Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Grou
gem. Leeuwarden (Friesland)

Halbertsmaplein 4

Joost en Eeltsje Halbertsma

1789-1869 predikant en schrijver
1797-1858 huisarts en schrijver
Willem Molkenboer
1875/79

Grou -  Joost en Eeltsje Halbertsma   Grou -  Joost en Eeltsje Halbertsma

Beschrijving

Twee gelijksoortige gevelstenen met portret op de eerste verdieping.

De twee broers publiceerden in 1822 de Lapekoer van Gabe-Scroar, een verzameling verhalen en liedjes, door hen zelf gedicht of bewerkt in het Fries. Veel van die liedjes werden in 1876 opnieuw gepubliceerd in het Frysk Lieteboek. De liedjes daaruit worden nog steeds gezongen. (zie: Streektaalmuziek in Friesland).

Opschriften

Links:

1789-1869
de friesen oan
dr joost h.
halbertsma

Rechts:

1797-1858
de friezen oan
dr eeltje
halbertsma

Kunstenaar

Opmerkingen

De gevelsteen voor Eeltje Halbertsma is onthuld op 13 oktober 1875 tijdens de algemene vergadering van het Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse, die het initiatief tot dit gedenkteken genomen had. De onthulling van de steen voor Joost Halbertsma volgende een paar jaar later, op 28 mei 1879, eveneens tijdens een jaarvergadering van het Selskip.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 53°5'48" - O.L. 5°50'21")

eXTReMe Tracker
Objectcode: FR14dl; Opgenomen: 27 juli 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt