk. Bij de nakomelingen van zijn broer Arij doopgetuige in 1639, 1664, 1665 en 1702. Hij machtigde in 1677 zijn broer Cornelis Willeboorts Verburgh (zie ald.), overl. Poeldijk 1 jan. 1708.
  Opgevolgd als pastoor door zijn neef Johannes Bijlevelt. Een andere neef Cornelis Verburgh (geb. Berkel ca. 1630) was de eerste pastoor van Wateringen (1662-1673).
 2. Arij (= 3296).
 3. Maertje, doopget. in 1639 en 1647.
 4. Cornelis, schoenmaker en looier (Corn. Willeboortsz. Uytenbroeck) in 1674; in 1677 als Cornelis Willeboortsz. Verburgh machtigde zijn broer Franciscus Verburgh, die op zijn beurt Cornelis Dircx Groenewegen machtigde om een erf en tuintje te Poeldijk te verkopen, doopget. in 1645 en 1661. Hij huwde Berkel (Cornelis Willeboortsz.) 16 april 1646 met Grietge Adriaens, j.d. van Berkel.
 5. Cornelia, doopget. in 1645.

6688 Carel Pietersz., geb. Tienen (Vlaanderen) ca. 1563, kleermaker, overl. tussen 30 juni 1619 en 20 maart 1622. (Genealogie Carel Pieterse [de Heij], nr. I). Hij ondertr. Leiden 12 oktober 1585 met
6689 Jacomijntje Jansdr (Wecksteen?), geb. Belle (Bailleul, Frans Vlaanderen) ca. 1565, overl. na 15 juli 1630.
  Ouders van 3344.
  (zie genealogie De Heij voor overige kinderen).

6732 Cornelis Pouwelsz. van der Speck, geb. tussen 1570 en 1575, kocht 29 juni 1597 een huis (A.R.A., R.A. Rijswijk 6, f. 6v-7), na 1600 vele malen gezworene van Rijswijk, op 12 augustus 1605 wordt hem 3 morgen land op Ockenberge te Rijswijk beleend (A.R.A., Leenk. Holland 195, f. 208), in 1652 kwam aan het licht dat hij de Roomse priester Jan van der Aa heimelijk onderdak heeft verschaft en dat in zijn huis kerkdiensten worden gehouden (Bijdr. Gesch. Bisd. Haarlem 23, blz. 238), overl. 1655; huwde met:
6733 Maritje Maertensdr., begr. Rijswijk 2 maart 1632.
[O.V. 1980, blz. 323-324, nr. A.V.,b]
  Kinderen (uit akte d.d. 6 april 1658 volgen de volgende familierelaties A.R.A., R.A. Rijswijk 15, f. 66v-68):
 1. Maerten Cornelisz. van der Speck den ouden (= 3366), huwde met Agnietien Cornelis, dochter:
  a. Dirckje Maertens (= 1683), huwde met Lenert Huybertsz. van Eeckelenburch, kinderen:
    a1. Pieternelle (= 841).
    a2. Hubert.
 2. Maerten Cornelisz. van der Speck de jonge, overl. voor 6 april 1658, voogden over minderj. kinderen: Pieter Pietersz. Spranckhuijsen Bree.
 3. Leuntje Cornelis van der Speck, huwde met Cornelis Janssen Bol, zoon:
  a. Arij Cornelis Bol.
 4. Pauwels (?), vader van Pauwels Pauwelssen van der Speck.

7176=7316 Maerten Symonsz., overl. voor 1579; huwde naar schatting ca. 1560 met:
7177=7317 Maritge Gerritsdr. Vercroft (= 7.317), overl. voor 18 mei 1626; zij huwde 2e voor 1579 met Cornelis Jansz. Vercroft.
Zie Genealogie Vercroft A.VIc/C.I.
  Kinderen:
 1. Gerrit Maertensz. Vercroft (= 3588=3658).
 2. Maritge Maertensdr., huwde 1e met Cornelis Jorisz., huwde 2e ca. 1603 met Cornelis Willemsz. Persijn van Oudendijck.
 3. N.N., huwde met Louris Willemsz.
 4. N.N., huwde met Jacop Ariensz. (Verboon), won. Pijnacker.

7312 Laurens Joosten.
[brief H. Janssen].
  Vader van 3656.

7314 Mr. Cornelis Huygensz., geb. 's-Gravenzande, woonde tijdelijk in Scheveningen, huwde met:
7315 Neeltje Adriaensdr., geb. Dortwech (Honselersdijk), begr. Naaldwijk 3 april 1645.
[brief H. Janssen].
  Ouders van 3657.

7316 Jan Engelen Dom.
[brief H. Janssen].
  Vader van 3658.

7318 Adriaen Joostensz. Rijvert geseyt van der Valck, geb. 1539, bouwman, leen zie O.V. 1972, 155; begr. Naaldwijk 8 juli 1616, huwde met:
7419 Ariaentje Jorisdr., begr. Naaldwijk 7 november 1616, huwde 1e met Doe Ariensz., huwde 2e met Pieter Rijvertsz.
[brief H. Janssen].
  Ouders van 3659.

7428 Nicolaes (Claes) Jacobsz., vice-schout en ontvanger van Monsterambacht, leende een woning met 16 morgen land in Monster op 19 februari 1525, dat later zijn zoon Jacob Claesz. leende; ontving op 7 december 1549 van keizer Karel V een wapen, waaraan zijn nakomelingen mog. hun naam (van der) Valck ontlenen, overl. voor 19 mei 1562; huwde met:
7429 Styntgen Pietersdr., overl. voor 19 mei 1562.
Wapenbrief 7 december 1549 (Register domein en rekenkamer der graaflijkheid van Holland 1540-1555, f. 190 en 191): Nicolaes Jacobsz., vice-schout en ontvanger van Monster-Ambacht, wapen: doorsneden: a. in goud een halve rode leeuw oprijzende uit de delingslijn; b. in blauw een zilveren valk met opgeheven rechterpoot. Helmeteken de halve rode leeuw, dekkleden blauw en rood.
Een oud familieregister vermeldt: Maria van der Valck is gedoopt den 9 november 1642 in de kerk te 's-Gravenzande ... en is gestorven 1726. Zij was een dochter van Cornelis Jansz. van der Valck, welkers overgrootvader is geweest Nicolaes Jacobsz,, welke een wapen van keizer Karel heeft verkregen, hebbende Maria van der Valck door overlevering van hanr. oude luyden wel verteld dat de voorn. Nicolaes Jacobsz. de keizer uitgeleide hadde gedaan met zes schone hengsten van zijn stal.
Pieter Claesz. in Ryswyckerhouck, Jacob Claesz., Dirck Vrankesz. ter Watering, Nyesgen Claes met Jacob Cornelisz. haar voogd, Dirck Jobsten en Maerten Pietersz., als kinderen en erfgenamen van Claes Jacobsz. en Stijntgen Pietersdr., vervangende hun mede-erven, verkochten op 19 mei 1562 aan mr. Pieter van Haren Henricxz. een huis en erf en boomgaard aan de Heerwech te Monster (Transp. Monster 1560-63, f. 64v-65).
[De Wapenheraut 24 (1920), blz. 73-84; O.V. nr. 314, blz. 203]
  Kinderen:
 1. Pieter Claesz. (= 3714).
 2. Jacob Claesz. Valck, alias Jonge Meyssens.
 3. Nyesgen Claesdr. alias jonge Nelen , huwde met Cornelis Jacobsz. (hun zoon noemt zich Van der Valck).

7432 Mr. Gillis Pietersz. Duyfhuys, geb. ca. 1513, chirurgijn, schepen van Monsterambacht, won. op het Duyfhuys aldaar, overl. 2 januari 1609, huwde met:
7433 Trijn Maertensdr., wed. van Adriaen Adriaensz. op het Duyfhuys, overl. voor 13 februari 1566.
  Zoon:
 1. Adriaen (= 3716).
  [Pr. V, 54].

7464 Jacob Leendersz., overl. voor 1623, huwde met:
7465 Grietge Hillebrantsdr., vermeld in 1623 direct na Hillebrant Jacobsz.
  Ouders van 3732.

7570 Jasper Gerritsz. van Alenburg, woonde 1538 te 's-Gravenhage.
[O.V., Parqui].
  Vader van 3735.

7580 (= 5296=7560) (An)thonis Jansz.
7581 (= 5297=7661) Machtelt Harpersdr.
  Zie 5296.

7628 Pouwel Jansz. Vos, geb. 1518, overl. Honselersdijk tussen 11 juni 1561 en 18 mei 1562, begr. Naaldwijk. Hij huwde 2e in 1553 met Hilletgen Jacobsdr., geb. ca. 1535, zij hertr. ca. 1562 met Adriaen Corsz. van Dijck, geb. ca. 1542, overl. voor 1 juli 1583, zoon van Corstiaen Anthonisz. van Dijck van Adrichem.
[bron: Eering-1].
  Uit eerder huwelijk met N.N.: 3814.

7630 Pieter Huybrechtsz., overl. 15 mei 1565, begr. Wateringen. Hij huwde:
7631 Maritgen Maertensdr., overl. Wateringen tussen 1604 en 4 mei 1605. Zij huwde 2e met Pieter Claesz. Valck, wedr. van Geertgen Symonsdr.
[bron: Eering-1].
  Ouders van 3815.

7632 Jan Adriaen Huygenszz. Ham, overl. tussen 14 november 1558 en 19 oktober 1560. Hij huwde:
7633 Maritgen Jcdr., overl. na 8 juli 1569.
[bron: Eering-1].
  Ouders van 3816.

7648=15.308 Roeland Pouwelsz., geb. verm. ca. 1500, betaalde in 1545 10de penning wegens bruikwaar van 11 morgen land.
[O.V. 1954, Stamreeks Van der Marel, nr. I].
  Zoons o.a.:
 1. Pieter Roelandz. van der Marel (= 3824).
 2. Pouwels Roelandz. (= 7654).

7654? Pouwels Roelandz., geb. ca. 1530, kerkmeester te Wateringen 1576 en 1579, betaalde 10de penning in 1562 wegens bruikwaar van 15 morgen 2 hond land, overl. na 1579 (O.V. 1985, 557).
[O.V. 1954, Stamreeks Van der Marel, nr. IIA].
  Vader van 3827.

7712 Dirk Jansz. Beijen, op 16 november 1593 aangesteld als vuurschouwer te IJsselstein door Maria prinses van Nassau.
[G.N. 1974, blz. 318].
  Vader van 3856.
volgende