Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Hoofddorp
gem. Haarlemmermeer (Noord-Holland)

Kruisweg 1067  

Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper

Karel Gomes & Antoinette Otten
ca. 2005

Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper   Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper

Beschrijving

Beelden in de Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper. Klik op de naam of op de kleine foto hierboven voor een grote foto, die in een apart venster verschijnt.
KG = gesigneerd "KG" (Karel Gomes).
*G = ongesigneerd, door Karel Gomes.
AO = gesigneerd "AO" (Antoinette Otten).
*O = ongesigneerd, door Antoinette Otten.

Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
10
Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
12
Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
13
Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
14
Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
15
Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
16
Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
17
Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
18
Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
19-32

 • 1-8 Het leven van Joannes de Doper afzonderlijke pagina op deze site

 • 9 Maria met kind, medaillon van keramiek, niet op deze site

 • 10 EvaKG
  De eerste vrouw die door God werd gemaakt, uit een rib van de eerste man, Adam.
  Toelichting:
  eva
  Genesis 2 en 3
  De blauwe tegels staan
  symbool voor de 4 stromen
  van het paradijs
  zoek de slang
 • 11 Plaquette afzonderlijke pagina op deze site

 • 12 Vrouw van LotKG
  Lot, neef van Abraham. Bij het gedwongen vertrek van Lot en zijn familie uit Sodom, dat door God vernietigd werd, kon zijn vrouw haar nieuwsgierigheid niet bedwingen: "De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zoutklomp" (Genesis 19, 26).
  Toelichting:
  de vrouw van lot
  Genesis 19
 • 13 Maria*G
  De moeder van Jezus, de grondlegger van het christendom; zij wordt vaak afgebeeld met Jezuskind (Heiligen-3s).
  Toelichting:
  maria met kind
 • 14 Opstijgende engel*O
  Toelichting:
  engel draagt kind
  Monument voor
  ongedoopte kinderen
 • 15 Binding van IsaäkKG
  Abraham, aartsvader. "Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, bovenop het hout" (Genesis 22, 9).
  Toelichting:
  abraham bindt isaak
  Genesis 22
 • 16 Verloren zoonKG
  Naar de "Gelijkenis van een vader met twee zonen" (Lucas 15, 11-32).
  Toelichting:
  de verloren zoon
  Lucas 15
 • 17 PiëtaKG
  Toelichting:
  Piëta
  vroomheid of medelijden
  Maria met gestorven Jezus
 • 18 Opstanding*G
  Toelichting:
  jezus opgestaan
  Twee teneergeslagen mensen
  worden door de
  overwinnaar van de dood
  onder zijn hoede genomen.
 • 19-32 Kruiswegstaties
  Serie van 14 beelden door Karel Gomes.
 • 32a SusannaKG
  Vrouw uit een apocrief gedeelte van het boek Daniël dat dan ook wordt gerekend tot de Toevoegingen bij Daniël. Zij nam een bad in de privacy van haar tuin, zonder zich te realiseren dat twee mannen haar bespiedden.
  Toelichting:
  susanna-witte lelie
  Daniël 13
 • 33-34 St. Franciscus van AssisiKG (Franciscus) en AO (wolf)
  Diaken, stichter (Minderbroeders) en mysticus (Heiligen-3s).
  Toelichting:
  franciscus van assisi
  met de wolf van Gubbio
 • 35 St. ChristoffelKG
  Heilige, vooral bekend door de legende dat hij een klein kind over de rivier moest dragen. Terwijl hij daarmee bezig was werd het kind echter zwaarder en zwaarder, totdat hij bijna bezweek en tot zijn schouders in het water stond. Toen openbaarde het kind zich als Christus en doopte hem Christoffel, Christusdrager (Wikipedia).
  Toelichting:
  christoffel
  Christusdrager
 • 36 Worsteling van JacobKG
  Jacob, de derde aartsvader, de kleinzoon van Abraham en de zoon van Isaäk en Rebekka. Hij is de stamvader van de Israëlieten. Op een zekere nacht vocht Jacob met een geheimzinnige man, misschien God of een engel. Dat gevecht duurde de hele nacht. Tegen het krieken van de dag liet Jakob, die als overwinnaar uit het gevecht tevoorschijn kwam, de man gaan, op voorwaarde dat hij hem zou zegenen. Aldus geschiedde. De man gaf hem de naam "Israël", wat "strijder van God" betekent (Genesis 32).
  Toelichting:
  gevecht van jacob met …
  Genesis 32
 • 37 HagarKG
  Een van de vrouwen van Abraham. Toelichting:
  hagar
  Genesis 16
 • 38 RuthKG
  Titelfiguur in het Bijbelboek Ruth, die vermoedelijk leefde omstreeks 1300 v.Chr. in het land van Moab. Zij wordt genoemd als overgrootmoeder van koning David.

 • 39 Feniks, door Annemarie Otten
  Beeld boven fontein.

 • 40 JobKG
  Titelfiguur van het bijbelboek Job.
  Toelichting:
  job
 • 41 Joachim en AnnaKG
  Ouders van Maria, de moeder van Jezus-Christus.
  Toelichting:
  ontmoeting van joachim en anna
  Ouders van Maria
 • 42 Heilige Familie*G
  Toelichting:
  heilige familie
  Jozef, Maria met kind Jezus
  en haar moeder Anna

Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
32a
Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
33-34
Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
35
Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
36
Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
37

Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
38
Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
39
Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
40
Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
41

Hoofddorp - Bijbelse tuin van de parochie H. Joannes de Doper
42

Kunstenaars

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

 • Anna, St.
 • Anna, St.
 • Christoffel, St.
 • Eva
 • Feniks
 • Franciscus van Assisi, St.
 • Hagar
 • Isaak
 • Jacob, St.
 • Jezus
 • Jezus
 • Joachim, St.
 • Job
 • Jozef, St.
 • Maria
 • Maria
 • Maria met kind
 • Ruth
 • Suzanna, St.
 • Verloren zoon (bijbelverhaal)
 • Vrouw van Lot
 • Locatie (N.B. 52°18'30" - O.L. 4°41'24")

  eXTReMe Tracker
  Objectcode: NH23bc; Opgenomen: 12 juli 2008  / gewijzigd: 9 december 2008
  Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
  Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
  © Website en Foto's: René & Peter van der Krogt