Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE XVI volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.39.132=9156 Heyndrick Aems, leenman van de Wateringe, overl. nov. 1531; huwde 1e met Geertrui Beukels van Santen, overl. 27 april 1528; huwde 2e met {kw e.a.}:
39.133 Aafje Willems.
  Kinderen:
 1. Jacob Heijndricks (uit 1e huw.), overl. voor 20 april 1566 (62.824).
 2. Jan (19.566=29.578).
 3. Adam.
 4. Marritge.

48.384=193.550 (XVIII) Gijsbert Pieck, bijgenaamd de goede, heer van het Hoge, Lage en Blauwe Huis te Beesd, kocht in 1424 van Willem van Buren het slot en huis te Beesd, ambtman van Beesd en Rhenoy sedert 1414, rentmeester van Gelre (1413), raad en overste rentmeester van Gelre (1414-1416), thesaurier van Holland (1420), overl. voor of in 1436. Hij huwde 1e met Idelard de Swart, Alardsdr. (=193.551). Hij huwde 2e in 1426 met
48.385 Wilhelmina van Heukelom van Acquoy, erfgename van het Westerholt en het Blauwe Huis te Beesd e.a. goederen, waarmee zij door Hertog Arnold van Gelre 19 september 1428 werd beleend, overl. na 1458 [N.L. 1966, kol. 326]. [pi.2, blz. 131-133, nr. III; G.N. 1991, 633-634, nr. 23/224]
  Dochter uit eerste huwelijk:
 1. Aleyd Pieck (=96.775).
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 2. Arnt Pieck van Beesd, heer van het Hoge Huis, ambtman van Beesd en Rhenoy, heer van half Asperen. Hij huwde in 1444 met Belia van Polanen, vrouw van half Asperen, overl. 1478, dr. van Otto van Polanen, heer van Asperen en van Johanna van Voerst, vrouw van Voerst en Keppel.
 3. Walraven Pieck van Wolfswaard.
 4. Otto Pieck van Tienhoven (=24.192).
 5. Walravina, huwde 1e met Johan van Blitterswijk, heer van Blitterswijk, overl. voor of in 1469; huwde 2e met Barthold van Baexen.
 6. Adriana Pieck, huwde met Govert of Godert van Erp.
 7. Jutte Pieck, huwde met Jueyn Mol, heer van Leedbergen (ook Iwain Mol(l) van Leedtbergen) (vgl. Warnar A.W. Moll, Will the real Lambert Huybertsen Moll stand up?).
 8. verm. Floris Pieck.

48.386 Hendrik de Rover van Vianen de Oude, heer van Jaarsveld, beleend met de goederen van zijn vader in 1436, compareerde 28 mei 1449 met zijn twee zonen, vermeld in 1469, overl. voor 8 mei 1474 [N.L. 1975, kol. 131]. Hij huwde met
48.387 Celye (Gillis, Gillisje) van Herlaer, overl. 1505, zij hertr. met Aert de Cocq van Opijnen [pi.2, blz. 150, noot 2].
  Kinderen:
 1. Jan van Vianen, heer van Jaarsveld, overl. 1516/1519, huwde voor 31 oktober 1466 met Elisabeth van Naaldwijck.
 2. Hendrik van Vianen van Jaarsveld de Jonge.
 3. Johanna van Vianen van Jaarsveld (=24.193).

51.376? Huygh Dirck Huygensznz. .
  Vader van 24.576.

51.380 Jan Mattheusz. van Berendrecht, huwde 1e met een dochter van Claes Bouwens Fijch, huwde 2e met :
51.381 Duyve Dircksdr. van Leyden, zij huwde 1e met Heyman Florisz. van Boschhuysen.
  Ouders van 25.690.

51.382 Cornelis Jansz. van Delf(t), drapenier, overl. Leiden tussen 10 november 1501 en 9 augustus 1505; huwde met {vge & swan 94}:
51.383 Alijdt Ghijsbrechtsdr. ook Alijtgen Ghijsbrecht Jan Wittenzndr., overl. Leiden tussen 1 november 1535 en 9 februari 1536.
  Ouders van 25.691.

51.388 Aper Amelisz. van Melisdijck, burgemeester van Delft 1497-1498, huwde :
51.389 Erickgen Danielsdr. Colijn.
  Ouders van 25.694.

53.856 Jonge Dirc Dircxz. van der Speck, geb. ca. 1450, overl. ca. 1520/30; huwde met:
53.857 Baeltgen N.N., begr. Rijswijk 16 januari 1546, zij huwde 2e met IJsbrant Gherytsz.
[O.V. 1980, blz. 316-317, nr. A.II.]
  Ouders van 26.928.

53.860 Jan Claesz. van der Speck, overl. tussen 1555 en 1558; huwde met:
53.861 Trijntje Dircxdr., overl. na 1566.
[O.V. 1980, blz. 325-326, nr. B.III.b.]
  Ouders van 26.930.

58.520 Jonge Jacob Jacobsz., huwde met {br:ja}:
58.521 Koentgen.
  Ouders van 29.260.

58.522 Claes Jacobsz., huwde met {br:ja}:
58.523 Stijntgen Pietersdr.
  Ouders van 29.261.

vorige GENERATIE XVII volgende

78.264=118.312 Aem Heijndricksz. (van der Burgh), geb. ca. 1415, gezworene van Hof van Delft (1494), leenman van Hontshol en van de Lek en Polanen (O.V. 1982, blz. 152), overl. 3 april 1505, begr. in de kerk van 't Woudt; hij huwde met:
78.265=118.313 Margriet Jan Symonsz., overl. 31 juli 1479, begr. 't Woudt.
Hun grafsteen is in de kerk van 't Woudt (zie De Ridder, Uit de Geschiedenis van het Westland, blz. 240).
  Kinderen:
 1. Joest Aems van der Burch, raad ordinaris te Brussel (o.a. O.V. 202, blz. 248).
 2. Jan Aems.
 3. Heyndrick Aems (39.132=59.156).

96.768=387.100 (XIX) Arnt (Arend) Pieck, vermeld in 1394 en 1395, rentmeester in 1400, op 11 juni 1401 vermeld als raad van hertog Reinald van Gelre en als overste rentmeester van Gelre. In 1402 beleend met het Hoge Huis te Beesd e.a. Raad en rentmeester-generaal van Gelre (vermeld 1408-1413), overl. 1423/24 [pi.2, blz. 130-131, nr. II]. Hij was in 1385 gehuwd met
96.769=387.101 (XIX) Ida van Buren.
  Kinderen:
 1. Gijsbert Pieck (48.384).
 2. Frank Pieck.
 3. Herman Pieck.
 4. Otto Pieck, gevangen te Gorinchem in 1417.
 5. Bartholomeus Pieck.

96.770 Walraven van Heukelom van Acquoy, vermeld 3 mei 1384, en 2 november 1376. Hij werd in 1402 beleend met land te Beesd. Overl. na 1407 [N.L. 1966, kol. 326]. Hij huwde voor tussen 1386 en 1391 met
96.771 Johanna van de Merwede, in 1391 beleend met goederen te Heusden. Zij hertr. voor 6 juni 1427 met Jan van Herlaer van Merwijck. [G.N. 1991, 632-633, nr. 22/224].
  Kinderen:
 1. Otto van Acquoy, huwde ca. 1420 met Catharina, bastaarddochter van hertog Jan van Beieren.
 2. Wilhelmina van Acquoy (=48.385).

96.772 Jan van Vianen, heer van Jaarsveld, beleend 2 juni 1404, vermeld 27 juli 1411 als dijkgraaf van de Lekdijk, overl. 1428/36 [N.L. 1975, kol. 131]. Hij huwde met:
96.773 Agnes van Zuijlen, gelijftocht 30 november 1411, overl. 7 januari 1430 (?).
  Kinderen:
 1. Hendrik de Rover van Vianen (=48.386).
 2. Gijsbrecht van Vianen, beleend in 1458.

96.774 Arent van Herlaer, ridder, heer van Herlaar, dood in 1473. Hij huwde met:
96.775 Aleyd Pieck, dood in 1486, zij hertr. in 1473 met Gerard van Strijen [pi.2, blz. 133].
  Ouders van 48.387.


102.760 Mattheus Jan Willemsznz. van Berendrecht, huwde met :
102.761 Adriana Jansdr. van der Woude.
  Ouders van 51.380.

102.762 Dirck Aelbrechtsz. van Leyden, huwde met :
102.763 Belia Arentsdr. Heerman.
  Ouders van 51.381.

102.766 Gijsbrecht Jan Witgensz., drapenier, Heilige Geestmeester, overl. Leiden tussen 14 januari 1494 en 16 maart 1496; huwde met {swan 190}:
102.767 Catharina Geryt Vinckendr., overl. Leiden na 9 augustus 1505.
  Ouders van 51.383.

102.778 Daniel Gerritsz. Colijn, schepen van Delft, huwde :
102.779 Gerritaeghten Barthoutsdr. Nagel van Voorhout.
  Ouders van 51.389.

107.712 Dirc Dircxz. de Oude van der Speck, overl. Rijswijk 1501; hij huwde 1e met Lysbeth en 2e met Aechte.
[O.V. 1980, blz. 315-316, nr. A.I.]
  Ouders van 53.856.

107.720 Claes Willemsz. van der Speck, geb. voor 1490, kerkmeester in 1527 en 1528.
[O.V. 1980, blz. 324-325, nr. B.II.]
  Vader van 53.860.

vorige GENERATIE XVIII volgende

156.528= 236.624+ Heijndrick Aems (van der Burgh), leenman van de Wateringe, overl. voor 1440; huwde met
156.529=236.625 Catharina van der Woert.
  Ouders van 2 zoons, o.a. 78.264.

156.530=236.626 Jan Sijmonsz. Heermans van Oegstgeest, voert wapen van geslacht Van Brakel; huwde met:
156.531=236.627 N.N. van Hodenpijl .
  Ouders van 78.265.

193.536=774.200 (XX) Arnold Pieck van Beesd (Spies), kwam ca. 1339 uit het graafschap Nassau naar Beesd.
  Verm. de vader van:
 1. Arnt Pieck (=96.768).
 2. Willem Pieck.

193.538=774.202 (XX) Alard van Buren, huwde
193.539=774.203 (XX) N.N. van der Eem [pi.2, blz. 131; volgt uit wapen in een venster te Gemert, met de kwartieren van Adriana Pieck, dr. van 4].
  Ouders van 96.769.

193.540 Otto van Heukelom, heer van Acquoy, stond in 1333 onder voogdij van zijn oom Otto heer van Asperen, daarna nog in 1340 en 1343. Op 28 mei 1353 beleend met land in Beesd. Als ridder vermeld 1 september 1365. Kocht op 15 augustus 1371 de heerlijkheid Acquoy. Overl. tussen 1 maart 1381 en 3 mei 1384 [N.L. 1966, kol. 324]. Hij huwde 2e met Elisabeth van Maldeghem, overl. na 7 maart 1410; hij huwde 1e met:

193.541 N.N. van Valkenburg volgens het Karel de Grote Nummer van Gens Nostra [G.N. 1991, 632, nr. 21/224]. In een bespreking wordt over deze filiatie door De Keijzer niet bewezen genoemd [Ben de Keijzer, "De waarde van 'Karel de Grote' nummers" met een naschrift van de werkgroep, Gens Nostra 1993, 547-554 Een andere bron zegt: N.N. van Voorne, zuster van Mechteld van Voorne, echtgenote van Dirk heer van Montigny en Valkenburg, die hem 'onze lieve zwager' noemde.
  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Herberen van Heukelom, heer van Acquoy, werd 15 juni 1386 beleend, overl. tussen 24 juni 1411 en 2 mei 1417. Hij huwde met Katherina.
 2. Walraven van Heukelom van Acquoy (=96.770).
 3. Jutte van Heukelom van Acquoy, vermeld 3 mei 1384.

193.542 Willem van de Merwede, overl. 1413.
  Vader van 96.771.

193.544 Hendrik van Vianen, ridder, heer van Jaarsveld, knape 1355, ridder 10 februari 1389, overl. 1392/94 [N.L. 1975, kol. 130]. Hij huwde voor 6 juni 1381 met:
193.545 Lutgard van Kuinre, vermeld 1368/94. Zij huwde 1e met Hendrik van Vernenburg alias van Endenich (gesneuveld te Goor 27 oktober 1368) [N.L. 1967, kol. 286-288].
  Kinderen:
 1. Jan van Vianen (=96.772).
 2. Catharina van Vianen, huwde met Herman van Lokhorst, overl. 5 januari 1435.
 3. Hendrik van Vianen, vermeld 1440, huwde met Lijsbeth.

193.550=48.384 Gijsbert Pieck; huwde 2e in 1426 met Wilhelmina van Acquoy (5), zie 4 en 5; huwde 1e met:
193.551 Idelard de Swart, Alardsdr.
  Dochter uit eerste huwelijk:
 1. Aleyd Pieck (=97.775).

205.520 Jan Willem IJsbrandtsznz. (van Berendrecht), geb. Leiden ca. 1370, schepen van Leiden in 1400, overl. tussen 1427 en 1434; huwde met :
205.521 Badeloghe Dircksdr. (die Bruyn ?), overl. na 1437.
  Ouders van 102.760.

205.522 Johan van Alkemade van der Woude, huwde met :
205.523 Machteld Willem Rengersdr., zij huwde 1e met Willem Boshuysen. In NL 1925-17/18 wordt zij Machteld van de Maelstede genoemd.
  Ouders van 102.761.

205.524 Aelbrecht Dircksz. van Leyden, huwde met :
205.525 Adriana Willemsdr. van Leeuwen.
Bij het boek Sleutels tot de macht behoort een bijlage met een schat aan genealogische gegevens over Leidsche families. Daarin wordt deze Aelbrecht niet als zoon van Dirck vande Werve van Leyden genoemd. De bijlage is te downloaden via www.verloren.nl. Hierin wat aanvullende gegevens over de Leidse kwartieren.
  Ouders van 102.762.

205.526 Arent Heerman, burgemeester van leiden .
  Vader van 102.763.

205.532 Jan Ghijsbrechts Witgensz., drapenier, overl. na 22 juni 1462; huwde {swan 380}:
205.533 Alijd Gerytsdr.
  Ouders van 102.766.

205.534 Geryt Gerytsz. Vinck, overl. tussen 13 mei 1447 en 8 februari 1452, begr. en memorie in de St. Pieterskerk; huwde met {swan 382}:
205.535 Baertraet (Baerte), woonde in 1455 op de Nieuwe Rijn, overl. Leiden tussen 15 september 1455 en 27 juli 1480, begr. en memorie in de St. Pieterskerk {swan 382}.
  Ouders van 102.767.

205.538 Barthout Pietersz. Nagel van Voorhout, huwde na 1423 :
205.539 Pieternella Ruaartsdr., die zicht later naar haar tweede man Van Berckenrode noemde. De oorspronkelijk vermelde Van Berckenrode-kwartieren vervallen (zie o.m. kwst Greidanus).
  Ouders van 102.768.


215.424= 430.880 ? Dirc Willemsz. van der Speck, bewoonde in 1484 de hofstede Sculenborgh.
[O.V. 1980, blz. 314-315.]
  Vader van 107.712 en van 215.440.

215.440 Willem Dirckxz. van der Speck, overl. na 26 december 1515; huwde met:
215.441 Neeltjen, overl. na 26 december 1515.
[O.V. 1980, blz. 324, nr. B.I.]
  Ouders van 102.770.


vorige GENERATIE XIX volgende

313.056=473.248 Adam Claes Toudenzoon, leenman van de Wateringe, vermeld in 1392 en 1431 (N.L. 1945/46).
  Vader van 156.528.

313.058=473.250 IJsbrandt Dircksz., verm. zoon van Dirck IJsbrandts en Alyt .
  Vader van 156.529.

387.080 Herberen van Heukelom, vermeld 13 november 1318 tot 30 april 1331, dood 1333. Hij huwde met:
387.081 Agnese (van Mirlaer). Zij hertr. 1333 met Johan de Cock van Weerdenburg.
  Hun zoon was:
 1. Otto van Heukelom (=193.540).

387.082 Jan I van Valkenburg, geb. 1280/81; wordt vermeld vanaf 1314; ridder, raad en overste rentmeester van Gelre 1344; overl. 3 maart 1356, tr. (2) ca. 1336 (pauselijke dispensatie verleend 12 januari 1339):
387.083 Catharina van Voorne(burg), overl. vr 3 juli 1371. [G.N. 1991, 632, nr. 20/224]
  Ouders van 193.541.

387.088 Hendrik I heer van Vianen, ridder, beloofde 23 februari 1346 de bisschop van Utrecht zijn huis Stoutenburg terug te geven na terugbetaling van aan de bisschop geleende 3000 pond, pachtte 23 januari 1351 de hofstede Vuthoff en het goed van Hulsdingen, 4 augustus 1352 door de graaf van Holland beleend met de stad Vianen en het gerecht van Helsdingen, overl. 3 oktober 1352 [N.L. 1975, kol. 127]. Hij huwde met:
387.089 Catharina uten Goye Gijsbrechtsdr., burggravin van Utrecht, geb. verm. ca. 1300, op 27 augustus 1349 beleend met het burggraafschap van Utrecht e.a. goederen, overl. tussen 24 augustus 1349 en 1 mei 1351 [N.L. 1949, kol. 381-384].
  Kinderen:
 1. Gijsbrecht heer van Vianen en van den Goye, burggraaf van Utrecht (1351), op 24 januari 1353 met Vianen beleend, raadsheer van graaf Willem V (21 maart 1355), overl. 21 augustus 1391. Hij huwde kort voor 24 april 1353 met Beatrix van Egmond, dr. van Jan I heer van Egmond en Guyote van IJsselstein.
 2. Reinoud van Vianen, deken van Sint Jan en postulaat van Utrecht, vermeld in 1380.
 3. Hubert van Vianen, ridder, vermeld sedert 1330.
 4. Hendrik van Vianen (193.544).
 5. Zweder van Vianen van Beverweerd, ridder.

387.090 Herman I graaf en heer van Kuinre, vermeld 1331, gedood 1376 'buyten landts' [N.L. 1967, kol. 272-276]. Hij huwde met
387.091 Mechtelt van der Ese, vermeld 4 november 1370.
  Kinderen:
 1. N.N. (zoon), gedood in 1376.
 2. Herman II graaf en heer van Kuinre, vermeld 1376, overl. 1411/12, huwde voor 1387 mogelijk Hillegonde van Heeckeren gen. Rechteren alias van der Ese.
 3. Aleyd.
 4. Lutgard (193.545).

411.044 Jan Florisz. van Alkemade alias van der Woude, huwde met :
411.045 Aleyd van der Boeckhorst.
  Ouders van 205.522.

411.046 Willem Rengersz. (OV 1979-141),
  Vader van 205.523.

411.048 Dirck Pietersz. van Leyden gezegd van der Werve, tarwehandelaar, schepen van Leiden 1378-1379, burgemeester van Leiden 1400-1401, huwde met :
411.049 Luytgart Gerytsdr. Heerman.
  Ouders van 205.524.

411.050 Willem Dircksz. van Leeuwen . Voor voorouders zie De Navorscher 1918-253 (komt ook uit bij Santhorst-Wassenaer).
  Vader van 205.525.

411.064 Ghijsbrecht Wit (die Witte), poorter 5 december 1388, drapenier uit Waddinxveen, overl. tussen 1420 en 1 mei 1426, huwde met {swan}:
411.065 Margriete N.N., overl. na 9 november 1440.
  Ouders van 205.532.

411.066 Geryt Meynaertsz., overl. tussen 1408 en 22 februari 1413, huwde met {swan}:
411.067 Geertruyt N.N., had een memorie in de St. Pieterskerk (misschien een dochter van Govaert en Griete).
  Ouders van 205.533.

411.068 Geryt Jacobs Vincken, ingeschreven als student te Keulen tussen 20 december 1395 en 24 maart 1396 en te Heidelberg tussen 20 december 1397 en 22 juni 1398, overl. Leiden na 20 januari 1424, verm. 1437 nog in leven .
  Vader van 205.534.

411.076 Pieter Vrancken van Voorhout, won. Delft, huwde :
411.077 Gerritaeghte Barthoutsdr. Nagel.
  Ouders van 205.538.
volgende