Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE XX volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.626.112=946.496 Claes Toudensz., huwde met:
626.113 Ane N.N.
[bron: Kwartierstaat Van Gent].
  Ouders van 313.056.

774.160 Otto I heer van Heukelom en Asperen, vermeld 1254-1283 [N.L. 1952, kol. 136; N.L. 1966, kol. 301].
Kinderen:
 1. Jan I van Heukelom, knape 7 mei 1293, overl. voor 22 april 1312.
 2. Otto van Heukelom, heer van Asperen, knape 1298, overl. 1344/45.
 3. Arnold van Heukelom, heer van Leijenburg, vermeld 1318-1336.
 4. Herberen van Heukelom (=387.080).
 5. Bertha van Heukelom, vermeld 1297/98, huwde met Gijsbrecht van IJsselstein, overl. in 1343, zoon van Arnoud van IJsselstein en Johanna.
 6. Mabelia, vermeld 1318, huwde met Willem de Kok van Weerdenberg tot Isendoren, vermeld 1318-1345, zoon van Roelof II en Margriet van Batenburg.

774.164 Walram 'de Rossige’ van Valkenburg, geb. ca. 1254; heer van Valkenburg 1268; overl. 5 september 1302, waarschijnlijk begr. Sittard (St.-Martinus), tr. vóór 30 mei 1275
774.165 Philippa van Gelre, overl. na 21 juni 1294.
[G.N. 1991, 631-632, nr. 19/224]
  Ouders van 387.082.

774.166 Hendrik van Voorne, ridder, heer van Acquoy, en
774.167 Aleydis van Kuijc.
  Ouders van 387.083.

774.176 Hubert heer van Vianen, ridder, geb. ca. 1255, knape 1 april 1288, ridder 19 oktober 1289 (toen hij van graaf Floris V voor 236 pond en 15 stuivers het gerecht in Vreesdwijk pandde). Beloofde op 25 oktober 1294 hulp aan graaf Floris V, herhaalde deze belofte tegenover graaf Jan I op 24 juni 1298, overl. 25 mei 1318 (of 1319?) [N.L. 1975, kol. 125-126 en 1949, kol. 199-202]. Hij huwde met
774.177 Agniese van Langheraeck, geb. ca. 1255, overl. 16 januari 1317 of 1318, als gehuwd vermeld 18 juli 1306 [N.L. 1950, kol. 199-202].
Kinderen:
 1. Zweder II heer van Vianen, vermeld 16 oktober 1317, overl. 4 december 1333, huwde verm. een dochter van heer Claes van Egmond.
 2. Hendrik I heer van Vianen (=387.088).
 3. Nicolaas van Vianen, ridder, vermeld 1326 en 1339.
 4. Steven van Vianen, vermeld 1326.
 5. Catharina van Vianen, vermeld 1326, huwde met Gijsbrecht Bokel, knape, vermoord in mei 1301.
 6. Reinoud van Vianen, is dood in 1320.

774.178 Ghisebrecht uten Goye, burggraaf van Utrecht, knape, geb. ca. 1275, vermeld 1312, op 9 oktober 1314 vermeld als burggraaf van Utrecht, zegelde nog 29 april 1316, overl. Utrecht 1316/17 [N.L. 1949, kol. 372-375]. Hij huwde met
774.179 Margriete Hubertsdr. van Bosinchem, overl. 24 sept., jaar onbekend.
Kinderen:
 1. Ghijsbrecht Wtten Ghoye, burggraaf van Utrecht, knape, geb. ca. 1300, overl. tussen 9 april 1333 en 22 augustus 1335, huwde met Marie, dr. van Otto van Heuckelom, 1e heer van Asperen.
 2. Catharina uten Goye (=387.089).

774.180 Johan I heer van Kuinre, ridder, vermeld 1317, in 1329 ingeschreven als burger van Kampen als 'Johan Hermansz. van Cunre', op 17 juli 1331 beleend met al het goed dat zijn neef Hendrik in leen hield. Overl. 1337 [N.L. 1967, kol. 268-271]. Hij huwde met
774.181? N. van Voerst.
Kinderen:
 1. Johan II heer van Kuinre, vermeld 1331-1355, overl. voor 1 augustus 1363.
 2. Herman I graaf en heer van Kuinre (=387.090).
 3. Aleyd van Kuinre, vermeld 1371-1381, huwde met Willem de Rode van Hekeren, vermeld 1348-1382.

774.182 Boldewijn heer van de Eeze.
  Vader van 387.091.

822.088 Floris Florisz van Alkemade, huwde met:
822.089 Ada van der Woude.
Zie Van Alkemade 1200-1782, J.C. Kort, Ned.Leeuw 1997.
  Ouders van 411.044.

822.090 N.N. van der Boeckhorst, huwde met:
822.091 N.N. van der Burch.
[bron: Kwartierstaat Van Gent].
  Ouders van 411.045.

822.092 Renger Willemsz. (OV 1979-141),
  Vader van 411.046.

822.096 Pieter Jansz. van Leyden, schepen van Leiden 1359-1360, huwde ca. 1353 met:
822.097 Baerte Heynricksdr. van Alkemade. (voorouders zie kwst Van Zijl-Van Gaalen).
[bron: Kwartierstaat Van Gent].
  Ouders van 411.048.

822.098 Geryt Heerman, schepen van leiden 1368, burgemeester van Leiden 1383-1384, overl. na 21 september 1404 [Z.H. Gen., blz. 198]; huwde 1e met N.N., huwde 2e met:
822.099 Ermgaert Jan Wittendr., overl. na 21 september 1404, begr. Leiden (St. Pieterskerk).
[bron: Kwartierstaat Van Gent].
  Ouders van 411.049.

822.136 Jacob Reymbrants Vinckenzoon alias Jacob Vinckenz., schepen van Leiden, Heilige Geestmeester, overl. tussen 20 juli 1392 en 27 juni 1393, begr. en memorie in de St. Pieterskerk. Jacob splitste in 1389 de vicarie, gesticht door zijn grootvader Gey veren Gobburghen in 2 vicarieë huwde met {swan}:
822.137 Margriete, overl. na 1410, begr. en memorie in de St. Pieterskerk.
  Ouders van 411.068.

822.152? Vranck Michielsz. van Voorhout, huwde met:
822.153? Bertha van Uytenhage.
[bron: Kwartierstaat Van Gent].
  Mogelijk ouders van 411.076.

vorige GENERATIE XXI volgende

1.252.224=1.892.992 Oude Aernt Toude.
  Vader van 626.112.

1.548.320=6.193.420 (XXIII) Herbaren van der Lede, ridder, vermeld 1227, erkende in sept. 1243 goederen van het Domkapittel in Heukelom ontvangen te hebben [N.L. 1954, kol. 106-108]. Hij huwde mogelijk met:
1.548.321 Aleid van Heusden.
Kinderen:
 1. Jan I heer van Arkel, ridder, vermeld 1253, overl. na 23 augustus 1264.
 2. Herbaren heer van den Berghe, (=3.096.710).
 3. Otto I heer van Heukelom en Asperen (=774.160).
 4. Hugo Botter van Arkel, vermeld 1254, knape 1269, overl. na 17 september 1284.

1.548.328 Dirk II van Valkenburg, zelfstandig vermeld als heer van Valkenburg 1237; overl. 14 op 15 oktober 1268, tr. (2) na 11 januari 1246
1.548.329 Bartha van Limburg-Munschau, vermoedelijk overl. 20 april 1254 (kraambed?). [G.N. 1991, nr. 21/224].
  Ouders van 774.164.

1.548.330 Otto 11 graaf van Gelre en Zutphen en diens tweede gemalin
1.548.331 Philippa van Dammartin.
  Vader van 774.165.

1.548.352 Zweder I van Bosinchem en Vianen, ridder, vermeld 1248-1284 [N.L. 1984, kol. 103-115], ridder in 1258, tevens maarschalk van de bisschop van Utrecht, kreeg de hofstede, later versterkt tot het Huis Vianen, eerst van zijn vader later van zijn broeder Hubert de Schenk in leen, overl. 1 april 1285/87 [N.L. 1975, kol. 125 en 1984, kol. 103-115]. Hij huwde met:
1.548.353 N.N. van Vlotstale.
Kinderen:
 1. Hubert heer van Vianen (=774.176).
 2. Alaerd van Bosinchem, vermeld in 1321.
 3. N.N. (dochter), 12 maart 1262 verloofd met Hendrik I burggraaf van Montfoort, overl. 9 januari 1299/1300, zoon van Roelof de Rover.
 4. Elisabeth, vermeld in 1307 als vrouwe van Polanen, huwde dus met Philips van Duivenvoorde, beleend in nov. 1295 met Polanen bij Monster, zoon van Jan van Duivenvoorde Philipsz.

1.548.354 Walterus dns. de Goye et de Hagesteine necnon de Langherake, ridder, geb. ca. 1225/30, vermeld 1268-1277, overl. tussen 20 oktober 1281 en 29 april 1283 [N.L. 1950, kol. 194-197]. Hij huwde met:
1.548.355 N.N. van Arkel.
Kinderen:
 1. Giselbertus filius Walteri ex Goye, vermeld 1277-ca. 1299, overl. voor 28 juni 1300, huwde met Margareta de Teylinghen.
 2. Wouter van Langherake, knape, geb. ca. 1255/60, overl. 1298/1311.
 3. Agniese van Langheraeck (=774.177).


1.548.356
Ghysebrecht heer uten Ghoye, burggraaf van Utrecht, ridder, geb. ca. 1250, vermeld 19 februari 1295, overl. tussen 1 november 1313 en 9 oktober 1314 [N.L. 1949, kol. 363-367]. Hij huwde:
1.549.357 N.N., verm. zuster van Herman heer van Woerden.
Hun zoon was:
  1. Ghisebrecht Uten Goye (=774.178).

1.548.358 Hubertus de Bosinchem gezegd Schenck, ridder [N.L. 1949, kol. 372; N.L. 1975, kol. ?], huwde met:
1.548.359 Margriet (of Geertrude) van Arkel.
Kinderen:
 1. Margriete van Bosinchem (=774.179).
 2. Lijsbeth van Bosinchem, huwde met Ghisebrecht van Kaetse (Cats), knape.
 3. Jutte van Bosinchem, huwde met Ernst van Wulven.
 4. Jan (van Culemborg) van Bosinchem, huwde 2e met Perenel van Abicwoude.

1.548.360 Herman van Kuinre [N.L. 1967, kol. 265].
  Vader van 774.180.

1.548.362 Roderik heer van Voorst en Keppel, knape, vermeld 1 augustus 1363 [N.L. 1967, kol. 268 en 274], huwde met:
1.548.363 Beatrix van Keppel.
  Ouders van 774.181.

1.644.178 Jacob van der Woude, huwde met:
1.644.179 Elisabeth van Zuylen van Anholt. (uit een echtpaar Van Zuylen-Van Anholt x Ripperbant).
  Ouders van 822.089.

1.644.180 N.N. van der Boeckhorst, kleinzoon of achterkleinzoon van Boudewijn van Noordwijk, die op 25 januari 1273 het land Boeckhorst bij Noordwijk als erfelijk leen van Floris V kocht; Boudewijn huwde voor of op 1 februari 1270 met Aleijd, bastaarddochter van bisschop Otto van Utrecht, die op zijn beurt een zoon was van Floris IV van Holland.
Frans Angevaare meldt hierover: Zou een kleinzoon of achterkleinzoon van Boudewijn van Noordwijk zijn, die tr met Aleijd, dr van Otto van Utrecht (die was trouwens een broer van Floris IV). Ik heb gezocht en gezocht maar nergens kunnen vinden waar die stelling op gebaseerd is. Ik neem aan dat je het overgenomen hebt van de kwst Van Gent [Ja, dat is zo, PvdK], enig idee waar deze het op heeft gebaseerd? [Nee, PvdK]. Wat ik wel vond is het volgende: In OV 1997-795 komt de volgende passage voor (uit 1422/1423): Goederen afkomstig van wijlen heer Gerijt van der Burch, priester, waarover geprocedeert is door diens erfgenamen en waarvan een van hen Jan van de Boeckerst en de kerk te Amersvoirt tevreden zijn gesteld. Van de Boeckerst moet toch wel Van de Boechorst zijn, lijkt me. Jan was dus "tevreden gesteld" als erfgenaam van Gerijt van der Burch. Deze priester zal kinderloos zijn overleden en om als erfgenaam in aanmerking te komen moet Jans vader getrouwd zijn geweest met een familielid van Gerijt, mogelijk diens zuster, of diens nicht (als Gerijt een generatie ouder was dan Jans vader). Van de Boekhorst x Van der Burch dus, wat ook de ouders van Aleijd zijn geweest.
De enige Jan uit 1422/1423 die naar mijn idee in aanmerking komt is Jan van de Boekhorst Jansz., kleinzoon van Jan Florisz. van de Boekhorst, op zijn beurt kleinzoon van Boudewijn van Noordwijk.
  Vader van 822.090.

1.644.184 Willem Bettenz. (OV 1979-141),
  Vader van 822.092.

1.644.192 Jan Aernoutsz. van Leyden, bottelier van graaf Willem III in 1306, overl. Parijs 1325 op reis met gravin Johanna van Valois; huwde:
1.644.193 Aleyd Heynendr. Rottier.
  Ouders van 822.096.

1.644.194 Heynrick Florisz. van Alckemade gezegd van Poelgeest, huwde met:
1.644.195 Machteld.
  Ouders van 822.097.

1.644.196 Willem Willemsz., schepen van Leiden 1340, overl. voor 14 oktober 1372, huwde met:
1.644.197 Baertraet Willemsdr. Heerman van Ougstgheest.
  Ouders van 822.098.

1.644.198 Jan Wit ver Lizebettenz., overl. voor 8 mei 1348, vermeld in grafboek Oude Kerk te Delft; huwde met [Z.H. Gen., blz. 197-198]:
1.644.199 Catharina van Swieten, overl. in of na 1382; zij hertr. met Jan Bogge Jansz.
  Ouders van 822.099.

1.644.272 Reymbrant Vincke Geyenz. alias Vincke Geyenzn., svchepen van Leiden, Heilige Geestmeester, overl. na 30 november 1361 [swan].
  Vader van 822.136.

1.644.304 Michiel Hendricksz. van Voorhout, (voor ouders zie Greidanus-Jaeger) huwde met:
1.644.305 Anna Heermans.
  Ouders van 822.152.

vorige GENERATIE XXII volgende

3.096.642 Jan heer van Heusden.
3.096.643 Aleid (N.L. 1954, kol. 107).
  Ouders van 1.548.321.

3.096.704=6.193.432 (XXIII) Stephanus van Bosinchem, ridder, vermeld 1213-1249, ministerialus van de bisschop van Utrecht 1228, was in 1230 ridder en pincerna (schenker) van de bisschop [N.L. 1975, kol. 85]. Hij huwde met
3.096.705=6.193.433 Ava, overl. 3-8 onbekend jaar.
Kinderen:
 1. Hubert de Schenk (=3.096.716).
 2. Zweder I van Bosinchem (1.548.352).
 3. Alard van Bosinchem vermeld 1280-1298, overl. voor 28 augustus 1306, huwde verm. 2e met Gloria van Everdingen, overl. na 3 juni 1332.

3.096.706 Dns Jacobus filius Johannis de Vloitstale, uit Utrecht, verm. 1246. Zijn geslacht heet later Lichtenberg) [N.L. 1975, kol. 125; N.L. 1950, kol. 200, noot 439a].
  Vader van 1.548.353.

3.096.708=6.193.424 (XXIII) Ghiselbertus dominus de Goye, geb. ca. 1200, ridder tussen 22 november 1252 en 22 februari 1254, vermeld 1242-1271, broeder in het Duitse Huis te Utrecht tussen 1266/68, waarvan hij tussen 1269/70 commendator broeder is geworden [N.L. 1949, kol. 334-343]. Hij huwde 2e met Mabilia (van Arkel?); hij huwde 1e met
3.096.709=6.193.425 (XXIII) N.N. Vuytterhorst.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
 1. Walterus de Goye etc. (=1.548.354).
 2. Giselbertus de Goye (=3.096.712).
 3. Bertha de Goye, overl. Utrecht 9 maart 1284, abdis van St. Servaes te Utrecht.
 4. N.N., huwde met Gerardus de Vlete (van den Vliet).
 5. N.N., huwde met Dns. Jacobus Johannis, voorvader van het geslacht 'Lichtenberch' (zie 3.096.706) [N.L. 1949, kol. 354].

3.096.710 Herbaren heer van den Berge, heer van Lysveld en Nyport, ridder, vermeld in 1254 [N.L. 1950, kol. 194; 1952, kol. 274; 1954, kol. 371 en 1966, kol. 301].
  Vader van 1.548.355.

3.096.712 Ghysebrecht uten Ghoye, ridder, geb. ca. 1255/30, tot ridder geslagen tussen 11 april 1284 en 20 mei 1285, vermeld 1277-1300, overl. kort na 12 maart 1300 [N.L. 1949, kol. 347-354].
Kinderen:
 1. Ghysebrecht Uten Goye (=1.548.356).
  en misschien
 2. Hermannus Uten Goye, vermeld 1282.
 3. Bernaert Uten Ghoeye, vermeld 1298.

3.096.716 Hubert de Schenk, ridder, vermeld na 1248, ridder in 1258, overl. voor 31 mei 1271 [N.L. 1975, kol. 86-87]. Hij huwde met:
3.096.717 N.N. van Voern.
Kinderen:
 1. Hubert van Bosinchem (=1.548.358).
 2. Dirk Splinter van Bosinchem, ridder, vermeld sinds 31 mei 1271.

3.096.720 (Johan van Kuinre).
  Vader van 1.548.360.

3.096.756 Dirk I van (Kleef-)Heinsberg, vermeld (kennelijk nog zeer jeugdig) 1207; heer van Valkenburg vóór of in 1212; overl. 4 november 1227, tr. (2) in of kort na 1220
3.096.757 Wildgravin Beatrix; vermeld vanaf 1215; bestuurt zolang haar oudste zoon (Dirk II) nog minderjarig is Valkenburg als ‘vrouwe van Valkenburg’ 1230-36;
[G.N. 1991, 630, nr. 17/224]
  Ouders van 1.548.328.

3.096.758 Walram V 'de Lange’ hertog van Limburg, heer van Monschau, Sittard en Poilvache, en
3.096.759 Elisabeth van Bar.
  Ouders van 1.548.329.

3.288.356 Jacob van der Woude, ridder, huwde met:
3.288.357 Sophie van Egmond.
  Ouders van 1.644.178.

3.288.384 Arnoud Philipsz. van Leyden, huwde met:
3.288.385 Machtilde, overl. voor 9 november 1316, begr. St. Pieterskerkhof te Leiden.
  Ouders van 1.644.192.

3.288.386 Heynric Rottier, overl. voor Aswoensdag 1357, huwde met:
3.288.387 Katrijn, overl. voor Aswoensdag 1357.
  Ouders van 1.644.193.

3.288.388 Floris Dicksz. van Alckemade van Sassenheim, overl. ca. 1310, huwde met:
3.288.389 Christine, overl. 14 november 1311.
  Ouders van 1.644.194.

3.288.392 Willem Luytgaerdenz., schepen van Leiden 1315-1316, leefde nog 7 september 1339.
  Vader van 1.644.196.

3.288.394 Willem Heerman, overl. voor 16 maart 1331, huwde met:
3.288.395 Yde.
  Ouders van 1.644.197.

3.288.396 Dirck Bokel, ridder, nog vermeld 22 mei 1290, huwde met :
3.288.397 Ver Lizebette (die Witte ?), vermeld 18 januari 1311.
  Ouders van 1.644.198.

3.288.398 Floris Gerardsz. van Swieten, overl. voor 8 mei 1348; huwde met :
3.288.399 Kateline, behoudt lijftocht 8 mei 1348.
  Ouders van 1.644.199.

3.288.544 Geye (veren) Gobburgenz., geb. ca. 1275, overl. na 9 november 1316, begr. en memorie in de St. Pieterskerk, hij ligt naast het driekoningenaltaar, stichter van een vicarie in de St. Pieterskerk; huwde met {swan}:
3.288.545 Kerstine, begr. en memorie in de St. Pieterskerk.
  Ouders van 1.644.272.

vorige GENERATIE XXIII volgende

6.193.284=24.773.686 (XXV) Arnold I van Heusden, heer van Heusden, vermeld 1173, overl. voor 1200; huwde met [Pr.VI, p. 160]:
6.193.285=24.773.687 (XXV) Justine, overl. voor 1200.
  Ouders van 3.096.642.

6.193.408=12.386.864 (XXIV) Hubertus van Bosinchem, als ministerialis vermeld in 1196, leefde nog in 1213.
Kinderen:
 1. Rodolphus van Bosinchem, vermeld 1212-1217, overl. voor 1224.
 2. Stephanus van Bosinchem (=3.096.704=6.193.432).
 3. Hubertus van Bosinchem, vermeld in 1214.
 4. Wenemarus van Bosinchem, vermeld 1223-1232.
 5. N.N., overl. voor 12 maart 1248, huwde met Alard van Buren.

6.193.416=12.386.848 (XXIV) Wolterus comes de Goye, geb. ca. 1170, vermeld 1208-1232, overl. voor 1242 [N.L. 1949, kol. 304-312].
Kinderen:
 1. Ghiselbertus ds. de Goye (=3.096.708=6.193.424).
 2. Walterus de Goye, vermeld 1252.
  en misschien
 3. Dominus Wilhelmus de Goie, vermeld 1263.
 4. Spieringus de Goye, vermeld 1245.

6.193.440 Hendrik II van Kuinre, ridder, vermeld 1263-1265 [N.L. 1967, kol. 263-264].
  Vader van 3.096.720.

6.193.512 Arnold III van Kleef, door huwelijk heer van Heinsberg, vermeld 1188-98; overl. 1199, tr.
6.193.513 Adelheid van Heinsberg, vermeld 1190-1217; erfgename van Heinsberg; begr. Praemonstratenserklooster ald.;
[G.N. 1991, 630, nr. 16/224].
  Ouders van 3.096.756.

6.193.514 wildgraaf (comes Silvester) Gerhard II van Kyrburg-Dhaun en
6.193.515 Agnes N.
  Ouders van 3.096.757.

6.576.712 Jacob van der Woude, huwde met :
6.576.713 N.N. van Warmond.
  Ouders van 3.288.356.

6.576.714 Gerard van Egmond, huwde 1e met Beatrix van Haarlem; huwde 2e met Mabilia; een van beiden is de moeder van Sophie van Egmond (3.288.357).

6.576.776 Dirck (Walewijnsz.) van Alckemade, huwde met :
6.576.777 Alijd (van der Leck ?), vermeld als wed. na 1286.

  Ouders van 3.288.388.

6.576.795 ver Hadewie .
  Moeder van 3.288.397.

6.576.796 Gerard van Swieten, huwde met :
6.576.797 Clare van Ammers.
  Ouders van 3.288.398.

6.577.088 Heyn Philipsz., geb. naar schatting ca. 1245 [swan], broer van Arnoud Philipsz. van Leyden ; huwde met
6.577.089 Gobburgh.
  Ouders van 3.288.544.

6.577.091 (ver) Pieternelle Maes, vermeld in 1312 [swan].
  Moeder van 3.288.545.

vorige GENERATIE XXIV volgende

12.386.568=49.547.372 (XXVI) Herman van Heusden, heer en burggraaf van Heusden, vermeld 1130 [pr.VI, p. 160].
  Vader van 6.193.284=24.773.686.

12.386.816=24.773.728 (XXV) Rodolphus van Bosinchem, ridder, overl. in 1164 of 1174 [N.L. 1975, kol. 85]. Hij huwde met
12.386.817 Aleijt van Heijnsberch.
Kinderen:
 1. Hubertus van Bosinchem (=6.193.408=12.386.864).
 2. Alfardus van Bosinchem, vermeld 1200-1213.

12.386.832=24.773.696 (XXV) Wilhelmus comes de Goye, geb. ca. 1140, vermeld in 1165 en 1190, overl. verm. voor 1196.
  Vader van 6.193.416=12.386.848.

12.386.880 (N.N. van Kuinre).
  Vader van 6.193.440.

12.387.024 Dietrich IV/II van Kleef, geb. ca. 1129; overl. 1172, tr. ca. 1155
12.387.025 Adelheid van Sulzbach, geb. 11 maart 1140; overl. 12 februari 1189.
[G.N. 1991, 607-608, nr. 15/218].
  Ouders van 6.193.512.

12.387.026 Gottfried van Heinsberg en
12.387.027 Sophie N.
  Ouders van 6.193.513.

13.153.428 Willem I van Egmond, overl. 17 mei 1234, huwde met :
13.153.429 Badeloch, overl. 27 april 1244.
  Ouders van 6.576.714.

13.153.595 Ghisekyn .
  Moeder van 6.576.797.

vorige GENERATIE XXV volgende

24.773.664=49.547.392 (XXVI) Wilhelmus Luscus (Schele Graaf willem), geb. ca. 1110, overl. 27 februari 1179/87, vermeld 1156-1178 [N.L. 1949, kol. 301-303].
Kinderen:
 1. Wilhelmus comes de Goye (=12.386.832=24.773.696).
 2. Walterus de Goie, vermeld 1183.

24.773.760 Hendrik I graaf van Kuinre, alias Hendrik de Kraan (Henricus Grus), vermeld 1195-1213 [n.L. 1967, kol. 260-263].
  Vader van 12.386.880.

24.774.048 Arnold I van Kleef, graaf van Kleef ca. 1120, voogd van Xanten en Zyfflich; tr. ca. 1128 overl. 20-2 na 1147
24.774.049 Ida van Leuven, overl. 27-7 vóór 1162,
[G.N. 1991, 607, nr. 14/218].
  Ouders van 12.387.024.

24.774.050 Gebhard III van Sulzbach en
24.774.051 Mathilde van Beieren.
  Ouders van 12.387.025.

vorige GENERATIE XXVI volgende

49.547.328=99.094.784 (XXVII) Willelmus, geb. ca. 1080, vermeld 1134-1139, overl. 1139/1156 [N.L. 1949, kol. 301].
  Vader van 24.773.664=49.547.392.

49.548.096 Dietrich III/I graaf van K1eef.
  Vader van 24.774.048.

49.548.098 Godfried I van Leuven, bijgenaamd 'met de Baard', geb. ca. 1060; graaf van Leuven, 1106 hertog van Neder-Lotharingen (Godfried V) en markgraaf van Antwerpen op de rijksdag van Worms, overl. 25 januari 1139, begr. Afflighem; tr. ca. 1105
49.548.099 Ida van Chiny, geb. ca. 1088; overl. na 1117, vóór 1121.
[G.N. 1991, 607, nr. 13/218].
  Ouders van 24.774.049.

vorige GENERATIE XXVII

99.094.656=198.189.568 (XXVIII) Wilhelmus (de Upgoye), graaf in Isla-et-Lake, geb. ca, 1050, vermeld 1108-1122, overl. niet lang na 1122 [N.L. 1949, kol. 300].
Kinderen:
 1. Theodericus de Upgoye, graaf van Utrecht, vermeld 1108-1131.
 2. Willelmus (=49.547.328=99.094.784).
 3. Walterus, vermeld in 1139.

99.096.196 Hendrik II graaf van Leuven en
99.096.197 Adela van de Betuwe.
  Ouders van 49.548.098.

99.096.198 Otto II van Chiny, voor het eerst vermeld in 1097; graaf van Chiny 1106-25; overl. vóór 1131, tr. ca. 1083
99.096.199 Adelheid van Namen.
[G.N. 1991, 606-607, nr. 12/218].
  Ouders van 49.548.099.

GENERATIE XXVIII

198.192.396 Arnulf I (II) van Chiny, graaf van Warcq 1055-64; graaf van Ivoix 1068; noemt zich vanaf 1071 graaf van Chiny; stichter van Orval 1097; overl. als monnik te Saint-Hubert 16 april 1106;
198.192.397 Adelheid van Ramerupt.
[G.N. 1991, 606, nr. 11/218].
  Ouders van 99.096.198.

198.192.398 Albert III graaf van Namen en (vermoedelijk)
198.192.399 Ida van Saksen.
  Ouders van 99.096.199.

GENERATIE XXIX

396.394.792 Lodewijk II, graaf van Warcq en Ivoix, en
396.394.793 Sophie van Verdun.
  Ouders van 198.192.396.

396.394.794 Hilduin V van Ponthieu-Montdidier, heer van Ramerupt, Arcis en Breteuil; vermeld 1031; volgt zijn schoonvader op als graaf van Roucy 1033; overl. 1063; tr. vóór 1031
396.394.795 Adelheid van Roucy, overl. kort na 1068.
[G.N. 1991, 606, nr. 10/218].
  Ouders van 198.192.397.

GENERATIE XXX

792.789.588 Hilduin IV van Ponthieu, graaf van Montdidier (etc.), en Lesseline de Turqueville.
  Vader van 396.394.794.

792.789.590 Ebalus van Roucy, graaf van Roucy 997; wordt, nadat zijn huwelijk (waaruit dan reeds twee dochters zijn geboren) wegens onderlinge verwantschap’ gescheiden is, mogelijk aartsbisschop van Reims 1021-33 en alsdan overl. 11 mei 1033, tr.
792.789.591 Beatrix van Henegouwen.
[G.N. 1991, 606, nr. 9/218].
  Ouders van 396.394.795.

GENERATIE XXXI

1.585.579.180 Giselbert van Roucy, geb. vóór 956; vermeld 10 mei 974; graaf van Roucy; vicomte van Reims (waarvan hij na 985 de helft aan de abdij Saint-Remi schenkt); nog vermeld tijdens de synode van Saint-Basle 991; overl. 19-4 van een onbekend jaar vóór 1000, begr. Saint-Remi.
[G.N. 1991, 606, nr. 8/218].
  Vader van 792.789.590.

1.585.579.182 Reinier IV graaf van Henegouwen en
1.585.579.183 Hedwig van Frankrijk.
  Ouders van 792.789.591.

GENERATIE XXXII

3.171.158.360 Ragenold van Roucy; voor het eerst vermeld als aanvoerder van een groep Noormannen die in de jaren 923-26 Midden en Noord-Frankrijk; opnieuw vermeld vanaf 944 wanneer hij de abdij Saint-Médard de Soissons plundert; is vanaf 945; wordt vanaf 947 steeds als graaf aangeduid; overl. 10 mei 967, begr. Reims (Saint-Remi), tr. tussen 944 en 947
3.171.158.361 Alberada van Henegouwen, geb. ca. 930; vermoedelijk na haar man overleden, begr. Reims (Saint-Remi).
[G.N. 1991, 581, nr. 7/213].
  Ouders van 1.585.579.180.

GENERATIE XXXIII

6.342.316.622 Giselbert van Lotharingen; erft het volledig bezit van zijn vader en wordt als zoon van Reginar 1 vermeld in oorkonden van 919, 923 en 930; tr. 928
6.342.316.623 Gerberga van Saksen, geb. Nordhausen 913/14; hertrouwt einde 939 met Lodewijk IV ‘van Overzee’ van West-Francië; overl. Reims 5 mei 984.
[G.N. 1991, 580, nr. 6/213].
  Ouders van 3.171.158.361.

GENERATIE XXXIV

12.684.633.244 Reginar I, geb. ca. 850; bezit tal van landgoederen in Wallonië en stroomafwaarts langs de Maas; wordt (ook in oorkonden) met verschillende titels aangeduid (graaf, markgraaf, na 911 ook missus dominicus); overl. na 25 augustus 915 en vóór 15 januari 916, tr.
12.684.633.245 Alberada N.
[G.N. 1991, 580, nr. 5/213].
  Ouders van 6.342.316.622.

12.684.633.246 Hendrik I, Duits koning, en diens tweede gemalin
12.684.633.247 Mathilde van Westfalen.
  Ouders van 6.342.316.623.

GENERATIE XXXV

25.369.266.488 Giselbert, vermeld als graaf in de Maasgouw 840 en 841; is vazal van Karel ‘de Kale’ van West-Francië wanneer hij (vóór maart 846) een dochter van keizer Lotharius naar Aquitanië ontvoert en daar huwt; verzoent zich (na een rijksdag te Thionville okt. 848) begin 849 met de keizer; graaf van de Darnau in 863; overl. na 14 juni 877; mogelijk zoon van een Reginar die in de jaren 797-814 als gegoed in de Bidgau aanwijsbaar is; tr. (na schaking) 846
25.369.266.489 N. (‘Irmingard’), geb. ca. 830.
[G.N. 1991, 579, nr. 4/213].
  Ouders van 12.684.633.244.

GENERATIE XXXVI

50.738.532.978 Lotharius I, geb. 795 (waarschijnlijk in Aquitanië en aldaar opgegroeid); (onder)koning in Beieren 814; tot keizer gekroond Aken juli 817; treedt in het klooster te Prüm 23-9, overl. 29 september 855 en begraven aldaar, tr. okt. 821
50.738.532.979 Ermengard, overl. 20 maart 851; dr. van Hugo graaf van Tours en Ava N.
[G.N. 1991, 510, nr. 3/203].
  Ouders van 25.369.266.489.

GENERATIE XXXVII

101.477.065.956 Lodewijk I 'de Vrome', geb. Chasseneuil bij Poitiers tijdens de afwezigheid van zijn vader door diens veldtocht in Spanje (d.w.z. tussen 16-4 en de herfst van) 778; door paus Hadrianus 1 tot koning gezalfd Rome Pasen (15-4) 781, (onder)koning over Aquitanië, 28 januari 814; overl. op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20 juni 840, begr. Metz (Saint-Arnould); tr. (2) febr. 819 Judith; tr. (1) ca. 794
101.477.065.957 Irmingard, overl. 3 oktober 818;
[G.N. 1991, 508-509, nr. 2/203].
  Ouders van 50.738.532.978.

101.477.065.958 Hugo graaf van Tours en
101.477.065.959 Ava N.
  Ouders van 50.738.532.979.

GENERATIE XXXVIII

202.954.131.912 Karel de Grote, geb. (event. volgens de traditie te Ingelheim) 2 april 742; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25 december 800; overl. Aken 28 januari 814, begr. ald. (Dom), zie de literatuur voor verdere voorouders, tr. (3) 771
202.954.131.913 Hildegard; geb. 758; overl. 30 april 783, begr. Saint-Arnoul-de-Metz; dr. van (vermoedelijk) Gerold I graaf in de Vinzgouw, en (zeker) Imma/Hemma van Alemannie.
[G.N. 1991, 476, nr. 1/200].
  Ouders van 101.477.065.956.

202.954.131.914 Ingram graaf van de Haspengouw (Hesbaye).
  Vader van 101.477.065.957.