Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Zundert
Noord-Brabant

Vincent van Goghplein

Vincent & Theo van Gogh

Zundert 1853 - Auvers-sur-Oise 1890
Nederlands kunstschilder. Zijn werk valt onder de postimpressionisme, een kunststroming die het negentiende-eeuwse impressionisme opvolgde. Hij wordt tegenwoordig gezien als een van de grootste schilders
(Wikipedia)
en: Theodorus (Theo) van Gogh (Zundert 1857 - Utrecht 1891), kunsthandelaar (Wikipedia)
Ossip Zadkine
Susse Frères (Paris)
1964

Zundert -  Vincent & Theo van Gogh   Zundert -  Vincent & Theo van Gogh

Beschrijving

Beeld op een stenen sokkel.

Opschriften

"par mon intermédiaire tu as ta part à
la production même de certaines toiles qui
même dans la debâcle gardent leur calme"

uit de laatste brief van vincent aan theo

Gesigneerd: O Zadkine 1963
Susse Fondeur Paris

Informatiebord

Het standbeeld op dit plein van
vincent van gogh
(Zundert, 30-3-1853)
en zijn broer theo
(Zundert, 1-5-1857)
is vervaardigd door
ossip zadkine
en op 28 mei 1964 door H.M. de Koningin der
Nederlanden onthuld.
De tekst op het voetstuk luidt:
'door mijn tussenkomst zijt gij deelachtig geworden
aan de schepping van zekere doeken die zelfs bij een
ineenstorting hun rust blijven behouden'

Deze sokkel, waarin aarde rust uit de tuin van het
gasthuis waar Vincent werd verpleegd, is geschonken
door het bestuur van de Franse gemeente
saint-remy-de-provence.
Nadere inlichtingen en literatuur over Zunderts grote
zoon en het monument zijn verkrijgbaar op het
Van Gogh-centrum, Molenstraat 170 te Zundert.

The statue on this square represents
vincent van gogh
(Zundert, 30 March 1853)
and
his brother theo
(Zundert, 1 May 1857)
It was sculptured by
ossip zadkine
and on 28 May 1964 it was unveiled by Her Majesty
Queen Juliana of the Netherlands.
The inscription on the pedestal says:
'through my deeds you have witnessed the creation of
several paintings which will breathe tranquility even in
times of upheaval'

The pedestal which contains earth from the garden
belonging to the hospital in which Vincent was nursed
is a gift from the authorities of the French town of
saint-remy-de-provence.
Further information and literature about Zunderts great
son are available at the Van Gogh Centre,
Molenstraat 170, Zundert.

La statue sur cette place de
vincent van gogh
(Zundert, le 30-3-1853) et de
son frere theo
(Zundert, le 1er-5-1857)
a été faite par
ossip zadkine
et a été inauguré le 28 mai 1964 par S.M. la Reine
Juliana des Pays-Bas.
Le texte sur le socle est ainsi congu:
'par mon intervention vous avez part à la création de
certaines tolles qui gardent leur sérénité, même lors
d'un effondrement' *

Ce socle, dans lequel repose de la terre prise dans le
jardin de l'hospice où Vincent fut soigné, a été offert
par la municipalité de la commune française
saint-remy-de-provence.
Pour des renseignements complémentaires et de la
littérature au sujet de ce grand fils de Zundert ainsi
que de son monument, s'adresser au Centre,
Van Gogh, Molenstraat 170 à Zundert.
* Deze tekst is niet identiek aan de Franse tekst
op de sokkel!

Die sich auf diesem Platz befindende Statue von
vincent van gogh
(Zundert, 30.3.1853)
und
seine bruder theo
(Zundert, 1.5.1857)
ist das Werk von
ossip zadkine
und wurde am 28. Mai 1964 vom Ihrer Majestät Königin
Juliana der Niederlande enthüllt.
Der Text auf den Sockel lautet:
'durch mein Wirken werden Sie der Schöpfung
mancher Gemälde teilhaftig, die selbst in Zeiten des
Chaos noch Ruhe ausstrahlen'

Diesen Sockel, der Erde aus dem Garten des Spitals
enthält, in dem Vincent gepflegt wurde, ist ein
Geschenk der Verwaltung der französische Gemeinde
saint-remy-de-provence.
Weitere Auskünfte und Literatur über Zunderts grossen
Sohn und dessen Denkmal erhalten Sie im Van Gogh-
Zentrum, Molenstraat 170, Zundert.

Kunstenaar

Opmerkingen

Het beeld stelt de verbondenheid van de gebroeders Vincent en Theo van Gogh voor. De tekst op de sokkel is een gedeelte uit een brief van Vincent aan Theo. De zandsteen vóór het beeld bevat een koker met aarde uit de tuin van het gasthuis in Saint-Rémy-de-Provence (Frankrijk), waar Vincent van Gogh werd verpleegd.

Het beeld is een geschenk van de bankiersfirma F. van Lanschot t.g.v. haar 225-jarige bestaan. De familie Van Lanschot stamt uit Zundert. Onthuld op 28 mei 1964 door Koningin Juliana.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°28'21" - O.L. 4°39'56")

eXTReMe Tracker
Objectcode: NB68aa; Opgenomen: 31 januari 2009
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt