Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE XV volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.18.432? Cornelis Spronxsz., won. in 1561 in Honselersdijk, overl. na 31 mei 1592. Hij huwde 1e met N.N., hij huwde 2e met Adriana Arensdr.
Zie Stamreeks Van Spronsen.
  Ouders van 9216.

19.566=29578 Jan Heyndrick Aems (op 't Wout), beleend 1531, draagt dit leen over in 1540. overl. voor 1565/66.
[Hollandse Stam- en Naamreeksen, nr. VI-1)].
  Kinderen [O.V. 298]:
 1. Maritge Jans (9783=14.789), huwde met Jan Jan Cors.
 2. Adam Jans, priester.
 3. Gerrit Jans.
 4. Heynrick Jans.

21.184=30.240=30.320 Jacob Jan Gerytszoonsz., won. te Wassenaar, verkreeg op 3 augustus 1500 een woning zuidwaarts van Allemansbos onder Wassenaar in eeuwigdurende erfpacht. Zijn zoon Jan Jacobsz. (10.592=15.120=15.160) bleef later deze erfhuur schuldig [De Navorscher 98 (1959/60), blz. 155-156].


24.192 Otto Pieck, heer van Tienhoven en het Blauwe Huis te Beesd, schepen van Beesd (1458), ontving 1442 een uiterwaard te Beesd, verkocht in 1483 met zijn vrouw Jaarsveld aan Willem de Cocq van Neerijnen, in 1481 beleend met land te Buurmalsen [O.V. 1985, 50], overl. voor 3 juni 1515. Hij huwde met
24.193 Johanna van Vianen van Jaarsveld, gegoed te Deijl en Enspijck in 1468 en te Geldermalsen 9 juli 1481 [N.L. 1975, kol. 131]. [pi.2, blz. 149, nr. IVB; G.N. 1991, 634, nr. 24/224].

  Kinderen:
 1. Hendrik (12.096).
 2. Arnt Pieck Ottenzoon.
 3. Agnes Pieck, huwde met Dirck van Weerdenburg.
 4. Willemina Pieck, huwde met Otto van Asperen van Vuren.
 5. Elisabet (Lijsbet) Pieck, abdis van het klooster Oudwijk bij Utrecht.
 6. Cecilia Pieck, materse van St. Cecilia te Utrecht, overl. 1561.

24.576 Cornelis Cornelisz. Sman, geb. ca. 1510, betaalde in 1544 10de penning van Tedingerbroek voor 1 morgen bruikwaar {vds}.
  Vader van 12.288.

25.688 Cornelis Huyghen van der Burgh, overl. Delft in of voor 1524, huwde met [vge]:
25.689 Engeltgen N.N., overl. Delft na 11 november 1537; zij is misschien een dochter van Matheus Jansz. (van Velzen) en Duyf Harmansdr. [vge].
  Ouders van 12.594.

25.690 Mattheus Jansz. van Berendrecht, testeerde 18 december 1559, overl. voor 29 september 1563 [O.V. 1978, 565], huw. voorw. Leiden 9 april 1513 met [Vge]:
25.691 Margriet Cornelisdr. van Delft.
  Ouders van 12.595.

25.692 Thielman Cornelisz. van den Heuvel, brouwer, begr. Delft 2 oktober 1536, huwde met [vge, Pr. II, 162]:
25.693 Aleijd Dircksdr. van Rodenrijs, begr. Delft 15 november 1535. [O.V. 1971, 229].
  Ouders van 12.596.

25.694 Jan Aper Melisz. van Melisdijck, thesaurier, burgemeester van Delft 1522-1545, begr. Delft 11 januari 1555, huwde met [vge]:
25.695 Christijn Claesdr. van Dijck.
  Ouders van 12.597.

26.368 Willebroert (van) Wten Broeck, geb. voor ca. 1533, secretaris van de stad Dordrecht, vermeld 23 januari 1560 en 19 september 1561 (A.R.A., R.A. Naaldwijk 1, f. 191v-192v resp. f. 221).
26.369 Cornelia van der Houve, geb. 1520.
  Ouders van 12.684.

26.928 Claes Dircxz. van der Speck, overl. voor 1544; huwde met
26.929 Claesje Symonsdr., overl. na dec. 1566.
[O.V. 1980, blz. 317-319, nr. A.III].
  Ouders van 13.464.

26.930? Jacob Jansz. van der Speck, overl. 1578; huwde met
26.931? Aechte Pietersdr.
[O.V. 1980, blz. 331-332, nr. B.IV.c].
  Ouders van 13.465.

29.260 Cornelis Jacobsz. alias Neel Jonge Japen, bouwman in de Maa, overl. voor 3 maart 1561, huwde [br:ja]:
29.261 Niesgen Claesdr.
  Ouders van 14630.

30.282 Arent Willems, won. in de Maen te Delft; huwde met [pa]:
30.283 Catharina Schrevels.
  Ouders van 15141.
volgende