Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:

Sorteren op:

Hans Jouta

Hans Jouta (1967), beeldhouwer te Ferwerd (RKD-databaseWebsite).


Foto Jaar Naam Adres Plaats
1995 De Wardiaan Ferwert  –  Ferwerderadiel
Nienke van Hichtum (Sjoukje Bokma de Boer) 1997 Nienke van Hichtum (Sjoukje Bokma de Boer) Hoofdstraat / De Kamp Nes  –  Dongeradeel
2000 Willem Poelstra begraafplaats Hijum  –  Leeuwarderadeel
Balthasar Bekker 2002 Balthasar Bekker Balthasar Bekkerstrjitte Metslawier  –  Dongeradeel
Drentse Schapen 2005 Drentse Schapen De Drentsehof Alblasserdam
Hotze Schuil 2006 Hotze Schuil Zuiderplein Harlingen
Pierendolster (Wjirmdolster) 2006 Pierendolster (Wjirmdolster) Dykstrjitte Wierum  –  Dongeradeel
2006 Sint Nicolaas Voorstraat 3 Blije  –  Ferwerderadiel
De Fiskersfrou 2008 De Fiskersfrou De Oere Moddergat  –  Dongeradeel
2008 Gemme van Burmania Marrumerweg Ferwert  –  Ferwerderadiel
2010 Jan Riedstra Cambuurplein 44 (Cambuurstadion) Leeuwarden