Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Amsterdam
Noord-Holland

Nassauplein

Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Amsterdam 1846 - Hilversum 1919
politicus, sociaal-anarchist, en antimilitarist; geldt als één van de oprichters van de socialistische beweging in Nederland
(Wikipedia)
Johan Polet
A. Bischoff Broncebildgiesserei (Düsseldorf-Oberkassel)
1931

Amsterdam -  Ferdinand Domela Nieuwenhuis   Amsterdam -  Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Beschrijving

Standbeeld van Ferdinand Domela Nieuwenhuis tijdens een redevoering, met zijn rechterhand opgeheven in de lucht.
Het beeld staat op een sokkel van basalt lava, met aan de voorzijde een reliëf van Prometheus, de Griekse held die het vuur uit de hemel stal en het aan de mensen gaf, waarna oppergod Zeus hem aan een rots liet vastbinden. Prometheus staat symbool voor Domela Nieuwenhuis' gevangenschap in 1886; de fakkel - het vuur - in de opgeheven linkerhand kan geïnterpreteerd worden als het licht der waarheid dat hij aan de mensen bracht.

Opschriften

1946 - 1919
ferdinand domela
nieuwenhuis

dit monument werd in 1931
onthuld ter herinnering aan
den grondlegger van het
vryheidslievend socialisme
in nederland.
wiens machtige leuze
–RECHT VOOR ALLEN–
de verdrukten tot
gerechtvaardigden stryd
wekte.

Gesigneerd

(standbeeld en tekstplaat) broncebildgiesserei | a. bischoff | düsseldorf-oberkassel

Informatiebord

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Westerpark

Monument voor Ferdinand Domela
Nieuwenhuis (1931)

kunstenaar Johan Polet
materiaal brons/basaltlava

www.openbarekunst.westerpark.nl

NB: website is er niet meer

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°23'7" - O.L. 4°52'54")

eXTReMe Tracker
Objectcode: NH04sa; Opgenomen: 15 september 2014
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt