Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Nootdorp
gem. Pijnacker-Nootdorp (Zuid-Holland)

Olmendreef

Vier Heemskinderen

Hoofdpersonen uit de roman van Reinout van Montalbaen
Ineke van Dijk
1983

Nootdorp -  Vier Heemskinderen   Nootdorp -  Vier Heemskinderen

Beschrijving

Beeld van de drie van de vier "kinderen" op een paard.

Kunstenaar

De Vier Heemskinderen, Les quatre fils d'Aymon, Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout (Richard, Guiscard, Alard et Renaud), vier zoons van ridder Aymon (ook wel Haymijn of Aymes, in het Nederlands verbasterd tot Heems-) van de Ardennen, zijn de hoofdpersonen in de fragmentarisch bewaarde roman (circa 2000 verzen) Reinout van Montalbaen, zelf een bewerking van de Franse voorhoofse romancyclus Renaut de Montauban en Les quatre fils d'Aymon. Aan het verhaal werden in de loop der tijden verschillende episoden toegevoegd, totdat het uiteindelijk in de dertiende eeuw in de vorm van een gedicht op schrift werd gesteld. Een vijftiende-eeuwse prozabewerking wordt gezien als de voorloper van de roman. Er bestaan verschillende licht afwijkende versies.

De vier zonen kregen van hun vader elk een paard. Reinout, de sterkste van de vier, doodde zijn rijdier per ongeluk, van het tweede paard dat hij toen kreeg brak hij bij de eerste rit de lendenen. Omdat een ridder toch een paard moest hebben, bracht Aymon zijn sterkste zoon naar een burcht waarin het beruchte "Ros Beiaard" (Bayard) opgesloten zat, een driftig beest dat nog nooit zijn meester gevonden had. Na een heroïsche strijd slaagde Reinout erin het paard aan zijn wil te onderwerpen. Vanaf dat moment zou het "Ros Beiaard" ridder Reinout blindelings gehoorzamen.

Tijdens een partijtje schaak ontstond een hoogoplaaiende ruzie tussen Reinout en zijn neef Lodewijk, de zoon van Karel de Grote. De driftige Reinout doodde zijn tegenstanden het zware zilveren schaakbord. Karel wilde Lodewijk wreken en achtervolgde de vier broers, die wegvluchtten op de rug van het ros Beiaard en zich verborgen in de ontoegankelijke Ardense wouden.

Intussen was Aymon in de handen van Karel de Grote gevallen. Karel was enkel bereid Aymon vrij te laten als het Ros Beiaard aan hem werd uitgeleverd. Na geruime tijd zwichtte en gaf zijn paard. Karel liet het paard vervolgens verdrinken.

Het wegvluchten van de vier zoons op het Ros Beiaard was voor diverse kunstenaars uitgangspunt voor een beeldhouwwerk.

Tekst: Historie vanden vier heemskinderen

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°2'44" - O.L. 4°24'1")

eXTReMe Tracker
Objectcode: ZH53aa; Opgenomen: 6 januari 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt