Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Purmerend
Noord-Holland

Overweersepolderdijk

Luisterend Oor

Annemiek van Kollenburg & Linda Meulenhoff
2009

Nog geen foto's gemaakt.

Beschrijving

Het beeld bestaat uit rode draadfiguren, silhouetten van de feministen die geëerd zijn met een straatnaam in de buurt. Ze staan gerangschikt op een lijn die de omtrek van een oorschelp weergeeft: het luisterend oor van de rode vrouwen.

Kunstenaars

 1. Wilhelmina Drucker (1847-1925), een van de eerste voorvechtsters voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Ze is de naamgeefster van de feministische actiegroep 'Dolle Mina' uit de tweede feministische golf.
 2. M. van Hogendorp (1834-1909), oprichtster van de Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn. De drijvende kracht achter het vrouwelijk abolitionisme (slavernij, in dit geval prostitutie).
 3. Suze Groeneweg (1875-1940), het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid in Nederland en pleitbezorgster van volksonderwijs.
 4. Aletta Jacobs (1854-1929), de eerste vrouwelijke arts in Nederland. Maakte zich sterk voor recht op hoger onderwijs voor vrouwen.
 5. Marga Klompé (1912-1986), de eerste vrouwelijke minister van Nederland, de eerste vrouwelijke minister van staat.
 6. Rosa Manus (1881-1943), voorvechtster voor vrouwenkiesrecht en medeoprichtster van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging.
 7. Johanna Naber (1859-1941), de eerste geschiedschrijfster van de Nederlandse vrouwenbeweging.
 8. Etta Palm (1743-1799), wordt beschouwd als de eerste Nederlandse feministe. Ze was maîtresse van de Franse koning, woonde in Parijs en was voorzitter van een groep die streed voor de rechten van de vrouw.
 9. Betsy Perk (1833-1906), oprichtster van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereniging 'Arbeid Adelt'. Trok zich het lot aan van de onvermogende, ongehuwde, 'beschaafde' vrouw.
 10. Annette Poelman (1853-1914), medeoprichtster van de Vereeniging 'Onderlinge Vrouwenbescherming'. Heeft zich beijverd voor het vrouwenkiesrecht.
 11. Joke Smit (1933-1981), stond aan het begin van de tweede feministische golf. Actief in de organisatie Man-Vrouw-Maatschappij. Had vooruitstrevende voorstellen voor een herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid.
 12. Haya van Someren (1926-1980), in 1959 gekozen tot lid van de Tweede Kamer, tot dan het jongste vrouwelijke kamerlid. In 1965 het eerste kamerlid dat tijdens haar kamerlidmaatschap moeder werd. Ze werd later voorzitterr van de VVD.

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

eXTReMe Tracker

Objectcode: NH43ao.

© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt