Statues - Hither & Thither

Site Search:

Sort on:

Břetislav Holakovský

Břetislav Holakovský

 

Photo Year Name Address Place
Svĕtcí minulého tisíciletí 2000 Svĕtcí minulého tisíciletí
(Saints of the last millennium)
Námĕstí Augustina Nĕmejce / Plzeňská
Nepomuk (Czechia)