Genealogie
Van der KROGT en Van der KROFT
Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

Email!

 Naar de Genealogie
Naar de kwartierstaat


Links naar andere genealogische webpagina's

Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie
"Ons Voorgeslacht"


Volledige inhoudsopgave op het tijdschrift
Ons Voorgeslacht
vanaf 1946

Nederlandse Genealogische Vereniging
(NGV)

NGV Afdeling Delfland
Lidm.nr. 12701

Centraal Bureau voor Genealogie


Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en WapenkundeGenealogische Vereniging Prometheus
Familieberichten on-line