Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Oosterhout
Noord-Brabant

Markt

Tempelier, Johannieter en de Abdis van Thorn

Harm Timmermans
1986

Oosterhout -  Tempelier, Johannieter en de Abdis van Thorn   Oosterhout -  Tempelier, Johannieter en de Abdis van Thorn

Beschrijving

Beeld van drie personen, de Johannieter als geestelijke, in wijde mantel met het Maltezer kruis op de rug, de Tempelier als soldaat en de abdis, een adellijke dame, met de naar haar toe gekromde staf (ter onderscheid van de bisschopsstaf).

Op de zijkant van de sokkel staat vermetel noch beschroomd.

Het beeld is gesigneerd met een H in vierkant en de naam harm timmermans '86.

Kunstenaar

Opmerkingen

Het beeld toont drie historische figuren die in de Oosterhoutse geschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld. Het is geschonken door de Stichting Oosterhouts Kunstbezit. Abdis van Thorn

In Oosterhout bestond haar recht uit grondheerlijke cijnzen (belastingen) uit onroerende goederen, voornamelijk in het noordelijk deel van de Oosterhoutse binnenstad met de Markt als centrum. Vanwege het grootgrondbezit had de abdis van Thorn veel invloed in Oosterhout.

De Tempeliers en Oosterhout

De Orde der Tempelieren is in 1119 te Jeruzalem gesticht om de pelgrims in het Heilige Land te beschermen. In Oosterhout bezaten de Tempeliers het patronaatsrecht van de Oosterhoutse kerk (het recht om de pastoor ter benoeming voor te dragen aan de bisschop). Ook hadden ze recht op een groot deel van de kerkelijke belasting, een windmolen en grond. In 1312 werd de orde opgeheven en gingen hun bezittingen grotendeels over op de Johannieters.

De Johannieters en Oosterhout

De Johannieterorde vond haar oorsprong in een hospitaal te Jeruzalem dat in 1023 was gesticht ten behoeve van pelgrims. Het schutspatroon is Johannes de Doper. Door het opdringen van de Turken verhuisde de Johannieterorde naar Malta. Men spreekt daarom ook wel van 'Maltezer Ridders'. De orde heeft in Oosterhout veel invloed gehad door hun pastoraat.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°38'40" - O.L. 4°51'41")

eXTReMe Tracker
Objectcode: NB45aa; Opgenomen: 24 juni 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt