Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Zierikzee
gem. Schouwen-Duiveland (Zeeland)

Kerkhof ZZ

Pieter Mogge

Zeeuws regent 1698-1757
Marian van Puyvelde
2008

Zierikzee -  Pieter Mogge   Zierikzee -  Pieter Mogge

Beschrijving

Beeld van Mogge met boek, staande naast een zuil met daarop zijn familiewapen, naam en jaartallen: P. MOGGE 1698 1756.

Opschriften

Mr. PIETER MOGGE (1698-1756)
Pieter Mogge was een in Zierikzee. Bij zijn overlijden liet hij
420.000 gulden na voor het stichten van een universiteit.
Dit plan is nooit verwezenlijkt. Het kapitaal is aangewend voor
de restauratie van monumenten in Zierikzee.

Kunstenaar

Opmerkingen

Het beeld is een geschenk van de Stichting Renesse aan de bevolking van Schouwen-Duiveland. Het is onthuld op 14 november 2008 door de burgemeester J.J.P.M. Asselbergs en de heer R. Erenst, voorzitter van de Stichting Renesse. Het beeld is zodanig geplaatst dat Mogge's blik gericht is op de Manhuisstraat, de straat waar Pieter Mogge vroeger woonde. Pieter Mogge (1698-1757), raadslid en burgemeester van Zierikzee. Hij wordt gekenschetst als een bekwaam 18de-eeuwse regent. De rijke patriciër studeerde rechten in Leiden en Utrecht. In 1737 werd hij afgevaardigde namens Zeeland in de Generaliteitskamer te Den Haag. Vanaf 1741 was hij afgevaardigde namens Zeeland in de Staten-Generaal. Door erfenissen was Mogge een vermogend man geworden. Hij was Heer van Renesse, Moermond en Dreischor. Bij zijn overlijden bleek hij een bedrag van 420.000 gulden te hebben nagelaten voor het stichten van een Hogeschool in Zierikzee. Maar de stad Leiden stak daar een stokje voor en beriep zich op oudere rechten. De universiteit aldaar was gesticht voor Holland én Zeeland. Na jaren van discussie was het resultaat dat het plan van Mogge niet doorging.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°39'0" - O.L. 3°54'56")

eXTReMe Tracker
Objectcode: ZE08ah; Opgenomen: 21 maart 2010
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt