Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Hilversum
Noord-Holland

Emmastraat 5-7
(St. Vituskerk)

Sint Vitus

4e eeuw
heilige en martelaar
(Wikipedia)
Friedrich Wilhelm Mengelberg
1905

Hilversum -  Sint Vitus

Beschrijving

Stenen beeld.

Kunstenaar

Opmerkingen

Beeld onder het timpaan aan de buitenzijde boven de hoofdingang van de Rooms-Katholieke kerk St. Vitus, een neogotische kruisbasiliek ontworpen door P.J.H. Cuypers, ingewijd in 1892.

Het beeld werd op 8 februari 1905 op deze plaats aangebracht. Het werd geschonken door het echtpaar Jan Reijn Jzn. en Anna Bijlard ter gelegenheid van hun zilveren bruiloft op 20 augustus 1904. Dit beeld werd vervaardigd in Mengelbergs atelier voor de prijs van 400 gulden. Vitus draagt in de rechterhand een pot met vuur, waarmee zijn marteldood wordt verbeeld. De leeuw aan zijn voeten herinnert aan het feit dat hij aan de wilde dieren werd prijsgegeven. Vitus (Sicilië, 4e eeuw na Christus geboren), zoon van een Romeinse senator bekeerde zich rond zijn zevende (volgens sommige bronnen twaalfde) jaar tot het christendom. Zijn vader trachtte hem op allerlei manieren van dit geloof af te brengen, waarbij de jonge Vitus zelfs gemarteld werd. Daarna ging hij naar Rome, waar hij trachtte de zoon van Diocletianus te genezen die krankzinnig geworden was. Hoewel hij hierin slaagde, werd hij toch het slachtoffer van de Christenvervolging van Maximianus en Diocletianus. Ten gevolge van martelingen stierf hij uiteindelijk en hij bleef het Christelijke geloof trouw.
Vitus is de beschermheilige van dansers, zangers en epileptici, en schutspatroon van Het Gooi.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°13'18" - O.L. 5°10'43")

eXTReMe Tracker
Objectcode: NH29ac; Opgenomen: 12 mei 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt