Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Brielle
Zuid-Holland

Asylplein

De Zeenymph

Johan Philip Koelman
L.J. Enthoven & Co.
1873

Brielle -  De Zeenymph   Brielle -  De Zeenymph

Beschrijving

Beeld van een nimf met een vlag, op een hardstenen sokkel.

Opschriften

1572 | libertatis / primitiæ | 1872
Gesigneerd: J.Ph. Koelman fec.
L.J. Enthoven & Co.

Informatiebord

De Zeenymph

Dit standbeeld is een geschenk van het Nederlandse volk in 1872.
Het werd ontworpen door de bekende beeldhouwer J.Ph. Koelman.
Op 1 april 1872 heeft Koning Willem III de eerste steen gelegd en in
september 1873 is het beeld onthuld.
Het stelt voor een nymph, oprijzend uit de zee.
In haar rechterhand houdt zij de vlag met het wapen van de Oranjes.
Haar linkerhand wijst naar de Maasmond, vanwaar op dinsdagavond 1
april 1572 de Watergeuzen Den Briel van het Spaanse juk hebben bevrijd.

Kunstenaar

Opmerkingen

Dit beeld werd in 1873 door Koning Willem III onthuld ter gelegenheid van 300 bevrijding van Brielle door de Watergeuzen o.l.v. Willem van Oranje op de Spanjaarden. De nimf verbeeld de vrijheidsgedachte: zij rijst uit zee op, staat op een schelp, wijst met haar linkerhand naar de Maasmonding van waar de Geuzen kwamen en houdt in haar rechterhand het vaandel van Willem van Oranje vast.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°54'14" - O.L. 4°9'50")

eXTReMe Tracker
Objectcode: ZH11ap; Opgenomen: 29 maart 2009
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt